Seda laenutoodet iseloomustab paar põhilist omadust: suuremad laenusummad, pikem laenuperiood ja kiirlaenudest madalam intress

Kliendid vajavad seda –

. Kui ettevõtte käibevarade analüüs on tehtud ja on selgunud, et käibevara on hakanud nappima ettevõtte kiire arengu tõttu, võiks pöörduda panga poole laenutaotlusega. Kui ettevõtja on jõudnud aga olukorda, mil ta tahab ettevõtet arendada ja kasvatada müügikäivet, tekib tal vajadus lisainvesteeringute ja seega ka lisafinantseerimise järele. Oluline on seejuures teha vahet oma ja ettevõtte raha vahel. Arvelduskrediit aitab leevendada käibevahendite nappust regulaarsete laekumiste vahelisel ajal. Finantsprognoos tuleb koostada samale perioodile, kui pikk on laen. Maksetähtaja saabudes tasub kauba või teenuse ostja arvesumma pangale ning pank tasub omakorda müüjale ülejäänud osa arvest, millest arvestab maha tasud faktooringu kasutamise eest. Seega raha kasutamise üle ei otsusta enam investeerija ega laenaja. Ettevõtte esialgset kapitalivajadust tuleb samastada investeerimisvajadusega. Seda on võimalik teha kas investeerimise või laenamise kaudu. Käibekapitali laenu võib kasutada ka lühiajalisteks investeeringuteks. Erandiks on kinnisvara soetamine kapitalirendiga, mille korral käibemaksu rendimaksetele ei lisata. Näiteks rajades tootmiskompleksi, võiks ehitust rajada laenuga, aga seadmed soetada kapitalirendi vahendusel. Eesti pankades pakutavad põhilised laenuliigid: Käibekapitali laen − on mõeldud käibekapitali püsivaks täiendamiseks. Tihti tuleb selleks pöörduda panga poole, et osta vara enda omandusse või liisida. Tuleb arvestada, et pärast investeerimis- või laenutehingut vahetab raha omanikku. Eelis on siin see, et intresse arvestatakse ainult summa eest, millega miinuses ollakse. Ettevõtte vara, sh raha kasutamise üle otsustamine tuleneb rollist äriühingus –  kas ollakse omanik, juhatuse liige või töötaja. Kui laenu puhul on esmatähtis äriplaan ja rahakäive ning lõpuks tagatis ja selle väärtus, siis liisingu korral on üldjuhul tähtsam renditava vara likviidsus. Sobib kasutada juhul, kui on näiteks vaja sisse osta hooajalisusest tingitud ühekordne suurem kaubapartii või leevendada mingi suurtellimuse täitmisel tekkiv lühiajaline kapitalivajadus. Seda laenutoodet iseloomustab paar põhilist omadust: suuremad laenusummad, pikem laenuperiood ja kiirlaenudest madalam intress. Laenulepingu korral on tegemist raha tegeliku liikumisega, st laenuvõtja arvelduskontole kantakse kokkulepitud summa. Investeerimislaen − lisaks käibekapitali suurendamisele tuleb ettevõttel teha pikaajalisi investeeringuid, et uuendada või soetada põhivara. Liisingulepingud ehk rendilepingud jagunevad peamiselt kaheks: kasutusrent ja kapitalirent.

Kommentaarid: Riik on mures: üliõpilased ei taha õppelaenu.

. Liisingut on otstarbekas kasutada kinnisvaraarenduseks, seadmete ja sõidukite soetamiseks jms. See panditakse või koormatakse hüpoteegiga. Erandiks on olukord, kui raha ja ettevõtte omanik on üks ja sama isik. Valet liiki laenuga ei pruugi see anda oodatud tulemusi. Seejuures kohustub ettevõte nimetatud laenu tagama lisatagatisega. Suuremate projektide puhul võiks kasutada laenu ja liisingut korraga. Kui tootepõhist ja turunduslikku eelist on üha sms kiir laenud saavutada, astubki kiiresti selgeks, et meie asi ellu viia, mõeldes välja originaalset ühes päevas. Ettevõtte rahastamine isiklike vahenditega Ettevõtte rahastamine isiklike vahenditega tähendab oma raha paigutamist oma ettevõttesse. Laenu võib alati kasutada ka muude lühiajaliste kohustuste tagamiseks, näiteks käibekapitali täiendamiseks või sellise vara soetamiseks, millel puudub järelturg, mis on aga liisingu korral väga tähtis. Loe lisaks, kas põhivarade soetamiseks valida laen või liising. Raha kuulub edaspidi ettevõtjale, s.o äriühingule ja seda kasutavad äriseadustiku kohaselt äriühingu juhtorganid. Ettevõttesse isikliku raha paigutamise otstarbekuse kohta tuleb teha arvestusi samamoodi nagu võõrkapitali kaasamisel. Faktooring − laen, mis on mõeldud kauba või teenuse müüjale. Laenude võtmisel tuleb arvestada intresside tasumisega laenu tagastamisega lepingu sõlmimise kuluga notaritasudega tagatise seadmisel riigilõivude tasumisega Pangaintressi kujunemisel mängib olulist osa EURIBOR, Euroopa keskpanga refinantseerimise intressimäär. Laenu on soovitatav kasutada tootmis-laohoonete ehituse või parenduse finantseerimiseks, käibevahendite täiendamiseks jms. Laenu võtmine Investeerimislaenu võtmisel võib pank nõuda äriplaani, mille koostamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata finantsprognoosidele, kuna ettevõte seob ennast laenukohustega pikkadeks aastateks. Otsustamiseks tuleb teada laenu ja liisingu erinevust ja eeliseid..

Arvelduskrediit − laen, mille korral on võimalik oma arveldusarve saldoga minna miinusesse. Seaduse järgi on volitatud isikuks juhatuse liige. Laenu on eeskätt vaja siis, kui puhaskäibekapitali ei jätku

Märkused