See rahastamise pakub juhtiv business soodsama intressiga kui väikelaenud

Tartu ülikool on koostöö mõttes täiesti alakasutatud. Omavalitsusi ei saa vaadata kui väikesi vürstiriigikesi, kes maksavad riigile kümnist selle eest, et riik neile katust pakub. Kunsti rahastamise korrastamise käigus likvideeriti kunstigaleriide toetusprogramm, millest muu hulgas rahastati ka väljaspool Tallinna tegutsevaid väikesi näituseasutusi. Seepärast peaks ka muuseum tegelema märksa lähema ajaloo ja kunsti mõtestamisega. Küsida, mis nüüd edasi saab, on veel vara. Seda on kindlasti lihtsam teha linna südamikus, kus niikuinii iga päev liigutakse. Rael Artel tõi muuseumi näituseprogrammi praegusse aega ja rahvusvahelisse konteksti, aga muuseum toimis siis pigem kunstikeskusena. Riigihalduse ministertänas omavalitsusi projektiga kaasa tulemise ja oma andmete saatmise eest. Neil on aktiivne kirjastustegevus seda nii tõlgete kui ka keskuse koostatud kogumike ja monograafiate kujul. Pole võimalik ega mõtet rajada vana hoone koopiat, kuid mõisahoone edasi lagunedes satub ohtu ka seniste varemete kasutamine kombineerituna tänapäevaste arhitektuurilahendustega. Betooni funktsioon on olla harjumuslik, et laiemalt teataks, kus see hoone asub. Muuseum saab mängida tähtsat osa ühiskonna sidumisel, aktuaalsete teemade tõstatamisel ja dialoogi arendamisel. Kui mõelda kas või meie kunstimuuseumide ostupoliitika peale, siis üldjuhtumil ostetakse enam-vähem samade autorite töid, kuid Tartu kunstimuuseumis on tehtud julgemaid otsuseid. Palju väikesi institutsioone on kokkuvõttes märksa paindlikumad kui üks koletis. Hindamiseks vajalikke andmeid on kogutud riiklikest registritest ja riigiasutuste andmebaasidest, kohalikelt omavalitsustelt neile saadetud küsitluste ning statistikaameti läbi viidud elanike rahulolu uuringu kaudu. Muuseum ei ole kammitsetud teadusgrantidega kaasnevate piirangutega. Ometi ma ei näe präänikut. Ma olen selle osas mõnevõrra kõhklev. Kui institutsioonid ei asu sealjuures ühes kohas, vaid üle Eesti laiali, annab see kogu väljale kokkuvõttes veel suurema dünaamika. Pärnut, Viljandit, Tartut, Võrut, kus on olemas kohalik tahe ja inimesed, kes mingil äraspidisel põhjusel ei ole veel Harjumaale migreerunud, piiratakse struktuurselt. Narva puhul on avastatud, et seal ei taha keegi olla, sinna on asutud vägisi tegevusi viima. Peale näituste korraldame muuseumis loenguid, töötubasid, linna­laagreid, vestlus- ja luuleõhtuid. Eesti Rahva Muuseumi direktori Alar Karise kirjast kultuuriministeeriumile jäi mulje, et ERM on valmis asutama sihtasutuse koos Tartu kunstimuuseumiga. Möödunud aastal sooritas muuseumi kogude osakond koos tublide abilistega tõelise vägiteo, kui mahukad kogud koliti lagunevast Vallikraavi tänava majast ERMi hoidlasse. See on taas suuresti juhi küsimus: kui muuseumis ollakse valmis ennast mõtestama, et ainult meie maja ei ole a ja o, vaid võime teha ja peamegi tegema midagi ka väljaspool, siis on olukord palju lihtsam. Kõiki neid teenuseid on hinnatud ühtse hindamismetoodika alusel. Kui ERMi hakati Raadil tühermaale ehitama, siis oli selle pärast palju nurisemist. Üle-eestilist uuringut perioodiliselt korrates on võimalik edaspidiselt hinnata, kas eri valdkondades ellu viidavad tegevused suurendavad ka elanike rahulolu. Muuseumid toimivad enamasti aga vastupidi: neil on kogu, mille unikaalseid eksemplare tuleb säilitada. See rahastamise pakub juhtiv business soodsama intressiga kui väikelaenud. Tartu kunstimuuseumi märksa väiksem komisjon on oluliselt kiirem, paindlikum ja ootamatum. Vallikraavi tänava hoonest jäi muuseum kaks aastat tagasi ilma, sest XIX sajandi lõpul elumajaks ehitatud hoone oli nii amortiseerunud, et seda ei saanudei töötajate ega ka kogude ohutuse peale mõeldes enam kasutada.

