Selleks tuleb enne laenu võtmist tutvuda erinevate teenusepakkujate tingimustega ja neid omavahel võrrelda

Puust ja punaseks: kuidas kodulaenu osaliselt tagasi maksta.

. Lisaks sellele tuleb reeglina maksta ka laenu tagatiseks oleva kinnisvara hindamisakti eest ning tagatiseks olev vara tuleb kindlustada. Kui sääste napib või vajaliku summa kogumisega läheb liiga kaua aega, siis tundub loogiline pangast laenu küsida. Näiteks võib eluasemelaenu saamise kontoga siduda siis, kui kontot kasutatakse rahaliste vahendite kogumiseks laenu saamise, laenu tagasimaksmise või selle teenindamise eesmärgil. Sinna pannakse kirja sulle pakutavad tingimused laenusumma suuruse, intressimäära, krediidi kulukuse määra, muude lisanduvate tasude, viiviste ja teiste võlgnevustega seotud tasude, lepingu kestvuse jne kohta. Nimelt ei tohi siduda eluasemelaenu lepingu sõlmimist II pensionisambaga. Selleks tuleb enne laenu võtmist tutvuda erinevate teenusepakkujate tingimustega ja neid omavahel võrrelda. Selleks võib olla näiteks tarbija investeerimiskonto, mille rahalisi vahendeid selliselt kasutada saab. Enne laenulepingu sõlmimist Pööra lisaks põhitingimustele nagu näiteks intressimäär või omafinantseering, tähelepanu ka muudele tingimustele.

Samuti pensionifondi osakuomanikku parema laenuintressi nimel pensionifondi investeeringuid üle tooma sama krediidiandja juurde. Teabelehtede vorm on kõigis pankades ühesugune ja see teeb pakkumised lihtsalt võrreldavaks. Nii on võimalik leida parim lahendus ja heal juhul üldse vältida rahaliselt keerulist olukorda. Sellest peab jaguma laenu tagasimaksmiseks ja muude püsikulude katmiseks. See on lubatud vaid siis, kui kontot kasutatakse eluasemelaenu kohustuste täitmiseks. Et kaitsta tarbijaid, on selliste lepingute sõlmimiseks kehtestatud kindlad nõuded.

Koduvahetuslaen võib kalliks maksma minna - Äripäev

. Samuti võib sellise teenuste sidumise eesmärk olla vahendite kogumine laenulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks või laenu saamiseks. Näiteks ei tohi krediidiandja siduda eluasemelaenu intressi sellega, kas tarbija on liitunud pensionifondiga. Selle aja jooksul võivad tekkida ootamatud majanduslikud raskused või planeerimata väljaminekud. Kui lähtuda Eesti keskmisest palgast, võiks finantskohustused võtta kuni kolmandiku sissetulekust, et jääks raha püsikuludeks ja säästmiseks, aga ka reisimiseks ning meelelahutuseks. Seetõttu tuleks võimalusel iga kuu palgast veidi kõrvale panna, et keerulisematel aegadel ei muutuks laenumaksed koormavaks. Eluasemelaenu lepingu tingimused näevad üldjuhul ette, et tarbija peab laenu saamiseks eluaseme kindlustama. Oluline on negatiivse laenutaotluse vastuse puhul mitte kohe alla anda, vaid oma olukord koos laenuspetsialistiga üle vaadata ja edasine tegevusplaan paika panna, et jõuda positiivse lahenduseni. Tavaliselt toob see kaasa pahameele, kuid väga harva suudetakse mõista, et tegelikult on pank teinud otsuse just kliendi heaolu silmas pidades. Autolaenud eestis 2019. Selline teenuste sidumine on lubatud, kuna krediidiandjal on õigus nõuda tarbijalt seoses laenulepingu sõlmimisega ka kindlustuslepingu sõlmimist. Tavajuhul toob negatiivne vastus kaasa viha ja pettumuse ning küsimuse, et kuidas on võimalik, et pank ei anna laenu. Eitava vastuse saamise põhjused võivad olla erinevad ja laenuspetsialist selgitab alati, miks öeldakse ei. Eluasemelaen ehk kodulaen on laen, mida võetakse eluaseme soetamiseks, ehitamiseks või olemasoleva eluaseme ümberkujundamiseks. Pakkumised tasub küsida vähemalt kolmest pangast, sest sa ei pea eluasemelaenu võtma samast pangast, kus seni arveldanud oled.  Pakkumiste võrdlemist lihtsustab see, et iga pank peab sulle enne lepingu sõlmimist andma tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Iga laenuprojekt on panga jaoks ainulaadne. Kui pangale esitatakse laenusoov, teeb pank läbimõeldud ja kaalutletud otsuse, kas ja mis tingimustel väljastada kliendile laen. Seetõttu on mõistlik võtta laen võimalikult lühikesele perioodile, kuid samas jälgida, et laen ei muudaks Sinu eelarvet pingeliseks. Laenuspetsialistid võtavad arvesse kõiki laenusooviga seotud aspekte, näiteks kliendi regulaarne ja jätkusuutlik sissetulek, olemasolevad finantskohustused ja nende varasem täitmine, säästmise võimekus, tagatisvara sobivus jms.

