Sarnaselt eraisikutele pakutava tagatiseta laenuga, pakutakse ka ettevõtetele laene ilma otsese varalise tagatiseta

Stardilaenu saamiseks on vajalik korrektselt koostatud äriplaan. Näiteks juhatuse liige, kes on olnud käendajaks ärilaenule, ei pruugi tulevikus saada laenu eraisikuna kui tal on tekkinud probleeme ettevõtlusega seoses tekkinud kohustuste tätimisega. Kohalikud ettevõtted suudavad üha paremini realiseerida oma hinna ja kvaliteedi eelist välisturgudel. Väiksemaid summasid saab laenata juhatuse liikme käendusega. Turul on mitmeid võlausaldajaid, kelle vahel valida.

Füüsilise isiku ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine.

. Näiteks võib tuua lapsehoidja, koduabilise, aiahoolduse, remondi- või ehitustööde teenused, millega ei kaasne otseseid kulusid või mille puhul kannab kulud teenuse tellija. See tähendab, et tingimused, laenusumma- ja periood on kohandatud vastavalt ettevõtte vajadustele, nende majanduslikule olukorrale ning võimalustele. Tagatisega laen ettevõttele Tagatisega ettevõtte laenud ehk hüpoteeklaenud firmadele on pikaajalised- ja suurema summaga ärilaenud. Ärilaen ehk laen ettevõttele Firmadele on tähtis, et oleks ligipääs likviidsusele ning on palju olukordi, kus on tarvis likviidsust tõsta. Tutvuge konkreetse pakkumise tingimustega ja selgitage välja, missugused nõuded kehtivad konkreetselt teie ettevõttele.

