Oun ei kuku puu otsast ootama kontaktivõttu laenud otse internetist hoiu-laenuühistu poolt

Kui inimene sünnib, süttib täht taevas; sureb inimene – langeb täht taevast. Tuul tuleb ja õõtsutab õuna meresse. Roosõieline õunapuu on Venuse püha puu. Kuldse õuna eest lunastas Paris endale maailma kauneima naise – ilusa Helena, osutudes seega ühtlasi poolmüütilise Trooja sõja põhjustajaks. Taevas näib olevat nii madalal, et toetub lausa suure puu ladvale ja tähed säravad oksastikus.

Kui taevas oli palju lähemal : Õpetajate Leht

. Saaremaal Karja kiriku lääneportaali põhjapoolsel kapiteelil on koos viinapuulehtedega kivisse raiutud väidetavalt jalakalehed. Merre kukkunud õunast sünnib loojalinnukene, kes haub oma munadest päikese, kuu ja tähe välja ning pillutab need ilma peale taevakehadeks. Tuntud legendi järgi kingib püha Nikolaus kolmele neitsile kolm kuldõuna avardamaks mehelesaamise võimalusi. Kuldseid õunu kandev maailmapuu kasvab maailma keskkohas, kehastades allilmaliste, inimeste ja jumalate maailma ühtsust. Püha Nikolause mantlipärija Santa Klaus tuleb ja jagab lastele kinke jõuluõhtul. Saaremaalt Karja kihelkonnast on pärit teave, et tähed on küünlad, pannakse õhtul põlema ja et „Tähti arvatakse olevat taevas nii palju kui maa pääl inimesi. Metsõunapuu puit sobis ka libedasti jooksvaks kangasüstikuks ja höövlipakuks, olnud teine „kulumise vastu kui vask”. Herakles on saabunud hüperborealaste maale kuldõunu hankima. Suuremad puud raiuti tarbepuuks, saartel eriti pukktuuliku hammasrataste jaoks. Kui jõuluajal pannakse õunad kuuse külge, siis seostub see kuldsete õuntega ilmapuus. Praegu kasvab metsõunapuu Eestis oma levila põhjapiiril, peamiselt Saare- ning Muhumaal, ja on looduskaitse all. Õuna­puud valvavad Öö või Atlase tütred hesperiidid koos draakon Ladoniga. Et omal ajal oli taevas inimesele palju lähemal kui nüüdisajal, selles võib igaüks kergesti ise veenduda, vaadates kas või tähistaevast pimedas sügis- või talveöös kaugel metsas. Kuigi, tõsi, õunapuud õitsevad viimast korda enne oma surma hästi ja kannavad õunu rohkem kui kunagi. Läänemeresoomlaste ilmapuu Suur Tamm võib isegi kuldõunu kanda. Kuldne õunapuu esineb ilmapuuna ka läti mütoloogias. Hera sai Zeusiga abielludes maaema Gaialt kingituseks kuldse õuna kui viljakuse sümboli. Jalaka- ja metsõunapuulehe väliskuju võib olla äravahetamiseni sarnane. Otsekui taevas maa peal … Kosmosest vaadates paistab Maa ise kui tähistaevas. Samuti on keltide säält­ilma kuldsed/hõbedased õunad eluandjad. Hyperborea saart tunti kui õndsate saart.

õunapuu -

. Kuldseid õunu, s.o noorendavaid õunu, eluandvaid õunu, kannab ka ungari maailmapuu. Oun ei kuku puu otsast ootama kontaktivõttu laenud otse internetist hoiu-laenuühistu poolt. Saaremaal kahjustas külm metsõunapuid tugevasti. Surematuks tegevate õunte saar on õndsate saar ka keldi mütoloogias. Vanasti heideti talvisel õhtul õue minnes alati pilk taeva poole, et tähtede järgi aega kindlaks teha ja ilma ennustada. Kui langevat taevas täht, surra ära üks inimene. Vanad kreeklased teadsid järelikult maailma keskpunkti asuvat hüperborealaste maal kauges põhjas. Lutsi maarahva teades on muinasjutulisel „mere saarel puud pääl, kullased ja hõbedased, neil õunad pääl, üks ikka kullast, tõine hõbedast”. Omaaegne komme riputada jõuluajal õunu kuuse külge peaks seostuma kajastusega päikeseõuna kandvast maailmapuust. Kristuse viinapuu, Venuse õunapuu – vein kui jumala veri; õun kui viljakuse võrdkuju. Muinaslugu Kuu tõrvamisest räägib, et seda üritatud teha kõrge kuuse või kogunisti heinakuhja otsast. Kuusk on Põhjala rahvaste maailmapuu – samuti kui õunapuu. Väikelaenu eelised. Patriarhaalses raamatuusu maailmas sai õunast kui jumaliku naiselikkuse sümbolist ürgpatu võrdkuju. Nii seostub ja samastubki see paik teatud mõttes paradiisiaiaga, kus toimus esimeste inimeste esimene pidulik-pühalik õunasöömaaeg. Jõulupuu Raekoja platsis Tallinnas. Karja kirik pühendati ühtlasi pühale Nikolausele, meremeeste ja palverändurite kaitsjale. Paradiisiaia hea ja kurja tundmise puu. -lind puhkab selle puu otsas koos linnu kuju saanud sündimata laste hingedega. Jalakalehtede asemel aga võib kiriku sissepääsu kõrval näha hoopis õunapuulehti. Loodetavasti ei too eelolev talv säärast külma. Ka jõulupuus säravad küünlad kui tähed taevas – kelle valitud küünal kõige enne lõpuni põleb, see ka kõige varem sureb. Rahvauskumuse kohaselt on igal inimesel oma täht taevas. Kuldne õun samastub ka muinaspõhja mütoloogias noorendavate õuntega. Olekski loogilisem oletada Kristuse viinapuu kõrval võrdväärsena esitatavat emajumala õunapuud. Eestis kasvas ta varem peaaegu kogu territooriumil ja võis väidetavalt ulatuda kuni kümne meetri kõrgusele. Vanad kreeklased teadsid kuld­õunapuu kasvavat kõige kaugemas põhjas hüperborealaste maal. Õunapuu ja viinapuu on mõlemad vanimaid kultuurtaimi üldse. Kuldne õun on ühtlasi päikese võrd­kuju. Õunasaare paralleelnimetused on Suur maa, Elu maa, Naiste maa. Õuealuse mere keskel asuv imeõunapuu saar omab eesti mütoloogilistes kujutelmades kindlat kohta. Esimesed inimesed sattusid õuna pärast kiusatusse.

Märkused