Rahaliste vahendite puudusel hakkame otsima erinevaid võimalusi ja uurima kõikvõimalikke kohti, kust saab laenu võtta

Paraku huvitab panku „ainulaadsus” vähe ja ainult sellest lähtuvalt raha välja ei anta. Võimatu on võtta tööle kvalifitseeritud tööjõudu. Kui ei ole rahalist reservi puhuks, kui on vaja katta kauba eest õigel ajal laekumata arvetest saadav tasu, võib juhtuda, et väikeettevõttel ei jätku raha ettevõtte käigus hoidmiseks.. Ettevõtjal endal kinnisvara pole ja kokkuleppel vanematega antakse pangale pandiks nende korter. Sularahas laenud väljastatakse postkontorist või puhul laenuandja annab laenu mingi ajakirjanikuna oli mul annan laenu 2019 oma.

Hinnatõusu korral saab toorainet osta vähem ja seega on võimatu  toota planeeritud kogust. Selleks võib olla eraisik, investeerimisfond, mõni teine ettevõte jne. Näited valest lähenemisest, kui äri rahastatakse investorite abiga: Raha saamiseks rahakalt eraisikult lepitakse sellega, et suurem osa väikeettevõtte osakapitalist kuulub rahastajale. Näide vale laenupoliitika tagajärgedest: Pank hindab väikeettevõtja äriplaani elujõuliseks ja on nõus laenu andma.

Sagedasemad vead äri rahastamisel - EAS

. Toodangu omahind tõuseb ja saadav tulu väheneb.  Selle tulemusena selgub ühel ebameeldival hetkel, et raha väikeettevõte käigushoidmiseks pole enam kusagilt võtta. Et hoida kontrolli all väikeettevõtte tegevust, sõlmitakse leping, et fondi esindaja kuulub ka omanikeringi. Pankadel on laenude väljastamisel kindel kord − väikeettevõtjal peab olema korralik äriplaan. Lisaks peab laenuvõtja andma pangale tagatise, mis garanteerib pangale laenusumma tagastamise ka siis, kui ettevõttega midagi juhtub. Annuiteetgraafiku korral maksad iga kuu täpselt sama suurt kuumakset, seega saad täpselt arvestada laenumakse koormusega. Ei arvestata palkade suuruse määramisel väikeettevõtte keskmist palgataset. Muretsetakse sisseseade, palgatakse töölised, kuid alles hiljem selgub, et toodangut või teenust pole müüa eriti kellelegi. Millegipärast on ettevõtjatel levinud eksiarvamus, et kui juba midagi toodame või osutame teenust, siis küll leidub sellele ka ostjaid. Mõlemal juhul jääb äriga alustajale ainult „töörõõm”.

Virtuaalkaart | SEB

. Kui väikeettevõtte käimapanekuks vajalikul hulgal raha ei jätku ja pangale ka võla katteks midagi pandiks anda ei ole, on võimalus otsida rahastajaks sobiv partner. Tulemus – pole ettevõtet ega vanematel elukohta. Kõigil rahastajatel on raha eraldamisel oma kindlad reeglid. Rahaliste vahendite vale planeerimine Mõni näide alustavate ettevõtjate rahaliste vahendite vale planeerimise tagajärgedest. Võib ka juhtuda, et tuleb tõsta müügihinda ja toode või teenus ei ole enam konkurentsivõimeline. Rahastaja saab seega otsustusõiguse ja võib iga hetk väikeettevõtte üle võtta. Ettevõttega alustamisel teevad paljud ettevõtjad rahaliste vahendite planeerimisel vigu, mis võivad juba stardihetkel saada väikeettevõtte käekäigule saatuslikuks. Investeerimisfondidel on eesmärk rahastamisega kasumit teenida. Ettevõte jääb pikalt kiratsema. Rahaliste vahendite puudusel hakkame otsima erinevaid võimalusi ja uurima kõikvõimalikke kohti, kust saab laenu võtta. Äri edenedes on vaja inimesi tööle võtta ja palka maksta, kuid selgub, et palgakulu kergitab omahinda sedavõrd, et toode või teenus pole enam uue hinnaga müüdav. Väikeettevõtja ei määra esimestel aastatel omale palka, et hoida kulude tase madalal ja unustab omahinna arvutamisel lisada arvestuslikku palgakulu. Tooraine sisseostuhindade arvestamisel ei nähta ette, et tooraine hinnad võivad tõusta ja seepärast hinnatõusuks rahalisi vahendeid ei planeerita. Vale lähenemine investorite kaasamisel Ka siis, kui on tehtud korralik turu-uuring ja tootel või teenusel on olemas ostjad, unustatakse asjaolu, et raha kauba eest laekub mitmesugustel asjaoludel alles mõne aja pärast. Omal kohal on ka kogu laenamise korralduse turvalisus läbi virtuaalkonto. Väikeettevõtja läheb pankrotti, pank võtab võla katteks tagatiseks olnud korteri. Ka ei suudeta selle tõttu kinni pidada tagasimakse tähtaegadest, mis kustutab väikeettevõtte  laenude saamise lootuse tulevikus. Vale laenupoliitika Paljudel juhtudel peavad väikeettevõtlusega alustajad oma äriideed ainulaadseks ja neil on kõrgendatud ootused rahaliste vahendite saamiseks pankadelt. Ootamatult tuleb turule suurtootja sarnase tootega, mis on tunduvalt odavam. On võimalik ka olukord, kus investor müüb ettevõtte edasi, kui näeb, et kasum ei kasva tema arvates vajaliku kiirusega. Eestis on kujunenud tagatiseks kinnisvara. Toodangu omahinda arvestades ei võeta arvesse toorainete võimalikke hinnatõuse. Kui lepingu sõlmimisel ei lepita kokku täpseid tingimusi ja tähtaegu, tekib olukord, kus investor võtab oma kasumiosa välja ja väikeettevõtja jääb pikaks ajaks kasumita. Kohustusi ei saa täita ilma väikeettevõtte rahalist seisu halvamata. Rahaliste vahendite puudusel hakkame otsima erinevaid võimalusi ja uurima kõikvõimalikke kohti, kust saab laenu võtta. Soovides kiirelt tegevusega alustada, tehakse rahaliste vahendite planeerimine poolikult või jäetakse hoopiski tegemata. Tootmist ei saa alustada enne lisaraha leidmist. Raha kulutatakse sisseseade ostmiseks ja paigaldamiseks, kuid vajaliku koguse tooraine ostuks unustatakse rahalisi vahendeid planeerida

Märkused