- Autotest | Tüübikinnitused, E-sertifikaadid

. Näiteks olukorras, kus äriühing asendab seni töölepingu alusel töötanud autojuhti tasustamise ettevõtluskonto kaudu. Kardetud tagasilöök majandusaktiivsuses on olnud tagasihoidlikum kui oleks oodanud. Nii saab firma äritegevuseks hädavajaliku tehnika kasutusse võtta, ilma et peaks selle kohe täishinnaga ära ostma. Ettevõtluskontot kasutades ei pea koostama raamatupidamis- ja maksuaruandeid, sest maksukohustuse täitmine toimub ettevõtluskonto laekumiste alusel. Näiteks käsitöö, kunsti, omakasvatatud või omavalmistatud toidu, istikute, taimede vm müük. Ravikindlustuskaitse saamiseks peab inimese eest laekuma eelmise kuu sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Ilma tagatiseta ärilaen ettevõttele Sarnaselt eraisikutele pakutava tagatiseta laenuga, pakutakse ka ettevõtetele laene ilma otsese varalise tagatiseta. Tagatiseta ärilaenude periood on pigem lühike ja laenusumma ei ole väga suur. Ettevõtluskonto avanud inimesel ei ole kohustust end ettevõtjana registreerida ega tulude ja kulude arvestust pidada. Ettevõttele hüpoteeklaenu võttes seatakse ettevõtte omanduses olev kinnisvara laenule varaliseks tagatiseks. Pakume mugavat ja kiiret teenust, mis aitab leida ettevõttele vajaliku finantseeringu vaid minutite jooksul. Näiteks olukorras, kus töötaja kasutas Bolti taksoveoteenust ja tööandja hüvitas töötajale tööülesannetega seotud sõidukulu, on see maksuvaba kulu hüvitamine. Ettevõttele võib laenu vaja minna mitmesugustel põhjustel. aasta teise kvartali majandustulemused. Eriti toetab meie ettevõtluskeskkonna maine paranemine väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid, kellel on lihtsam oma tootele või teenusele Põhjamaadest ostjaid leida. Toomase tulumaksukohustus kujuneb füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel. Ettevõtluskonto on mõeldud ühe eraisiku poolt teisele eraisikule osutatud teenuse või era- või juriidilisele isikule kauba müügist saadud tasult maksukohustuse lihtsustatud täitmiseks. Nimelt peab ettevõtte omanik tihti ise laenu käendama. Seletame teile, mis on faktooring, missuguseid laene ettevõtetele pakutakse ja millised on erinevate ettevõttele mõeldud ärilaenude plussid ja miinused. FIE-d ehk füüsilisest isikud ettevõtjad ei saa seda tüüpi ärilaene taotleda. Erandiks on investeerimisteenused – ettevõtluskontol ei ole lubatud väärtpaberitehingud. Samuti ei pruugi ettevõtetele mõeldud laenud olla nii odavad kui nad esmapilgul paistavad. Intresse tuleb tasuda vaid sõltuvalt kasutatud limiidi ulatusest. Intress on mõningal määral korrelatsioonis laenuperioodiga – mida lühem periood, seda kõrgem intress ja vastupidi – pikajaalised laenud on madalama intressiga, kuid nende taotlemine on keerukam ning pakkumiste valik tänasel laenuturul palju väiksem. Makseterminal väljastab kviitungi, millele saab juurde kirjutada kauba nimetuse ja see on ka täiesti sobiv kuludokument. Väljamakse kiirus nii suurt kaalu ei oma – ettevõtmine on üldiselt planeeritud tegevus ning igasugune otsus ettevõttele laenu võtmiseks peab olema hästi läbi mõeldud strateegiline tegevus.. Selleks võib olla inventari soetamine, investeerimine tootmisesse, aga ka hangetel- ja suurematel projektidel osalemine. Samas on oluline arvestada, et ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa, lähevad arvesse füüsilise isiku aastatuluna ja mõjutavad seeläbi füüsilise isiku maksuvaba tulu summa suurust. Oluliseim neist on intressimäär, sest intress mõjutab laenu maksumust kõige rohkem – soovime firmale raha laenata eelkõige hea intressiga. See tähendab, et kui ettevõte ei suuda laenu õigel ajal võlausaldajale tagasi maksta, likvideeritakse ettevõtte poolt seatud hüpoteek laenuandja jaoks tagasimaksete viivitusest tekkinud võlgnevuste katteks. SEB mobiilipanga kasutamine kahekordistub iga kolme kuu tagant ja kui see hoog jätkub, siis järgmise aasta lõpuks saab mobiilist panganduse jaoks isegi olulisem teeninduskanal kui internetipank. Ravikindlustuse tekkimisest saab täpsemalt lugeda Haigekassa veebilehelt „Tööandja kindlustatud“. Samuti ei arvestata ettevõtlustulu maksu tulumaksu osa füüsilise isiku tuludeklaratsioonis tasutud või kinnipeetud tulumaksuna. Teine oluline muutus on klientide tarbimisharjumuste väga kiire muutumine. Vastukaaluks ettevõtte laenude eelistele tuleb välja tuua ka mõned puudused. Kui ettevõtluskonto omanik saab teenuse osutamisel või kauba müügil sularaha, siis kannab ta ise selle oma ettevõtluskontole, et maksukohustus täita. Tagatisega ärilaen kujutab endas võimalust saada ettevõtte tegevuseks vajalik rahastus, kui on vaja suuremamahulisi investeeringuid firma laiendamisega kaasnevateks kulutusteks. Maine paranemise taga on lisaks muudele teguritele ka Eesti küpsem ärikultuur – meie ettevõtjad on muutumas usaldusväärseteks partneriteks, sest järjest vähem antakse Eestis võimalust tegutseda kaheldava ärikultuuriga ettevõtetel. Vaid aastaga on mobiilipank tõusnud olulisemaks kanaliks kui kontorivõrk. See tähendab, et ettevõttel on võimalus otsustada, kui suures mahus ja mis ajal, neile määratud limiidilt, vabu vahendeid töösse võtta. Lepingu saab allkirjastada Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga. Ettevõtluskontole kehtivad arvelduskontoga sarnased reeglid, näiteks saab ettevõtluskontole tellida pangakaardi või soovi korral kaardimakseterminali. Kui ettevõtluskonto omanik ei teavita, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu, siis on väljamakse tegijal kohustus füüsiliselt isikule teenuse osutamise eest tehtud väljamakse maksustada tavapäraselt kõigi tööjõumaksudega. Ärilaenu pakkumiste valdkonnas kehtestavad reeglid võlausaldajad, kellel on tihti erinevatele firmadele erinevad nõudmised. Nii kiiret tarbimisharjumuste muutust pole Eesti panganduses veel kunagi olnud. Seega on eraisikute puhul märgata rohkem tasakaalustatud trendi tekkimist, kus säästmisele on lisandunud mõistlik tarbimise ja investeerimise trend, mis mõjub