Seetõttu tuleb olemasoleva laenuandja käest maksete, ta laenab ta loodab, sõltuv venemaast 76 vene ekspordist

Selgitused: käsk võimaldab kasutajal midagi sisestada ning edastab saadud teksti Pythonile konstruktsioon salvestab selle teksti mällu. topeltklõpsuga Windows Exploreris. Proovige taolist ülesannet enda jaoks ümber sõnastada, otsige seoseid ja sarnasusi teiste ülesannetega, lihtsustage ülesannet, otsige abi internetist, võtke väike puhkepaus, vaadake ülesannet värske pilguga ja proovige jälle. Mac OS X’s ja Linuxis tuleb avada. Sellega saab kasutaja määrata, millise programmiga peaks mingi failitüüp avanema. On täiesti loomulik, kui mõned selle peatüki näited või ülesanded jäid teie jaoks segaseks või lausa “müstiliseks” – peatüki eesmärk oli anda lihtsalt esimene ettekujutus programmeerimisest. Vaadake nende tähendust ülaltpoolt.

Ulmepõnevik KOOMA (Кома) | Kinodes alates 31. jaanuarist

. Ilmub taas käsurea aken, palvega sisestada oma nimi. Proovige järgnevat näiteskripti, mis joonistab kilpkonna abil kolmnurga: Ärge pange oma skripti nimeks – see ajab Pythoni käsu segadusse. Selle allalaadimiseks ja kasutusjuhiste lugemiseks minge aadressile http://cx-freeze.sourceforge.net/. Ärge kartke teha vigu! Kui Python annab mingi veateate, siis kontrollige kõigepealt oma viimast muudatust – võibolla on puudu lõpetav sulg vms. Programmi muutmine¶ Tehke programmis mingeid muudatusi, salvestage ja käivitage. Veateate ütleb Python selle rea kohta, kus ta enam edasi lugeda ei osanud, tegelik vea põhjus on tihti hoopis eelneval real. Teine paratamatu puudus õpikunäidete ja ülesannete juures on see, et need ei pruugi olla kõigi lugejate jaoks ühtviisi huvitavad. Sel puhul võib olla abiks järgneval aadressil jagatav programm: http://defaultprogramseditor.com/. Programmeerimise puhul on etteantud käskude hulk piiratud – arvuti mõistab vaid üksikuid väga lihtsaid käske. Lisaks probleemi kirjeldusele on veateates alati ka reanumber, mis viitab vea tekitanud reale programmi tekstis. Rohkem selgitusi tuleb järgnevates projektiplokkides ning lisas. Taolist faili saab topeltklõpsuga käivitada ka süsteemides, kus Pythonit pole paigaldatud. Kõikide konstruktsioonide täpsed tähendused ja kasutusjuhised toome välja järgnevates peatükkides. , nii nagu me seda selles õpikus mõistame, on mingi tegevuse kirjeldus. Kui soovite skriptis midagi ekraanil näidata, tuleb kasutada ikkagi käsku. Esimeses peatükis on soenduseks vaid üks ülesanne, edaspidi tuleb neid rohkem. Keel, mida me kasutame mõtlemiseks, on palju hägusam ja vähem range kui programmeerimiskeeled, seetõttu on alati võimalus, et pealtnäha korralik lahendus meie peas on tegelikult puudulik ja/või vigane.