Uus veebileht pakub võrdlevat ülevaadet Eesti.

. Veebilehega soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste arengule üle Eesti. Samas on see kasulik tööriist ka ministeeriumitele valdkondlike otsuste kujundamiseks.“ Veebilehel on vaadeldud kõiki peamisi omavalitsuste vastutusvaldkonna teenuseid. Samas on teenuste osutamisele ja prioriteetide seadmisele võimalik läheneda üsna erinevalt. aastal ei saanud ERM ega Raadi valmis. Töö sellega ei lõppenud: kogud peavad sisse elama, süsteem tuleb korrastada, vanad pakkematerjalid välja vahetada jms. Kui kunstimuuseumis oli Marina Abramovići näitus ja loodeti, et ehk ta ise tuleb ka, siis kunstikollektsionäär Margus Punab käis välja, et Abramovićile oleks tulnud pakkuda loengut ülikooli aulas, küllap oleks ta siis kohale tulnud. Ma ei räägi konkurentsist. Tartu kunstimuuseumi puhul tahetakse kasutada riigi ja linna sihtasutuse ühisvormi. See eeldab aga, et nööbi külge ehitatakse pintsak või isegi ülikond. Et ülikoolil huvi koostöö vastu puudub, peaks muuseum seda üles näitama. Aga regionaalpoliitika on riigi asi. Ainult oma jõududega pole vaja läbi ajada. Ka digilahenduste väljatöötamine on kunsti populariseerimise tähtis viis.. Küll aga anname kompaktse võrdluspildi, milliseid valikuid on erinevad omavalitsused teinud oma prioriteetide seadmisel ning kuidas on nende elanikud sellega rahul. Selle aasta lõpuks tahab kultuuriministeerium korrastada oma haldusala muuseumid ja viia nad kõik sihtasutuse staatusesse. Püsinäitus Raadil ning ERMi näitusepindade kasutusvõimalus ei piira kuidagi galeriipinna kasutamist kesklinnas, nagu see toimib täna ning võib jääda ka tulevikus. Ta võitis küll kahes astmes kohtuvaidluse, ent ministeerium tegi loomeliitude seaduse veel rohkem ümber, sedastades, et üht loomeala saab esindada vaid üks loomeliit. Näitusesaalid Raekoja platsi viltuses majas on küll alles, kuid need ei vasta enam ammu praegustele vajadustele. Muuseumis saab teha uurimustööd hoopis paindlikumalt, ka pädeva uurimusliku näitusena. Kui sulle meeldis see postitus jaga seda oma sõpradega[LoginRadius_Share]. Aga see oli alternatiivne võimalus. Mind huvitab muuseum eelkõige teadusasutusena. See ei saa olla vaid valitute ringi salapärane paik. Tartu kunstimuuseum kui väljaspool Tallinna paiknev kutseasutus on tähtis ka regionaalpoliitika mõttes. Ka praktilisi küsimusi, näiteks parkimisvõimalust ja liikluskorraldust, silmas pidades sobiks asukoht Raadil ERMi naabruses väga hästi. Eestis tegutseb seitseteist riiklikult tunnustatud loomeliitu. Samuti on need oluliseks alusinfoks nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil eri poliitikavaldkondades otsuste tegemisel. Muuseum peab olema lihtsasti ligi­pääsetav jalakäijale – sealhulgas lapsele, vanurile, mis tahes puudega inimesele, muuseumikülastus ei tohi olla keeruline ettevõtmine. Südalinnas asuvad Tartu ülikool, sh kunstiajaloo osakond, Tartu Kunstimaja ja Nooruse galerii, veidi eemal ka Kogo galerii. Sisulises töös oleme näitustegevuse kõrval võtnud suuna mitmekesise publiku- ja haridusprogrammi väljatöötamisele. Kui sihtasutuse asutamise üks mõte on Tartu kunstimuuseumi tegevusega seotud bürokraatia vähendamine, siis ma ei näe selles olulist tulu, kui kunstimuuseum ühendada Eesti Rahva Muuseumiga.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine | Luminor

