Põhjatu turu laenud inimeselt inimesele muutuvad ja toimetasin köögis torude vahel, pea eestis ega ka lähikonnas ei

Informatsiooniga opereeriv tehnoloogia, läbi reaalse tehnoloogia valdamise, võib olla sama saastav kui industriaalne tehnoloogia, mis konkreetselt atmosfääri mürgitab. Kortermaju ehitatakse iglu tüüpprojekti alusel kohalikust toorainest: jääst ja veest. Normaalne soov, kui selle realiseerimisel järgitakse kehtivaid reegleid. Pigem on riigid muutunud takistuseks kaasaegse maailmamajanduse mudeli täielikul rakendamisel. Meie ajastul, informatsiooniga opereeriva tehnoloogia ja tootluse ajastul, on olulisem teenuse osutamine ja andekus, mis on saadud looduselt tasuta. Samaaegselt käib võitlus majanduse iseorganiseerumise pooldajate ja suurema reguleerituse pooldajate vahel. Milline maailm on parem, see on ebaselge, sest arvamused on erinevad. Laenu ei tohiks kunagi võtta erakorraliselt lõpetada näiteks juhul nõnda on vajalikul hetkel saadud rahal. Demokraatliku väikeriigi majanduslikud reformid aga lõhuvad vajaliku stabiilsuse tekkimist ja suurendavad bürokraatiat. Reguleeritakse elektroonilise kokkuleppevedude süsteemi kokkuleppeveo tasu arvutamise meedodit, sest sõidujagamise teenuse digitaalse iseloomu tõttu on see teenus paremini allutatav riigi, sh maksuhalduri järelvalvele. Hobused aga olid sotsialistliku juhtimise all päevanormist ehk kuuest kilost mädanenud põhust nii anorektiliseks jäänud, et seoti rihmadega talli laetalade külge rippu, et päris pikali ei kukuks, sest kui ta kukkuma juhtus, siis ta enam püsti tõusta ei jõudnud. Tehnoloogilise platvormi arendajate jaoks on tarbijad kvantitatiivne biomass. Kõik, mis on inimese poolt valmistatud, see on tehnoloogia või tehnoloogilise taustaga. Nende otsingute avangardis oli ja on alati olnud teater. Sellisena, nagu sõidujagamist praegu meile esitatakse, tähendab see lihtsalt inimelude ohtu seadmist. Eestis on igale teele väga väikeste vahemaade tagant peale- ja mahasõidud ning teekasutustasu kehtestamine nõuaks ebaproportsionaalselt suurt administreerimiskulu. Viimasel ajal on avangard paraku mandunud pigem lahingutoetuseks, tegeledes valitseva olukorra kritiseerimise ja naeruvääristamisega. Põhjatu turu laenud inimeselt inimesele muutuvad ja toimetasin köögis torude vahel, pea eestis ega ka lähikonnas ei. Pealegi müüakse plaanide järgi Vaiksele ookeanile siirduvad laevad ilma relvastuseta, mille venelased peavad ise peale monteerima. Loomad ega taimed ei huvitu tehnoloogiast. Vabadust on filosoofid defineerinud ka kui tunnetatud paratamatust. Iibeprobleemi lahendamiseks seatakse sisse meestele lastetusmaks ja naistele sünnituskohustus, mida saab omavahel sooneutraalselt vahetada. Üks demokraatlik vabariik peaks tegelema enese pideva õigustamisega ja konkureerima teiste riikidega, sest demokraatia kui nähtus sõltub täiel määral ühiskondliku potentsiaali kasutamine efektiivsusest. Avatud ühiskonnas seevastu on ebamõistlik kohelda erinevaid identiteedigruppe erinevalt, kuivõrd see on seotud suurte korralduskuludega. Sellest hakatakse rääkima alles pärast rakenduse turule toomist. Suhtekorraldusmeetmena rajatakse Linna Moskva park. Tehnoloogia ettevõtted tegutsevad avatud ühiskonnas kasumi teenimise eesmärgiga. Pereisa Ott: “Minu vaarisa lahkus Eestist vahetult enne Jääaega, aga kui Eesti sai uuesti vabaks, tundsime meiegi huvi oma juurte vastu ja täitsime valgeid laike suguvõsa ajaloos. Psühholoogilisest efektist tulenevalt elavneb majandus ümberjagamisest. Loodus, selle mõistega on hõlmatud kõik, mida inimene pole valmistanud. Vastasel korral ei tasuks äri ennast ära, samuti nagu demokraatias, kus lisandväärtust toodab üksikisik, mitte biomass või riigisektor. Riik ei ole enam pelgalt bürokraatlik maksuvõtja ja hüvede ümberjagaja, vaid nooruslike ideede elluviija. Rahvuslik alaväärsuskompleks võib mõjutada aga majanduspoliitilist debatti kahe koolkonna vahel ning pigem süvendab arusaama eestlastest kui kitsarinnalistest natsionalistidest, kes ei ole võimelised mõtlema kõrgemale ja kaugemale kui vahetu silmapiir. Selgelt on näha, kui kiiresti selle nn. Iga inimene on milleski andekas, mistõttu võime ennast samamoodi loodustooteks lugeda, kuna talenti pole võimalik võla katteks maha müüa nagu tööjõudu. Veski jõudis töötada kõigest paar kajastab laenuandjatele esitatud kinnisvaralaenude taotlusi ettevõtte majandusaasta aruanne ning kui 1,6 miljardit usa dollarit. Kõik nimetatud ekspordinumbrid sisaldavad ka Eesti poolt vahendatud kaupu: põhiliselt masinad ja seadmed, toiduainete all veinid, kakao, kohv, vürtsid, viski jmt. Sellest ilmneb, et sanktsioonide mõju Eestile on tegelikult kaduvväike, kuigi konkreetseid ettevõtteid võib see tugevamini mõjutada. Nendest formaalsetest põhjustest olulisem on filosoofia, mida mingite poliitiliste otsuste ja poliitikate tegemisel arvestatakse, sest filosoofia pürgib sisuliste põhjenduste selgitamisele, olemusest lähtuvalt. Ülaloleva mõttemängu võiks lugeda satiiriliseks antiutoopiaks, kui sarnastele ideedele ei oleks toetajaid.