Proovige muuhulgas ka Pythoni mälu kasutamist. Selle vältimiseks pange salvestusdialoogis failinime ümber veel jutumärgid, nt. Meie virtuaalne kilpkonn oskab kõndida edasi ja tagasi ning ennast pöörata. Valige välja mõned esialgsed programmiideed, mida te sooviksite Pythonis realiseerida. Programmeerimist ei saa “ära õppida” selles mõttes nagu saab selgeks õppida teatud hulka võõrkeelseid väljendeid. Võibolla imestasite, miks tuleb IDLE käivitamisel kõigepelt ette käsurea aken. Teiseks, programmeerija on inimene ja inimene teeb vigu. Kuna arvutiklassides on mitu Pythoni versiooni, siis ei pruugi fail avaneda õiges IDLE versioonis. Seetõttu on ta vahel leidnud end täbarast olukorrast, kus tuleb endalt küsida, kas osta üllatava hinnaga asi või mitte. Siiski räägime reisilaenust lähemalt. Erinevalt teistest krediidiandjatest, mis pakuvad laenuvõtjatele auto ostmiseks raha tingimustel, et  kliendid hakkavad maksma intressi kogu laenult, pakub autoraha. Pythoni enda arvutisse installeerimiseks laadige alla vajalikud failid Pythoni ametlikult leheküljelt http://www.python.org/download/. Notepad on laiendite osas kangekaelne – kui te panete laiendiks , siis lisatakse tõenäoliselt salvestamisel sinna otsa veel. Veateate põhjust on kergem leida, kui te kirjutate programmi järk-järgult ja katsetate poolikut lahendust iga täienduse järel. Kuna -i kirjutamine iga arvutuse juures on liiga tüütu, näidatakse käsureal tulemust ka siis, kui avaldis kirjutada ilma käsuta: Selline trikk toimib ainult käsureal. See programm demonstreerib “standardse” graafilise kasutajaliidese loomise võimalusi Pythonis. Seetõttu tuleb olemasoleva laenuandja käest maksete, ta laenab ta loodab, sõltuv venemaast 76 vene ekspordist. NB! Käsureal kasutatakse käsuviiba märki vaid selleks, et oleks kergem eristada, millistel ridadel on käsud ja millistel on vastused. Selle peatüki projektiploki eesmärgiks on aidata ideede genereerimisel. Programmi käivitamiseks vajutage klaviatuuril. Kui te pole siiani ühtki täitmisaegset veateadet näinud, siis sisestage käsureal käsk. Parem arusaamine omakorda võimaldab näha, mida tuleks veel täpsustada, mida järgmisena kirja panna jne. Tekitage File -> New window abil uus programmiaken ja kopeerige sinna järgnev programm. lastele programmeerimise õpetamise otstarbel Feurzeigi ja Paperti poolt programmeerimiskeele Logo jaoks. Allpool tutvustame kolme küllalt erinevat programmi, mida oleks võimalik kirjutada antud õpiku materjali põhjal. Kuigi kaasaegses teatris kaasatakse mõnikord etendusse ka publikut, on etenduse kulg enamasti siiski ette teada. Kirjutage skript, mis joonistab kilpkonnaga mõne huvitava kujundi, näiteks ümbriku. Pythoni programmi pakendamine exe-failiks¶ Nõue, et Pythoni programmide käivitamiseks peab süsteemi olema paigaldatud Pythoni interpretaator, võib olla mõnikord tülikas, näiteks, kui soovite oma programmi jagada mõne sõbraga, kes arvutitest palju ei taipa. Nagu te ehk eelnevaid ülesandeid lahendades juba märkasite, annab Pythoni märku, kui te tema arvates midagi valesti olete teinud. Õigesse kausta liikumiseks sisestage , tühik ja täielik kausta nimi. Taolistest pakendajatest tundub hetkel kõige parem. NB! Ärge praegu veel oma nime kuhugi kirjutage! Salvestage ja käivitage programm. Selline programmeerimise viis sobib väiksemate ülesanne lahendamiseks ning Pythoni võimaluste katsetamiseks. See annab Notepad’ile märku, et te tõesti soovite sellist failinime ja ei midagi muud. Käsuviip näitab kohta, kuhu saab kirjutada Pythoni käsu, vajutades ENTER, see käsk täidetakse. Kõige lihtsamini saab seda seletada nii, et kõik kiirlaenud ei ole smslaenud, kuid kõik smslaenud on. Seda ei ole vaja kunagi ise kirjutada. Selliselt ettevalmistatud programmide käivitamiseks pole eraldi interpretaatorprogrammi tarvis – arvuti ise on interpretaator. Kui jääte veateadetega hätta, siis kontrollige kõigepealt, kas teil on sulud , st. Tuleb vaid arvestada, et saadud exe fail on mõne megabaidi suurune ka siis, kui programmiks on “Tere maailm!”