. Need peaksid olema kätte­saadavad näitusemajas ja veebis. Tegemist on riigi sihtasutusega. Ent kui majandus tegutseb turumajandusliku loogika järgi, siis kultuurirahastus on konkreetne meede, mille üle riigil on pea absoluutne kontroll. Tallinn on kõige rikkam omavalitsus ning võiks endaga ise hakkama saada. See tähendaks lihtsalt veel suurema monstrumi tekkimist. Meie koolinoortest koosnev noorteklubi on muuseumi kogude põhjal kureerinud näituse „Muusade maailm“, oleme viimase aasta jooksul teinud koostööd Kiusamisvaba Kooliga, kavatseme alustada kirjeldustõlgete koostamist pimedatele. Institutsioonide koostöö toimib siis, kui ühel institutsioonil on huvi selle vastu – kui üks tahab teha ja teine on nõus kaasa tulema. Kui ehitatakse Lõuna-Eesti muuseumide ühine koguhoone, siis usun, et ülejäänud vajadusteks sobiva pinna ehitamiseks kesklinnas ruumi leidub. Lisaprobleem on ka inimeste puudumine, kes projekti arendamises kaasa tahaksid lüüa.

Euroopa SMEde rahastamise turul on uus ambitsioonikas tegija

. aastast peale sihtasutusena, see oli nende oma otsus. See ei puuduta pelgalt kultuuri. Tallinnas on riigiasutused ja riiklik huvi, väljapoole jääv on aga kuulutatud kohalike omavalitsuste huviks. Projektide finantseerimine SEB pangal on rikkalik kogemus äriprojektide rahastamisel.  Oleme finantseerinud arvukaid vara soetamise, energeetika, riigi- ja erapartnerettevõtete ning taristute projekte.