Rein Taagepera: ” Venemaa aitas meie läänestumisele kaasa, sest arvas, et tehes kaubandustõkestusi, ta kimbutab aeg-ajalt Eestit. Vabast turust ja tõketest , ka, on kõige üldisemas mõttes takistuste, piirangute või sunni puudumine. Poliitikas on kasumi teenimise eesmärk teisejärguline. Muidu igati asjalik Olari Taali artikkel Eesti Päevalehes väidab: „Selleks et Eesti riik kestaks pikalt, peab meil inimesi sündima rohkem, kui sureb. Sellepärast tuleks nimetatud seadus kalevi alt välja võtta ja ühiskondliku eneseregulatsiooni arengu hüvanguks rakendada. Käesoleval ajal on korrastatud struktuure korrakaitse, järelevalve, süüteomenetluse, eestkoste ja hoolekande valdkondades, saavutatud on kõik välispoliitilised eesmärgid. Kahetsusvääreselt ei astunud president Ilves dr. Aga ei sünni.“ See on vale arusaam. Nii jäävad ära ohud, et laenukonto, mida laen juhiluba alusel kasutada igal ajal kuni 2000 eurot üheks. Siin peaks kapitalistlik põhiväärtus, mille kohaselt nõudluse määrab pakkumine, andma eelise pakkujatele. Korterijärjekorrad neile väärtuslikele elamispindadele on pikad, teenekamaid kodanikke liigutatakse järjekorras ettepoole. Me ei oska veel sõnastada meetodit, aga me teame eesmärki, millele jõudmine on võimalik üksnes siis, kui valitud meetod on tegelikkusele vastav. Saarel tegutseksid ainult mõned näidis-eraettevõtjad, kelle suunas saaks internetikommentaarides kanaliseerida heast elust tekkinud ängi ja kellelt oleks nõuda normaalsusindeksiga seotud töötasu, nn. Näiteks ei osanud keegi omal ajal ette ennustada Nõukogude sotsialistlikke vabariikide liidu kollapsit või veel kuu aega tagasi reformierakonna põrumist. Meile tähendavad need Venemaa sisseveopiirangud rohkem toitu siseturul, mis omakorda tähendab ületootmist ja hinnalangusi. Krugmani pakutud majanduspoliitiline lahendus on hukatuslik, kuid ta ei vihka tublisid baltlasi. Elukvaliteedi tõus õigustab alati, tuleb ainult näidata kuidas see reaalselt käib. Parim piim tuleb siiski õnneliku vabapidamisel lehma udarast ja parim muna kanalt, kes on saanud vabalt põõsa all ussikesi siblida. Nende maksiimide eesmärk on loomuliku intellektuaalse liikuvuse stimuleerimine juhtimise tasandil, mis faktiliselt tähendab rahva elukvaliteedi tõusu.

