Psühholoogilist kartust laenu võtmise ees tunnistas 8 protsenti vastanutest

Psüühikahäirete ravi võtab tavaliselt kauem aega, sõltuvalt häire raskusest. Seetõttu võib olla häire muutunud krooniliseks. Eks igaüks lõikab seda, mida on külvanud ning on hea eelnevalt analüüsida, mida on plaanis külvata, et saak oleks ootuspärane. Kui elu põhiväärtused ja eesmärgid on paigas, siis on suurem tõenäosus, et nad realiseeruvad. Aitab tõsta vastupidavust stressile, eluga toimetuleku võimet. Psüühilise tervise seisukohalt on kasulik mõttes need olukorrad ära lahendada ning psühholoogias on välja töötatud erinevaid meetodeid, mis võimaldava soovitud tulemuseni jõuda.. Tavaliselt tullakse siis, kui ollakse kõik alternatiivsed varjandid läbi proovitud ning leevendust pole saadud. Psühholoogilist kartust laenu võtmise ees tunnistas 8 protsenti vastanutest. Samuti on võimalik saada toetust sünnitusjärgsel depressioonil või kuidas psüühiliselt toime tulla soovimatu raseduse korral. Tööstressist tingitud pingetest on võimalik läbi praktiliste tehnikate vabaneda. Pealtnäha võib uus laen olla küll soodne ning teoorias ka madalama intressiga kui su praegused kiirlaenud, kuid see ei tähenda alati, et uus laen on tõepoolest. Kaasaja psühholoogias on palju meetodeid, mis põhinevad inimese alateadlike psüühiliste struktuuride tundmisel ning neid meetodeid praktikasse rakendades on võimalik ka elus ette tulevate raskete probleemidega toime tulla. Psühholoogiline nõustaja abistab ja toetab  selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel. Psühholoogilise nõustaja juures saab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemide puhul. Sellistel puhkudel kogetakse palju emotsionaalset valu ning ei suudeta alati olukordi läbi näha.

Psühholoog |

.

PSÜHHOLOOG | CITY TERVISEKLIINIK

. Kõik nõustamisseanssidel räägitu on konfidentsiaalne. Vajadusel oskab psühholoogiline nõustaja soovitada teisi spetsialiste, psühhiaatreid või psühhoterapeute. Psühholoogi juures on võimalik tekkinud olukorda kõigi osapoolte positsioonidest lähtuvalt vaadelda ning leida kõiki osapooli rahuldavaid optimaalseid lahendusi. Samuti on võimalik psühholoogilises konsultatsioonis luua endale sobiv visioon tulevikust. Mõtestades lahti ja analüüsides enda suhteid lähedastega võib saavutada täiesti uue kvaliteede oma elus. Võimaldab kohanemisvõime ja suhtlemisoskuste täiustamist, enesehinnangu korrigeerimist. Töö ja karjäär Psühholoogias on välja töötatud kutsesobivustestid, mille tulemusi on kasulik arvesse võtta eriala valikul ning on võimalik planeerida pikaajalist dünaamilist karjääri. Konsulteerida saab ka laste leina ja kriisiprobleemide korral.

Psühholoog Tallinnas | Teenused | Fertilitas

. Individuaalne psühholoogiline nõustamine on abi isiksuse- ja suhtlemisprobleemide, hingeliste kriiside ja keeruliste olukordade korral. Partnerlussuhetes võidakse kogeda pettumust ning üksindust. Praktika on näidanus, et psüühikahäirete puhul viivitatakse liiga kaua psühholoogi juurde tulekuga. Loe lisaks:  Aeg-ajalt tuleb meil kõigil elus ette olukordi, kus me ei tea, mida peale hakata iseenda probleemidega, oma lastega, abikaasaga, kolleegidega… äraproovitud toimetulekuviisid enam ei aita ja jõuvarud tunduvad olevat täiesti otsakorral. Sõltuvusest on võimalik vabaneda, kuid see nõuab pikaajalist tööd iseendaga. Nõustamine võib sõltuvalt kliendi probleemi olemusest ja kliendi motiveeritusest piirduda mõne seansiga või kujuneda pikemaajaliseks koostöösuhteks. Koos nõustajaga analüüsitakse põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leitakse uusi aspekte, lahendusi ja väljavaateid tulevikuks. Lapsed tihti dramatiseerivad olukorda üle ning käituvad impulsiivselt. Koos nõustajaga analüüsitakse tekkinud ummikseisu, arutatakse selle muutmise võimalusi ning püütakse leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid. Meie kliinikus töötavad kliiniline psühholoog Sirje Rass, psühholoogid Virve- Liis Rosenberg, Rita Rätsepp, Ene Tenno-Sorainen ja Kertu Leesmaa. Olukorrale võivad lisada keerukust vanavanemad või lähisugulased. Näiteks ollakse avalikel esinemistel ebakindel ning psühholoogiliste tehnikate kaasabil on võimalik saavutada soovitud enesekindlus.

Psühholoogia | Tartu Ülikool

. Psüühikahäired Nendeks võivad olla depressioon, ärevushäired, foobiad, paanikahood, unetus, närvipinged. Paljustki on see tingitud sellest, et vanemad ei mõista laste arengu iseärasusi ning lähtuvad ainult oma maailmanägemusest. Selleks ei pea ootama, et tekiks mingi suur probleem. Rasked partnerlussuhted Selleks võivad osutuda nii keerulised abielusuhted, abielulahutus, kui ka armastuskolmnurgad. Eneseanalüüs ja individuaalne areng Mida pädevam ollakse ise endast, seda suuremat rahuldust saadakse oma elust. Samuti on vanematel võimalik saada konsultatsiooni arengupsühholoogia teemadel ning lasta lastel psühholoogilisi teste teha, et paremini lähtuvalt lapse individuaalsest eripärast lapse haridusteed planeerida. Psüühikahäirete ravis annab häid tulemusi psühholoogi ja psühhiaatri koostöö. Sõltuvus ainest tekib tavaliselt mingist lahendamata psühholoogilisest probleemist.

Pere probleemid Läbi aegade on põlvkondade vahel olnud mittemõistmist. on abiks lapse mistahes käitumis-, emotsionaalsete ja intellektuaalsete probleemide puhul, samuti lapse kooliküpsuse üle otsustamisel, kooliks ettevalmistamisel, õpiraskustega toimetulekul jne. Kui ollakse oma sügavama olemusega kontaktis, siis tehakse tavaliselt alateadlikult õigeid valikuid, mis tagavad harmoonilise elu. Ometi võivad olla minevikus mingid sündmused, mis ei anna hingerahu. Kuna paarisuhted on intiimne teema, siis tihti püütakse halva mängu juures head nägu teha. Pikemat aega sellises situatsioonis olles, hakkab see emotsionaalselt kurnama

Märkused