Lugeja küsib: tahame Tallinnas korterit osta, aga kui palju.

. Pööra erilist tähelepanu mitte ainult oma praegustele, vaid ka võimalikele tulevastele kohustustele või sissetulekute võimalikele muutustele, sest laenu tagasimaksmise aeg on suhteliselt pikk. Näiteks pikaajaliste laenude puhul soovitab pank sõlmida elukindlustus- ja/või laenukindlustuslepingu. Maksta tuleb näiteks lepingu sõlmimise tasu, samuti võivad olla sinu kanda notaritasu ja riigilõiv. Näiteks, kui ostad auto, siis mõtle ka sellele, kas üldse suudad bensiinipaaki pidevalt täis hoida. Pere suurenemisel vajatakse suuremat kodu, paranduskulud autole on muutunud juba sagedaseks või kodu remont näib edasilükkamatu. Krediidiandja võib siduda eluasemelaenu saamise makse- või hoiusekonto avamisega vaid erandjuhtudel.   Krediidiandja võib siduda eluasemelaenu saamise investeerimisteenusega eeldusel, et see on makseviivituse korral täiendavaks tagatiseks. Üks levinumaid põhjuseid on see, et kliendil on kehtiv võlgnevus või tuvastatakse, et tal on korduvalt olnud probleeme oma finantskohustustega. Eluasemelaenu lepingute tingimused ei tohi sõltuda pensionifondi valikuavalduse esitamisest või kohustusliku pensionifondi osaku omamisest. Samuti on oluline suhtuda laenatavasse summasse kaine mõistusega ja võtta laen, mille puhul on kindel, et suudad selle ka tagasi maksta. Seetõttu on mõistlik võtta laen võimalikult lühikesele perioodile. Alati mõtle enne otsust läbi, kas ostetav vastab Sinu igapäevastele vajadustele ja võimalustele. Täiendava kohustuse võtmine võib sel juhul tekitada olukorra, kus võetud laenukohustused muutuvad üle jõu käivaks. See näib juba nii loomulik, et keegi ei oska arvestada sellega, et pank ei pruugi laenu anda. Arvesta ühekordse suurema väljaminekuga Kui oled pangast oma laenusoovile positiivse vastuse saanud, kaasnevad laenuvõtmisega erinevad kulud, mis võivad sõltuvalt laenusummast ulatuda sadadesse eurodesse. Arvuta kokku ka kõik muud kulutused, mida eluaseme ost ja ülalpidamine kaasa toob. Laenuvõtjal on seejuures õigus ise valida endale sobiv samaväärse kindlustuskaitsega kindlustusandja või kindlustusvahendaja. Igal juhul tasub suurt laenukoormust vältida, sest elu pöördudes võib see oluliselt halvendada elukvaliteeti ning põhjustada tõsiseid probleeme. Näiteks lisaks laenumaksele tuleb tasuda ka kommunaalmaksed, kütte, vee, elektri eest jne.  Tea oma õigusi Krediidiandjad pakuvad koos eluasemelaenuga tihti ka teisi tooteid või teenuseid, näiteks kindlustus- või investeerimislepinguid. Pea alati meeles, et iga laen on kohustus ja mõistlik on selle võtmine põhjalikult koos laenuspetsialistiga läbi kaaluda. Näiteks võidakse nõuda  laenulepingu tagamiseks hüpoteegiga koormatud kinnisasja kindlustamist või elukindlustuslepingu sõlmimist. Pane tähele, et kui tagatiseks oleva vara ehk ostetava kodu kindlustamine on kohustuslik, siis kõiki muid kindlustusi, mida sulle pakutakse, võib, kuid ei pea ostma. Laena targalt Laenu võttes on hea teada, et mida kiiremini laenu tagasi maksad, seda vähem tasud pangale intressi. Näiteks kuidas on võimalik laenu ennetähtaegselt tagastada või maksepuhkust saada jne.  Planeeri laenuvõtmist Vaata üle oma pere-eelarve ning hinda realistlikult oma maksevõimet. Selleks tuleb enne laenu võtmist tutvuda erinevate teenusepakkujate tingimustega ja neid omavahel võrrelda. Hinda oma tõenäolisi kulutusi tulevikus Eluasemelaenu lepingu sõlmimine on su elu tõenäoliselt suurim finantsotsus, mida ei tasu kergekäeliselt ja kiirustades teha. Alustades sellest, kui suurt ja kallist eluaset saaksid endale lubada ning lõpetades panga valimise ja laenulepingu allkirjastamisega. Kui peaksid siiski raskustesse sattuma, siis on oluline, et annaksid pangale sellest võimalikult kiiresti teada. Eluasemelaenu tagatiseks on tavaliselt ostetav kinnisvara.  Eluasemelaenu võtmine eeldab palju eeltööd ja vastu tuleb võtta mitmeid olulisi otsuseid

Märkused