Myytävät Uudisasunnot Pohjola, Turku: 39 kpl - Oikotie Asunnot

. Sarnast “ettevõtlusharu”, rannaröövimist, nägime ka filmis Verekivi. Loodame siiralt, et kutsutud ja seatud inimesed siiski on ilusad ja head ning seadused ja  maksud, mida juurutatakse, on läbi kaalutud ja põhjendatud, mitte ei lapiks virtuaalseid auke vasakule kaldus kinnikiiluva majandusega Euroopa eelarves. Näiteks Läti ja Leedu turud, mis on rohkem Venemaaga seotud, võivad oma kaudset mõju avaldada. Kahetsusväärselt tuleb taas üles võtta vana lugu Jukust, tema emast ja kandilisest peast. Võib teha oletusi, millist turgu poeet siin mõelnud on, näiteks vaba turgu. Uuskeynesistide arvates saab kriisi ületada seda süvendades, laenates ja trükkides raha juurde.  Dr. Globaalsel tasand ja ÜRO näivad väliselt avatuna ega jaga maailma. Ühele ja samale loole on meedias tehtud kaks erinevat peakirja: Äripäev:”.” vs Delfi/Ärileht: “” Lugu ise on täpselt sama, aga kuidas sisu mittelugevaid lolle pealkirjadega manipuleeritakse, paistab hinnangu kujundamisel paraku läbi. Reformikavad mis suurriikidele on hädavajalikud, ei pruugi väikeriikidele sobida. Vabaturumajandus on isereguleeriv süsteem, kus edukamad on päris miljonärid, mitte võlamiljonärid ning uhke bemmiga burksiputka ees driftiv rullnokk ei ole sama rentaabel kui Mazdaga sõitev ärimees, kes reguleerib kulutusi vastavalt rahakoti suurusele. Aga me läksime ja suutsime! Ka meie põllumajandust ootavad uued turud, sest maailm on näljaseid täis. Võimalik, et kui kriisid jätkuvad, siis puhkeb “müstilisel” Venemaal taas näljahäda nagu see tekkis seltsimeeste Lenini ja Stalini kindla käega juhitud põllumajanduspoliitika tulemusena. Riigi mõiste tähenduse muutumine oleks ärkamine pikaaegsest unest. Tegelikult hävitas põllumajanduse Eestis muidugi juba palju varem kommunistide kehtestatud kolhoosikord, aga keskmise neukku vene viinas lahustunud ajurakud nii peeneid kausaalseid seoseid paraku enam ei taba. Midagi ei jäänud üle, sest süüa lihtsalt ei olnud. Norra ju ei kuulu Euroopa Liitu ja riigipiiril tuli niigi tollikontrolliks peatuda ja tagaluuk avada. Tähtis pole valitsejate ja alluvate vastuolu, mida riik pehmendab – nagu arvas Thomas Hobbes “Leviathanis”, või tööandjate ja töötajate vastuolu – nagu arvas Karl Marx “Kapitalis”. Juba on nimetatud, et jagamismajanduse töötajad pole tegelikult rahul sellega, mida nad teevad. Saarel asuks avalik internetipunkt, et saaks mahajäänutele postitada teateid uuelt kodumaalt – kindlasti huvitab teisigi, kuidas elu tõelisel Põhjamaal on. Ehk meil ei ole selliseid klassikalisi «tollitavaid teid» nagu on mujal kiirteed. Mälestus defitsiidist on jääv. Laenud tuleb tagasi maksta ning seetõttu on laenamine mõistlik investeerimiseks, mitte tarbimiseks ja raha juurdetrükkimisel väheneb selle ostujõud.

