Seejuures jäetakse märkimata kõige loogilisem – ja kõige mõistetavam – põhjus, miks laenudega nihu läheb ning keegi peaks üldse mõnele inimesele laenamata jätma:

Näiteks juhul, kui töötajale makstakse üksnes töölepingus kokkulepitud igakuist töötasu või juhul, kui töötasu osaks on muutumatu suurusega lisatasu. Laenu tagasimakse tähtaeg on kuni 7 aastat. Kergesti saadavad kiirlaenud. Sellisel juhul puudub vajadus keskmise töötasu arvutamiseks ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu alusel arvestatud tasu. Kehtiva korra kohaselt peab keskmise töötasu arvutamisel teatud juhtudel arvutamise aluseks võtma neid töötasu summasid, mis ei ole veel välja arvutatud ning ei ole sissenõutavad.

Väike Joe - Kino Artis

. Seega nähakse muudatusena ette, et keskmise töötasu arvutamisel tuleb lähtuda töötasudest, mis on palgapäevaks välja arvutatud. Kui mahub, siis saab ka määral kõik eesistumiseks seatud eesmärgid remondilaen kasvule (prof e.

Seinte soojustamine seest - Finnfoam

. See tähendab, et kokkuleppel toimuv ümberarvestamine ei saa tuua kaasa varem makstud keskmise töötasu vähendamist.Täpsustatakse, millist töötasu tuleb keskmise töötasu arvutamisel arvestada. Lisaks on õiguskantsler viidanud asjaolule, et  töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel tööandja poolt makstava haigushüvitise suuruse kindlaksmääramine vajab täpsustamist. Senises praktikas on tekitanud segadust see, kas arvutamise vajaduse tekke kuuks pidada kuud, mil keskmine töötasu tuli välja maksta, või kuud, mil algas arvutamise vajaduse tekitanud sündmus. Sissenõutavaks muutub töötasu töölepingus kokku lepitud palgapäeval. jaanuarist jõustusid mitmed muudatused töölepingu seaduses. Selliseks juhuks nähakse ette, et keskmist töötasu arvutada ei tule ja tööandja maksab töötajale kokkulepitud töötasu.Praktikas on sageli tekitanud küsimusi, millal tuleb keskmine töötasu arvutada tööpäeva tasuna ja millal kalendripäeva tasuna.

Puhkusetasu arvutamisel on arvutamise vajaduse tekke kuuks see kuu, millele langeb eelviimane tööpäev enne puhkuse algust. kuupäeval, tuleb kehtiva korra kohaselt arvutamise aluseks võtta ka töötasu summa, mis pole veel välja arvutatud. Seega täpsustakse neid juhtumeid, millal ühte või teist tasu arvutada ja maksta tuleb. Kui palgapäev ei ole veel saabunud, siis tuleb arvestuse aluseks võtta eelnenud kuud, kus palgapäev on saabunud ning tasu välja arvutatud.Esimest korda defineeritakse mõiste “arvutamise vajaduse tekke kuu“. Seejuures jäetakse märkimata kõige loogilisem – ja kõige mõistetavam – põhjus, miks laenudega nihu läheb ning keegi peaks üldse mõnele inimesele laenamata jätma:. Selline võimalus on siis, kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise aluseks olnud perioodil ainult muutumatu suurusega töötasu. Kavandatavad täiendused ja täpsustused Praktikas on tekitanud probleeme keskmise töötasu maksmise tingimuste ja korra ühetaoline tõlgendamine.

Eksperthinnang majandatavate ja majanduspiirangutega.

Märkused