Riigikohus märkis, et laenuandjal ei ole õigust nõuda laenusumma tagastamist ega intresse isikult, kes ei teadnud tema nimel laenulepingu sõlmimisest ning kellel

Riigikogu pädevuses on otsustada, kas Eesti liitub ESM-iga. Teiselt poolt kaalus Riigikohus vaidlustatud artikli eesmärki – tagada ESM-i tõhus otsustamismenetlus ohu korral euroala, sh Eesti, finantsstabiilsusele. Stabiilsus on vajalik selleks, et Eesti riik saaks täita oma põhiseadusest tulenevaid kohustusi, sh tagada isikute põhiõigusi. See tähendab, et abi võidakse anda ka hoolimata Eesti vastuseisust.

2016. a jaanuar-mai riigikohtu. - TEDER ADVOKAADIBÜROO

. Üldkogu arvestas seda, et ka kiirmenetluses antakse finantsabi üksnes rangetel tingimustel, seejuures Euroopa Keskpanga ja Euroopa Komisjoni kaasotsustusel. Üldkogu juhtis tähelepanu ka sellele, milliseid menetlusnõudeid peab Riigikogu järgima ESML-i ratifitseerides. Lepingut ratifitseerides kitseneb Riigikogu võimalus teha edaspidi riigielu korraldamisel muid kulunõudvaid valikuid. Majanduslikult ja finantsiliselt ebastabiilne euroala ohustaks ka Eesti finantsilist ja majanduslikku stabiilsust. Riigikohtu üldkogu märkis, et põhiseaduspärasuse probleem ei pruugi tekkida ainult lepingu ratifitseerimisel, vaid ka lepingu täitmisel.

Riigikohus tegi märgilise otsuse mahukas PRIA toetuse.

. Näiteks on Riigikogu ülesanne otsustada, kuidas rahastada lepingu täitmist. Seeläbi saab erakonna liige juriidiliselt isikult rahaliselt hinnatava hüve. Üldjuhul antakse ESML-i alusel finantsabi kõigi osalisriikide nõusolekul. aastal rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse täiendamise seadus ei luba piiramatult delegeerida Eesti pädevusi Euroopa Liidule. Riigikohus saab kontrollida ka ESML-i täitmise põhiseaduspärasust, kui see tulevikus vaidlustatakse. Riigikogu võtab ESM-iga liitudes Eestile rahalise kohustuse, mille ülemmäär on ESML-is sätestatud.

Riigikohus selgitas valimiskampaanias keelatud annetusega.

. Kuigi kiirlaenud enam creditstari portfooliosse ei kuulu, on ettevõttel pakkuda mitu suurepärast omadust, mida naljalt mujalt ei leia:. Riigikohus märkis, et laenuandjal ei ole õigust nõuda laenusumma tagastamist ega intresse isikult, kes ei teadnud tema nimel laenulepingu sõlmimisest ning kellel

Märkused