. Selle õpiku näited ja ülesanded on valdavalt fokuseeritud mingile kindlale teemale, mida vastavas peatükis käsitletakse. Meie esimene programm polnud just kõige põnevam. Versiooni saab kontrollida ka menüüst Help -> About IDLE Uue programmi kirjutamiseks valige menüüst. Paraku tuleb algajatel vahel ka veateate viimase rea üle pead murda – hea näide on see, kui teile öeldakse käsu peale. Laenude refinantseerimine ja laenude ühtseks vormistamine. Kui te lepite sellega, et mingi koht programmis jääb segaseks, siis tõenäoliselt raskendab see ka järgnevate teemade mõistmist. Seetõttu on oluline, et järgmisest peatükist alates mõistaksite te enda kirjutatud programmides iga sümboli otstarvet ja tähendust. Kokkuvõtteks võib öelda, et programmeerimine on mitmekesine protsess, kuhu on muuhulgas põimitud ülesande analüüsimine, lahenduse kirjapanek, selle kontrollimine ja parandamine. Vaja võib minna kilpkonna käske ja. Põhjus on selles, et programmeerida saab ka käsureal, ilma, et programmi peaks skriptina salvestamata. Diagonaali pikkuse leidmiseks tuletage meelde üht tuntud koolimatemaatika teoreemi. Eespool mainitud täpsuse ja konkreetsuse aspekt ütleb muuhulgas seda, et lahendus tuleks panna kirja ka siis, kui suudate selle oma peas valmis konstrueerida. Selle poolest on programmi mõiste väga sarnane teatris ja kinos kasutatavale e. Proovime nüüd programmi, mis suhtleb kasutajaga dialoogi, mitte monoloogi vormis. Lisaks reeglite teadmisele tuleb osata näha ülesande “sisse”, märgata selle nüansse, kujutleda otsitavat lahendust ning lõpuks “tõlkida” oma nägemus programmeerimiskeelde. Windows XP’s tuleb Start-menüüst kõigepealt valida ja seejärel sisestada ja ENTER. Sisuline põhjus pole siin mitte see, et käsk vale oleks, vaid see, et unustasite eelnevalt funktsiooni importida. Konkreetne keel, mille abil seda tehakse, on. Järgnevalt vaatame, kuidas kilpkonnale sobivas järjekorras käske andes saame joonistada huvitavaid kujundeid. Skiptis ei kasutata seda märki kunagi. Suurem osa vigu avastatakse eespool kirjeldatud kirjutamise ja analüüsimise protsessis, aga tähelepanelik maksab olla ka siis, kui programm on teie arvates juba valmis. Üks mugav viis, kuidas Windowsis avada olemasolevaid Pythoni faile IDLE-s, on teha Windows Explorer-is soovitud failil paremklõps ning valida Edit with IDLE. Käsurea aknas on Pythoni versioon näidatud esimesel real. Sellest ei tasu lasta ennast heidutada – enamasti piisab vaid veateate viimase rea lugemisest. Esimene käsk ütles, et ekraanile tuleb kirjutada tekst Tere maailm. Vigaseks käsuks võis olla näiteks nulliga jagamine, valesti kirjutatud funktsiooninime kasutamine, olematu faili lugemine vms. Nende abivahendite tutvustamiseks ongi mõnede peatükkide lõpus plokk pealkirjaga. Neile, kes pole arvutiga veel päris sinasõbrad, võib alljärgnev protseduur tunduda keeruline. Esimese peatüki põhieesmärgiks on tutvustada Python põhilisi töövahendeid ning anda pealiskaudne ülevaade programmeerimise olemusest ja võimalustest. Sellele teemale on pühendatud mitu järgnevat projektiplokki ning õpiku lisa. Python on programmeerimiskeel ning samas ka programm, mis interpreteerib keeles Python kirjutatud programme. Tehniliselt võttes see nii ongi, aga mängu tulevad ka mõned olulised inimlikud aspektid. Pythoni interpretaatori kasutamisest tuleb varsti juttu.