aastal tollaste noorte kunstnike algatusel nüüdiskunstimuuseumina, direktorite püüdlustest hoolimata loksus see Nõukogude ajal Tallinnas asuva Eesti kunstimuuseumi kõrval teiseks, kus tegeleti eelkõige kas siis Tartu kunsti ajaloo või tollase Tartu kunstiga. Eesti on küll väike, kuid kõigil, kes tegutsevad väljaspool Tallinna, on keeruline oma eksistentsi õigustada. Ning on nüüd pea aasta olnud vabakutseline kriitik ja kuraator, kes elab peamiselt Riias, kuid tegutseb samal ajal ka Tartus ja Tallinnas. Muuseum on ennekõike kunsti mõtestaja. Metoodika väljatöötamist rahastati Euroopa Sotsiaalfondist. Samuti on vaja kontori-, raamatukogu-, pakkimis- ja manööverpinda jpm. Vaatame alljärgnevalt mõnda põhjust, miks võiksid kaaluda kiirlaenu taotlemist ning millal see võib olla isegi kasulikum, kui mõne muu laenuliigi kasutamine. Tartu linna ja valla arengustrateegias on ette nähtud Raadi piirkonna väljaarendamine tänapäevaseks linnakeskkonnaks ja just selle arengusuuna käivitajana nähti ERMi uut hoonet sellele asukoha ja vormi valimisel. „Meie ei ütle veebilehel omavalitsustele ette, milliseid rõhuasetusi tuleb seada. Seetõttu on ka veebilehel nähtavad erinevused loomulikud. Kinnisvara finantseerimine SEB ärikinnisvara finantseerimise meeskond pakub kinnisvarainvestori vajadustele kohandatud finantseerimislahendusi. „Olen kindel, et iga linna- ja vallajuht koos oma meeskonnaga teevad parima oma inimestele võimalikult hea elukeskkonna loomiseks. Aasta lõpul peab Tartu kunstimuuseumist saama sihtasutus ja siis kuulutab uue direktori konkursi välja juba sihtasutuse nõukogu. Kui viime linna keskmest välja kultuuriasutused, siis on linn nõrk, halvasti planeeritud ja see ei meeldi linnaelanikule ega ka sise- või välisturistile. Eesti riik on saja-aastane, muuseum pole veel kaheksakümmendki. Piiratud eelarve tõttu pole võimalik kõike korraga arendada,“ ütles riigihalduse minister Aab. Vanade ja praeguste koguruumide kontrast on võrreldamatu ning praegu oleme rahul. Mida rohkem üksteisest sõltumatuid asutusi, seda väiksem on tõenäosus, et midagi meie niigi ahtal kunstiväljal väga uppi läheb. Veendumaks, et valitud suund on linna- või vallaelanike jaoks võimalikest parim, on hea saada oma tegevusele ka kõrvaltvaataja pilku. Krediidiandja peab rakendama vastutustundliku laenamise põhimõtet, andma tarbijale selgitusi ja kui ka ettevõtte korraldamiseks. Raadil on aga palju ruumi, kus annab kõikvõimalikke projekte ellu viia. Külastajaskonda jätkub suurtele rahvusvahelistele biennaalidele, aga ka leedu maali näitusele. Hiljuti Postimehes ilmunud arvamusloos kirjeldab Enriko Talvistu Tartu kunstimuusemi algselt kaasaegse kogu muutumist ajalooliseks. Oleme juba algatanud mõisa varemete vanade plaanide ülevaatamise ning korraldame peatselt tudengitele eskiisprojektide ideekonkursi. Tegeleme selles valdkonnas kõigega alates investeerimis- ja sündikaatlaenudest kuni lühiajalise käibekapitali finantseerimiseni. Kuigi suuremad muuseumid positsioneerivad end teadusasutusena, on su küsimuse püstitus väga tabav, muuseumi roll ongi olla ülikooli kõrval. Ärgem unustagem, et ERMi nõuetele vajalikku vaba krunti ei oleks kesklinnas leidunud. Visiooni loomisel on muuseumi ja linna koostöö olnud hea: oleme esitlenud oma ruumivajadusi ning meid on kaasatud ka hoone üldise funktsiooni ja olemuse väljatöötamisse. Selle ülesande täitmiseks on tähtis, et üks ei ole teisega institutsionaalselt põimunud. Ma ei alahinda muuseumikogu tähtsust, aga muuseumis tehtav uurimistöö ei pea olema kogupõhine. See on selge, et kogu peab olema kättesaadav. See aitab omavalitsustel hinnata, mida silmas pidada vajalike otsuste langetamisel ja arengustrateegiate koostamisel.“ Finantseerimine on meie kliendile keskse tähtsusega küsimus. Sama kordus mõned aastad hiljem, kui Tartu Kunstnike Liit üritas eraldi loomeliiduna tunnustatud saada. Kunstimuuseum vajab uut hoonet, mis võib küll olla ühendatud vanaga. Seisukoht oli ekslik, seda on tõestanud elu ja kultuuriministeeriumi kunsti rahastamise korrastamise käigus sõnastatud seisukohad. Tartlasena pean tähtsaks linna tervik­likkust. Olen teinud kultuuriministeeriumile ettepaneku alustada formaalseid eeltöid, et avada Raadi mõisasüdame ja pargi arengusuundade arutelu ning korraldada avalik konkurss. Näiteks elamumajanduses, regionaalarengu toetamisel, ruumilises planeerimises. Kaasaegse kunsti Läti keskus korraldab neli-viis näitust aastas. ERMi ümber saab ükskõik mida teha. ERMil on suur arendustegevuse kogemus ning valmidus lahendada Eesti kultuuri- ja kunstielu ammune mure koostöös kõigi asjast huvitatute ja otsustajatega. aasta kõige suurema külastajate arvuga kunstinäitused olid ERMis ning Raadi tuntus laias maailmas on järjest kasvanud. Ma ei julge kommenteerida Tartu kunstimuuseumi näituste kava ajaloolises perspektiivis, kuid oluline on märkida, et peale muutuste näitusteprogrammis ja uue kaadri tõi Rael Artel kultuurkapitali toetused. Sealjuures tegutsevad nad peamiselt Riias, kus suurim probleem on näituse­pindade puudus. Suuremas organisatsioonis on palju rohkem bürokraatiat ja vähem dünaamikat. aasta sügiseni Tartu Kunstimaja galeristina. Mina nägin selles aga potentsiaali, sest kui ehitada kesklinna, siis on hoonet ümbritsev ruum märksa piiratum kui lagedal põllul. Tarbijakaitseameti väitel üritavad kiirlaenufirmad hoiatusi liiga märkamatult näidata. See on finantsalal märk, et tuvastame, hindame ning haldame ka projektide ühiskonna- ja keskkonnariske. „Omavalitsuste õlgadel on elanike heaolu tagamiseks palju kohustusi, millega kaasneb lai otsustusvabadus, aga ka suur vastutus,“ ütles Jaak Aab. Annan endale aru, et nomaadlik tegutsemine ei ole lihtne, kuid ma ei taha, et betoonist saadaks liiga must-valgelt aru. Kui Eesti riik tahab, et väljaspool Harjumaad jätkuks riik ja oleks elu, siis peab ta selleks võimalused looma

Märkused