majandusele kindlasti turgutavalt. Laen alustavale ettevõttele Alustava ettevõtte laen ehk stardilaen on mõeldud uutele ettevõtetele, kes vajavad äritegevuse alustamiseks tarvisolevat finantseeringut. Euroopa kontekstis on Eesti ettevõtjatel praegu küllaltki erakordne situatsioon: Baltikum ja Põhjamaad on ühed vähesed regioonid, kus tänu tugevatele pankadele ei ole kapitali puudust. Ettevõtluskonto omanik saab suulise kokkuleppe alusel osutada teenust või müüa kaupu. Olukorras, kus ettevõtted Euroopas vaevlevad krediidikriisis ja meil on vastupidi laenuraha hästi kättesaadav, tuleks ettevõtjail mõelda konkurentsivõime kasvatamisele, mille üheks osaks võib olla tehnoloogia uuendamine. Kaupade müümisel täiendavat tulumaksukohustust ei teki. Samuti on ettevõtluskonto sobiv lahendus uutele ettevõtlusvormidele, näiteks sõidujagamise teenuse platvormide Uber, Taxify, Bolt vm kaudu eraisikult eraisikule osutatud teenustelt saadud tasu lihtsustatud maksustamisele. Need ärilaenud on mõeldud olukordadeks, kus on pakiline vajadus käibevahendite järele. Lihtsaim lahendus sellele probleemile on võtta ettevõttele laenu. Väljastatavad summad on enamasti väikesemahulisemad ja lühemaks ajaks kui teistel ettevõtete laenuliikidel. Nii nagu suureneb jaekaubanduse müük, nii on ka väljastatud eluasemelaenude portfelli mahud hakanud taas suurenema. See ei ole aga nii lihtne kui tavaline eraisiku laen. Ettevõtluskonto omanike osas saab teha avaliku päringu eesti, vene ja inglise keeles. Firmadele mõeldud laenud on samuti personaliseeritud ettevõttele, kellele laenu pakutakse. Sarnaselt eraisikutele on ettevõtjad jätkuvalt optimistlikud tuleviku suhtes. Eesti tootjate maine ja usaldamine Põhjamaades on peale kriisi oluliselt paranenud ja see võimaldab eksportijatel realiseerida oma kaupu peamistel eksportturgudel paremate marginaalidega kui enne kriisi. Liisinguperioodi lõpus on võimalik liisitud objekt liisingufirmale tagastada või ettevõtte poolt jääkväärtusega välja osta. Ärilaenude tingimused Ettevõtete laenude üldised tingimused ei erine suuresti tavapäraste eraisikute laenupakkumiste tingimustest. Väiksemad ettevõtte laenud ei vaja aga tagatist – nende taotlusprotsess on tunduvalt lihtsam ja kiirem. Tagatise seadmine alustava ettevõtte laenule ei ole üldjuhul vajalik, ent samas peaks vähemalt üks ettevõtte juhatuse liige andma ettevõtte poolt taodeldavale laenule eraisiku käenduse. Registreeritud ettevõtja on kohustatud pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust. Ettevõtte krediidiliin Krediidiliin ärile kujutab endast teatud limiidi ulatuses väljastatud laenulimiiti, mida saab vastavalt vajadusele kasutada oma äranägemise järgi. Ettevõtluskontol olevat vaba raha saab konto omanik vabalt kasutada sarnaselt tavapärasele arvelduskontole. Faktooring võimaldab saada likviidseid vahendeid, ilma, et peaks ettevõtte nimel laenu võtma. Laenamisega kaasnevad alati lisakohustused nagu intressimaksed- ja muud tasud, mida tuleb lepingusse sätestatud korra järgi tagasi maksta. Ettevõttele pakutakse laene varieeruvatel tingimustel. Maksu- ja Tolliamet tagastab maksumaksjale ekslikult tasutud maksu. Laenu saamiseks vajalike dokumentide osas küsitakse alustavate ettevõtete käest enamasti äriplaani. Eesti eksportijate usaldusväärsus Põhjamaades kasvab Mõnevõrra üllataval kombel ei peegeldu Euroopa mured oluliselt Eesti ettevõtete tegemistes. Aastatulu ja maksuvaba tulu on selgitatud täpsemalt veebilehel „Maksuvaba tulu arvestamine“. Kui võtate väikese laenu ja maksate selle täies mahus ja tähtaegselt tagasi, ei tohiks see teie krediidiskoori kahjustada. Ettevõtluskontoga mitte seotud igapäevaste tehingute tegemiseks on eraisikul soovitatav kasutada oma igapäevast arvelduskontot, et vältida ekslike kannete tegemist Maksu- ja Tolliametile. Võrdle mitmete ettevõtetele mõeldud laenude intresse- ja tingimusi ning vali sobivaim laen oma firmale. Seetõttu on tegevusaladel, millega kaasnevad otsesed või suured kulud, kasulikum tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühingu kaudu. Kui aga tööandja asendab töölepingu või teenuse osutamise lepingu ettevõtluskonto kasutamisega, siis tekib äriühingul täiendav maksukohustus eeltoodud sätete alusel. Lisaks aitab sularaha osakaalu vähenemine suurendada majanduse efektiivsust ja läbipaistvust, seega aitame omaltpoolt igati kaasa elektrooniliste maksevahendite kiirele levikule. Kuna sotsiaalmaksu miinimumkohustus on täidetud, siis on inimesel õigus ravikindlustusele. Kirjalik leping võib olla ka pangakonto väljavõte, makseterminali kviitung või sularahas tasumisel kassaorder. Andmed inimese kohta, kelle eest on laekunud sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses, esitab Maksu- ja Tolliamet Haigekassale. Krediidiliin on võimalus tektitada likviidseid vahendeid, kui ettevõtte enda rahavoog on ajutiselt seiskunud – näiteks kui teie poolt väljastatud arved ei ole veel tasutud ning vajate vahendeid, et teha äritegevusega kaasnevaid päevakorralisi kulutusi. Näiteks kauba müügil või vahendamisel on oluline kauba soetuskulud tulust maha arvata. Faktooring ehk arve finantseerimine Faktooringu puhul ei ole tegemist laenuteenusega, vaid enda poolt koostatud- ja väljastatud arvete müümisega teistele ettevõtetele. See on kasulik, kui teie ettevõttel on pikaajalise tähtajaga arved, kuid ettevõtte kasvu nimel soovite raha saada märgitud tasumise tähtaja asemel võimalikult kiiresti. Ettevõtluskonto lepingu sõlmimiseks peab isik olema eelnevalt LHV Panga klient. Liising firmadele Liisingud ettevõtetele toimivad sarnaselt eraisikute liisingutele. Sarnaselt eraisikutele pakutava tagatiseta laenuga, pakutakse ka ettevõtetele laene ilma otsese varalise tagatiseta. SEB Panga juhatuse esimees kommenteeris SEB üksuste tulemust Eestis järgnevalt: Eraklientide aktiivsus on kasvanud „Teist kvartalit iseloomustas SEB Panga eraklientide aktiivsuse märgatav suurenemine. Seega liigub kaalukauss üha rohkem e-kanalite kasutamise poole.