Lenna Kuurmaa imearmsad tütred on ema uue kollektsiooni modellid

. Demonstreerimaks käskude kombineerimist, toome siinkohal sisse ühe pedagoogilise abimehe – nimelt kilpkonna. Kui jääte sellega hätta, siis proovige leida paras pikkus katsetamise teel. See on protsess, mis nõuab samaaegselt loovust ja täpsust, üldistusvõimet ja konkreetsust. Kirjutage skript, mis joonistab kilpkonnaga ruudu. Kui käivitate Pythoni interpretaatori ilma programmi argumendita, siis avaneb Pythoni käsurida, mis on peaaegu identne IDLE’i käsureaga. Vastasel juhul on tegemist skriptiga. Ilmub uuesti IDLE käsurea aken, kuhu tekib uus rida tekstiga. Veateadetest arusaamine on tavaliselt algajate jaoks küll raske, kuid sellega tuleb ennast harjutada – vigadeta ei suuda töötada ükski programmeerija. Tegelikult pole programmeerimises aga midagi müstilist, iga programmilõigu tööpõhimõtet on võimalik alati täielikult ära seletada. Kuna käske antakse ühekaupa ja tulemus näidatakse kohe järgmisel real, nimetatakse seda ka interaktiivseks programmeerimiseks. Laadige need programmid oma arvutisse ja käivitage samamoodi nagu ülalpool toodud näiteprogrammid. Kui te tunnete, et mõne ülesande lahendamiseks pole antud piisavalt juhtnööre, siis teadke, et see on taotluslik – need ülesanded õpetavad teile tehniliste probleemide lahendamist kõige üldisemal tasemel. Mac’is ja Linuxis tuleks sisestada terminalis käsk. Katsetage! Kui arvasite õigesti, siis vaadake programmi tekst uue pilguga üle ja mõelge, milline otstarve võiks olla igal programmielemendil. Kui programm töötas korralikult enne viimase rea lisamist, siis tõenäoliselt on viga viimases reas ja te ei pea tervet programmi läbi vaatama. Uute teemade õppimisel mõelge, kas ja kuidas te saaksite antud teemat rakendada enda programmi juures. Kuna lähteülesanne on alati püstitatud loomulikus keeles, võivad paljud olulised nüansid jääda esialgu tähelepanuta. Selle õpiku põhieesmärk on õpetada programmeerimise universaalseid põhimõtteid, mis kehtivad kõigi populaarsete programmeerimiskeelte puhul. Veateateid näete te oma programmeerimise karjääri jooksul väga palju, seega ei maksa neid karta. Reaalse elu programmeerimisülesannetel aga pole taolisi teemalipikuid küljes – programmeerija peab ise selgusele jõudma, milliseid vahendeid antud ülesande lahendamiseks tarvis läheb. Nii märkate varsti, et Pythoni veateadete “salakiri” on muutunud arusaadavaks informatsiooniks. Seda interpretaator ka tegi Kuna selles programmis rohkem käske polnud, siis interpretaator lõpetas töö ning käsurida läks tagasi OP-süsteemi kätte. Windowsis saab Pythoni skripte käivitada ka nagu tavalisi programme, nt. Pythoni kasutamine süsteemi käsureal¶ Nagu eespool mainitud, on Pythoni programmid tavalised tekstifailid ja nende käivitamiseks läheb vaja vaid Pythoni interpretaatorit. Seetõttu on programmeerimise õppimisel väga kasulik valida endale mõni suuremat sorti huvipakkuv ülesanne – nn. Keerulisemate programmide loomine, täiendamine ja muutmine on võimalik vaid siis, kui te saate programmist lõpuni aru. Kõik need tuleks salvestada samasse kausta: Siin on tegemist “vabas vormis” graafilise kasutajaliidesega, mis sobib hästi just mängude tegemiseks. Seetõttu loetakse üheks programmeerimise osaks ka programmi st. Järgmine näiteprogramm demonstreerib, et Python tunneb aritmeetikat. , ning tegelda sellega paralleelselt uute teemade õppimisega

Märkused