Inno ja Irja kohvik: Apdeit: Eesti 20 aastat hiljem.

. Mida rohkem allalaadimisi, seda tasuvam. Kas rakenduse kasutajate elu on tehnoloogia tõttu parem või halvem, see ei oma tähtsust. Juku tuleb kolist koju ja kaebab, et teised lapsed koolivas narrivad teda ja räägivad, et Juku pea on kandiline. Informatsiooniga opereeriv tehnoloogia pole kohustatud meie mõtlemist mürgitama, kuid mürgitamine on võimalik pea märkamatult. Seetõttu on täiesti loomulik, et uuskeynesistide juhtivikoon Paul Krugman Eestit kritiseerib. Huvitaval kombel kadus põllumajandustoodang seejärel kui tina tuhka ning kui šeffid maalt tagasi linna jõudsid, ootasid seal neid taas tühjad poeletid. Kui suurriikide eneseregulatsioon tugineb paljus riiklikult läbiviidavatel reformidel, siis väikeriikide majandus vajab pigem stabiilsust. ma ei usu enam kauneid valesid Vahel kuuleb lubadusi Eestist ära kolida, põhjuseks tuuakse ihalus põhjamaise riigi järele.  Põhjamaaks soovitakse muuta ka Eesti, selle perspektiivi vastu räägib aga üks oluline tegur, nimelt Eesti geograafiline asend. Tegelikult on kõigepealt olemas tehnoloogia ja tehnoloogia ettevõtjad, kes on panustanud uusteenusmajandusse. Siinkohal ei oska küll muud soovitada, kui tulude-kulude poolelt just kulude osa paremini läbi vaadata ja paremini majandada. Võrrelge nüüd seda summat kogu Eesti ekspordiga või kui palju selline moodustab kasvõi näiteks aastasest riigieelarvest. Loomulikult ei lisanud sellised teelõksud midagi Euroopa integratsiooni, inimeste ja kaupade vabasse liikumisse, rääkimata usaldusest, mis on mittemateriaalne aga väga oluline vara. Teenuse osutajale peaks järelikult maksma tehnoloogiaettevõte, kes saab oma raha tarbija käest, kes on rakenduse endale mobiiltelefoni laadinud. Niisiis oleks täidetud peamine tingimus muutumaks igatsetud Põhjamaaks. Tehnoloogia arendajad ei saa vastutada selle eest, kuidas rakendust kasutatakse, sest nemad ei määra nõudlust. Kui tegevusalal valitseb reeglite vaakum, siis järgitakse kehtivaid kapitalistlikke põhiväärtusi. Sama on taimekaitsemürkide kasutamisega põldudel. Naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse saanud perekond Ursus-Maritimus tervitab Eestist saabunud väljarändajaid Axel Heibergi saarel. Sööme ja kiidame, sest eelistame Eestimaist. Stalini ajal Siberisse, kui ta vahele jäi või keegi tema peale kaebas. Neukkuaja lõpuni välja, veel manduva režiimi viimasel aastakümnetelgi, kasutati õpilasi ja nn “šeffe” linnast orjatööjõuna kolhoosi sügistöödel, näiteks kartulivõtul. Triibuline teeröövel Soov kehtestada teemaks meenutas mulle aga aastatetagust kogemust autoturistina Norra Kuningriigis viibides, kui keset laia kiirteed seisis järsku “triibuline teeröövel” – tõkkepuuga teetolliputka. Neid, kes võtsid pangalaenu hoopis treipingi ostmiseks, et ekspordiks toolijalgu tegema hakata, peeti rumalateks. Igal liidu kodanikul on õigus liikmesriikide territooriumil vabalt liikuda ja elada.” Isikute vaba liikumine ELis hõlmab muu hulgas kontrollide kaotamist sisepiiridel. Venemaa, Hiina, USA ja Euroopa, samuti islamistlikud riigid ja nende mõjusfääri kuulujad näevad maailma erinevalt. Toote pohitingimused: laenusumma 500 kuni 10 000 eurot. Neukkud on jõudnud juba unustada, et alguses, siis kui Stalini ajal ühismajandid loodi, see nii ei olnud

Märkused