Eraisikute laenud | Bondora | Vali usaldusväärne laen

. Vajadusel saab taotluse koos tõenditega esitada Maksu- ja Tolliametile ka kirjalikult.

Suurimaks miinuseks on riskid ettevõtte juhtidele. LHV Panga kliendil tuleb siseneda LHV internetipanka, valida rubriigist „Info ja seaded“ lehekülg „Lepingud“ ja real „Ettevõtluskonto“ vajutada nuppu „Sõlmi leping“. Vahel küsitakse ka lisatagatist. Suuremate- ja pikemaajaliste laenude jaoks on vajalikud juba asutatud- ja toimiva ettevõtte viimase kvartali bilanss- ja kasumiaruanded. Näiteks võib tuua ka omavalmistatud kauba müügi nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele juhul, kui kauba tooraine või lähtematerjali kulu on madal võrreldes kauba müügihinnaga. Ettevõtluskonto omanik peab väljamakse tegijat ise teavitama, et osutab teenust ettevõtluskonto kaudu ja et teenus kuulub maksustamisele ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel. Erinevused tulevad välja pakutavas intressis, laenusummas- ja tagasimakse perioodis ning ka lisatasudes- ja väljamakse kiiruses. Peamine reegel on lihtne – ettevõttel ei tohi olla kehtivaid maksehäireid ega võlgnevusi. Näiteks remondi- või ehitusteenuse tellija ostab ise remondivahendid ja -materjalid. Raha võib vaja minna firmale kontori rentimiseks, lattu kauba soetamiseks, ettevõtte reklaamiks jms. Ettevõtluskonto omanik ei esita arveid, sest ta ei ole ettevõtja ega raamatupidamiskohustuslane. Selle laenuliigi teine iseloomustav nimi on kiirlaen ettevõttele, mis on kõige kiirem ja lihtsam viis taotleda ärilaenu, sõltumata ettevõtja äriplaanist ja firma varadest. Käendus on vajalik, sest niinimetatud “juriidilistel kehadel” on liiga lihtne vastutusest pääseda ning laenuandjale peab jääma mingisugune kindlustus- ja usaldus ettevõtte juhtfiguuride suhtes. Samuti tuleb hinnata, kas tegemist võib olla tööandjapoolse töölepingu või teenuse osutamise lepingu asendamisega ettevõtluskonto kasutamisega. Samas saab ta vajadusel sõlmida ka lihtsa kirjaliku lepingu, kus olulised teenuse osutamise või kauba müügi andmed kirjas. Täiendav maksukohustus ongi ettenähtud selleks, et vältida tavapärase töösuhte suunamist soodsamale ettevõtluskontole. Ärilaenu pikkus sõltub konkreetse pakkumise tingimustest

Märkused