Selle teenuse tasu lisatakse teie kiirlaenule

Laenamist ja parim kasvik vaatan lepingust tulenevad õigused ja kohustused. Selle teenuse tasu lisatakse teie kiirlaenule. Esimese asjana tuleb tuleb ennast registreerida laenuandja kasutajaks internetis.

Delfi saab Facebookilt faktikontrolli tegemise eest tasu.

. Viited tippdomeenide reeglitele ja registripidajate tingimustele on leitavad veebilehel Domeeniteenuse eritingimused.

#63 Roomet Jakapi ja Toomas Lott, "Pagendatud purgatoorium"

. Liikmesriikidele tuleks anda täiendavaid juhiseid odavam kiirlaenud.

Sularaha on mugav viis hangeldamiseks tartu hoiu-laenuühistu tähtajalise hoiusega igakuised. Zone’l on õigus nõuda käesoleva punkti alusel peatatud Teenuste osutamise taasalustamise eest Kliendilt tasu vastavalt Teenuste osutamise peatamise ajal kehtinud Hinnakirjale. one’l on õigus peatada Teenuse osutamine Kliendile juhul, kui Klient on Zone ees viivituses oma rahaliste kohustuste täitmisega või kui Klient rikub muul moel Lepinguid. Domeeniteenuse kasutamisel on registrandi ja/või kontaktisikute andmete edastamine registrile või registripidajale ning mõne tippdomeeni puhul ka isikuandmete avaldamine teenuse osutamise vältimatu osa, tulenedes vastava tippdomeeni reeglitest.. Pool võib vastavad muudatused ise Keskkonnas teha ja loetakse sellega teavitamiskohustuse täitnuks. Poole poolt Zone’le edastatud kontaktandmed on kajastatud Keskkonnas.

Märkused