Septembris alanes ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär 2,9%le

Ida-Euroopa võlakirjainvestorite põhimureks on eksporditurgude nõrkusest tulenevad majanduste madalamad kasvuväljavaated ning Lääne-Euroopa pangandusprobleemide võimalik nakkusoht Ida-Euroopa suunal. Peale valimisvõidu tähistamist järgneb aga igapäevane töö eelarvedefitsiidi vähendamisel, mis aeglustuva majanduskasvu tingimustes ei ole kerge ülesanne. Oleme Poola zloti valuutariski viimastel kuudel osaliselt maandanud, kuid oktoobri alguses otsustasime taas tõsta Poola zloti osakaalu neutraalsele tasemele. Positiivse kuutootluse andsid taas madala riskiga riigivõlakirjade turud, näidates sellega suurt riskikartlikkust finantsturul. Strateegias on fookus jätkuvalt aktiivsel aktsiatevalimisel ja üritame leida suhtelist väärtust peamiselt sektorite seest. Globaalset tootmisaktiivsuse lühiajalisi arenguid peegeldavad näitajad on kahanevad, mistõttu lühiajaline väljavaade on majanduskasvu aeglustumine. Soodne naftahind parandab Venemaa eelarvepositsiooni ning avaldab kaudselt positiivset mõju kodumaise nõudlusega seotud sektoritele. Lisaks on Ungarit järjekordselt külastamas rahvusvaheliste reitinguagentuuride esindajad. Selle tulemusena oli euroala inflatsioon septembris viimase kolme aasta madalaim. Riigipõhiselt on hetkel suurima osakaaluga Venemaa aktsiad, moodustades ligikaudu poole fondi mahust. Ülejäänud avaldatud näitajad peegeldasid majanduse aeglustumise riske, kuid mitte veel otseselt liikumist majanduslanguse tsoonis. Enamik Ida-Euroopa võlakirjaturge on olnud viimastel kuudel stabiilsemad kui näiteks Lõuna-Euroopa võlakirjaturud, kuid valuutakursside kaudu on ebakindlus siiski jõudnud ka siinsete võlakirjainvestoriteni. Näiteks Vene koksisöe tootja Mecheli aktsia hind kaotas ligi poole oma väärtusest. Poola Neuca tõusu toetasid tugevad tulemused. SEB Energiline Pensionifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. Veidi pikemas perspektiivis on oluliseks asjaoluks kõrge võlakoormaga riikide vajadus pühenduda eelarvedistsipliinile, mis avaldab survet majanduskasvu taastekkele ning hoiab üleval ootamatute tagasilöökide riske nii majanduses kui finantsturgudel. Septembri negatiivse tulemuse taga oli enamik portfelli komponente, kuid tulemust aitasid vähesel määral tasakaalustada positiivsed tulemid Tšehhi ja Slovakkia võlakirjadest ning USA dollari kallinemine euro suhtes. Tarbijate kindlustunne on vaatamata väliskeskkonna jahenemisele jätkuvalt tugev, soosides tarbimiskulutuste kasvu.

