Selline ühisrahastuse platvorm meeldib  laenuvõtjatele palju rohkem, kui panga ja väikelaenu firma kaudu laenamine, sest siin on neil võimalik sobivad tingimused

Tõenäoliselt ei ole ühisrahastuses veel kogu koroonakriisi mõju tootlusele täna arvesse võetud. Ühisrahastuse tootlus arvestab seda, millal ja millise summa investeerisin. Tulevikutootlus võib seega olla mõnevõrra madalam. Oluline on arvestada ka riski.

Antud juhul võiks eeldada, et tulevikus on tootlused mõnevõrra väiksemad, kui need olid ühisrahastuse algusaegadel, kus investorite huvi oli väiksem. Nagu ei saa ka tagatisfondile maha müüdud laenust või pankrotistunud ettevõttele antud laenust hiljem enam midagi tagasi. Jabur on sellise lühikese perioodi põhjal pikaajaliste järelduste tegemine nii börsil kui ühisrahastuses. Sa sisenesid vahetult enne suuremat krahhi, nii et madal või negatiivne tootlus on täiesti ootuspärane.Kui vaataksid börsil lühikest ajaperioodi ja teeksid selle põhjal tootluse kohta järeldusi.Tegemist on aga lühikese perioodiga. Börsitootluse puhul aga eeldan, et kogu summa investeeriti perioodi alguses. Minevikutootlused ei ennusta tulevikutootlusi. Vähemalt selline mulje võib jääda viimasel ajal paljude investorite sõnavõttudest. Ühisrahastuses on kõik halvasti ja viimane aeg oleks laevalt lahkuda. Täna sellist tootlust sealt enam ei teeni. Sellel on sinu tulemusele tavaliselt kõige suurem mõju.Positiivsest kirjutamineSamuti on ühisrahastuses levinud reegel, et kõik portaalid on väga läbipaistvad. Sealhulgas suurem mõju on just hilisemate aastate tootlustel, sest siis olid summad suuremad.

RR004 - Ühisrahastuse mitu nägu - RahaFoorum

. Kui laen/projekt läheb hapuks või laenukontor pakib pillid kokku, siis reeglina on see võrreldav ettevõtte pankrotiga, mitte lihtsalt aktsiahinna langusega.Pankrotistunud ettevõttest ei saa peale kriisist taastumist endiselt midagi. Oluline on aga pikem perspektiiv.Ühisrahastuse puhul on muidugi olukord erinev. Samas, põnevust ja õppetunde on ka tunduvalt rohkem.NB! Väga palju segadust tekitab juurde see, et paljud investorid kasutavad tootluse arvutamiseks väga loomingulisi meetode. Bolšakovile pannakse süüks, et ta kitsikuse tõttu, on laenuandjal vaja hoius parim valik, kuna see saamine, samuti on laenusummad tavaliselt propageeris mingi. Bondora põhjal öelda, et ühisrahastus on mõttetu, oleks umbes sama loogiline kui või Baltika põhjal öelda, et investeerimine tervikuna on mõttetu.Isegi sama portaali sees on head või normaalsed investeerimisvõimalused ja väga halvad segmendid olemas. Stipendiumi pälvis Rakvere päritolu väikeinvestor ja finatsblogija Kristi Saare. Tähtaja ületanud laenuvõlgnevuste ja maksehäirete olemasolu nii praegu kui ka minevikus. ja soovitustasusid taga ajavad blogijad.See pool on väga hästi kaetud. Senikaua, kuni neil on midagi positiivset jagada. Seega tootlusenumber on pigem reaalsest kehvem.

Osaluspõhine ühisrahastus - Investeerimine - LHV.

. Seda juba ilma erinevaid portaalide poolt pakutavaid boonuseid arvesse võtmata.Muidugi ühisrahastuses investeerimise ajakulu on tunduvalt suurem, kui indeksfondidesse investeerimisel. Suurem osa inimesi teenivadki keskmisest väiksemat tootlust just selliste vigade tõttu.Sellest tulenevalt on loogiline, et mina keskendun RahaFoorumis just sellele, kuidas neid ämbreid vältida ja aidata sul seda tootluse kaotust ennetada. Lähenemisi on, mis seda teha aitavad, aga neid saab rakendada kas piiratud aja jooksul või nõuavad need aega ja lisateadmisi.Küll aga on võimalik valesid otsuseid tehes kasvõi kogu oma investeeritud summa ära kaotada. Kui see on tõsi, siis on tegemist ikka väga hea tulemusega.Börsiindeks on sellele tootlusele pigem alla jäänud. Eestikeelset infot investeerimise ja rahanduse kohta leiab näiteks www.rahafoorum.ee, https://isepankur.wordpress.com/, http://roosaare.com/, või kuulata raharaadiot aadressilt rahafoorum.ee/raharaadio Fotol Taavi Pertman Kristi Saarele stipendiumi üle andmas. Siin on investoril nii mõndagi ise ära teha, et vähendada kriisidega kaasnevaid kaotusi. Näiteks Omarahas Soome turule laienemine ebaõnnestus korralikult ja Crowdestate ärilaenude segment on olnud alla igasugust arvestust.Paraku on ühisrahastuse nime all ka paljud portaalid, mille puhul on tegemist labaste pettustega. Jääb sellises kirvemeetodi võrdluses natukene minu ühisrahastuse portfellile alla.Teiste investorite tootlusedPortaalide statistikat tootluse kohta on raske usaldada. Tootlus võib lähikuudel veel langeda. Kui sa vaatad oma aktsiaportfelli tootlust buumi tipust krahhi põhja, siis sealt positiivset tulemust oodata oleks jabur. Koos boonustega on tootlus enamus portaalides olnud kuvatavast XIRRist parem.Minu esimene kogemus ühisrahastuses. Börsil on selline tegevus kordades raskem.Kriiside mõju tootluseleSamuti ei saa ühisrahastuse puhul kriise lihtsalt läbi sõites loota selle peale, et pärast teenid kaotuse kiiremini tagasi. Üle pakutava intressimäära on juba pigem keeruline tootlust teenida.. http://moneyisyourfriend.eu/, blogi on inglise keeles. Ühisrahastus on meetod, kus investeeringut vajav projekt laetakse koos üksikasjadega vastavasse internetikeskkonda, otsimaks üksikisikute või organisatsioonide investeeringut, kes omakorda saavad nii teenida intressitulu. Samuti ei ole USA LendingClubi portfell tingimata võrreldav meie Ida-Euroopa platvormide laenudega. Samas ei ole ka välistatud probleemsete laenude taastumine. Tõsi, tootluste volatiilsus on küll börsiga võrreldes tunduvalt väiksem ka siin. Selline ühisrahastuse platvorm meeldib  laenuvõtjatele palju rohkem, kui panga ja väikelaenu firma kaudu laenamine, sest siin on neil võimalik sobivad tingimused. Kuigi eks börsil ole ka sarnaseid valikuid

Märkused