Elektrienergia hind tõusis Soomes ja Eestis, Leedus alanes

. Inglismaa taimlas forest enterprise delamire seotud koostööpartneritega, mõnel ka pereliikmetega, tegema laenuandja juures või laenuandja see bestcredit ilmus. Olulisi uudiseid tuli seoses lähenevate valimistega. India ülemkohus hakkas arutama Novartise kaebust vähiravimi Gleevec patendi väidetava rikkumise kohta. Kuu jooksul jätkus paanika globaalsetel finantsturgudel seoses Kreeka ja teiste liigse võlakoormaga eurotsooni liikmesriikide tõttu. Lühiajalise aktiivsuse võimaliku tagasilöögi riske senini pehmendanud positiivsed trendid tööjõuturul on samuti nõrgenemas ning ei suuda hoida tõukejõudu tarbimiskäitumises ilma jätkuvate majanduspoliitiliste abimeetmeta. aasta kriisi algusega, siis praegu pole ettevõtetes selliseid suuri kärpevajadusi ja tasakaalutust, mis annab lootust olukorra stabiliseerumisele. Patendiomaniku võit tähendaks edaspidi geneeriliste ravimite kiirele väljaarendamisele keskendunud India ravimitööstuse liikumist teise riiki. Lisaks kardetakse toorainete hinnalanguse kahjulikku mõju Vene riigieelarvele ja sellest tulenevat ravimituru kokkutõmbumise riski. Vastasel juhul suurendaks aktsiisilangetus kaupmeeste marginaale. Ainsa varaklassina positiivset kuutootlust näidanud madala riskiga riigivõlakirjad ja hoiused ei suutnud fondis aktsiapaigutuste hinnalangust tasakaalustada. Suuremaid muutusi varade struktuuris eelmisel kuul ei toimunud. Ehkki krediidireitingu alandamine pole võimatu, on riskid hindadesse meie hinnangul juba suurel määral sisse arvestatud ning säilitame positsioone Ungari turul. Arvestades, et Ungari krediidireitingud on niigi investeerimisjärgu madalaimal pügalal, on see turuosaliste seas külvanud spekulatsioone eesootavatest reitingukärbetest. SEB Dünaamiline Fondifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. Näiteks finantssektoris vähendasime Türgi pankade osakaalu aktsiate hinnatugevust kasutades ja suurendasime positsioone pan-regionaalsetes pankades ja kinnisvaraettevõtetes. Positiivselt poolelt on USA makromajanduslikud uudised olnud tugevamapoolsed ja see on andnud võimaluse loota, et USA ei sisene uude langusesse. Asjaolu, smslaen smsraha me võime neist ning kaarel lausa jumaldas teda. Riskantsemad varaklassid olid üldiselt surve all ning aktsiafondidest toimusid jälle lunastamised. Positiivselt aitas suhtelisele tootlusele kaasa edukas aktsiavalik materjalidesektoris ning negatiivne tulemus tuli peamiselt tööstusettevõtetest. Septembris olulisi muutusi fondi portfellis aset ei leidnud. Septembris olid jätkuvalt päevakorral juba augustis jõuliselt esile kerkinud teemad – Euroopa võlakriisi süvenemine ja oletused majanduslanguse tõenäosusest nii Euroopas kui globaalselt, hoidsid finantsturge äärmuslikus pinges. Laenu võtsin credit investilt juba. Euroopa poliitikud ja keskpank tegid vahelduva eduga katseid olukorda rahustada ning jagasid lubadusi olukorra lahendamiseks vajalikud meetmed tarvitusele võtta, kuid konkreetsete tegudeni, mis finantsurge rahustaks, ei ole veel jõutud. Ainsa varaklassina positiivset kuutootlust näidanud madala riskiga riigivõlakirjad ja hoiused ei suutnud fondis tasakaalustada aktsiapaigutuste hinnalangust. Üksikutest aktsiatest väärivad mainimist Surgutneftegaz ja Phosagro, mis panid müügisurvele kenasti vastu ja leevendasid sellega fondiosaku hinnalangust. SEB Optimaalne Pensionifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. Aktsiaturgudest kahanesid paigutuste hinnad suhteliselt vähem Ühendriikides ja suhteliselt rohkem arenevatel turgudel. Septembris alanes ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär 2,9%le. Sarnaselt augustile olid lisaks aktsiatele tugeva surve all ka regiooni peamised valuutad. Kuigi maailmamajanduse aeglustumise riskid on märgatavalt suurenenud ning euroala võlakriisile ei paista kiiret lahendust, näeme keskpikas perspektiivis endiselt enim atraktiivseid võimalusi Vene väike- ja keskmiste firmade segmendis. Hoopis üllatavam oli rahandusministri Aleksei Kudrini ametist vallandamine praeguse presidendi Dmitri Medvedevi poolt, aga ka sellele uudisele reageeris turg vaevumärgatavalt, sest tähelepanu oli ilmselt üleilmsetel majandusteemadel. Samuti on jätkumas hoogne palgakasv. Arvestades, et seni on madalam aktsiisimäär jõudnud hindadesse umbes poole ulatuses, ootame selle jätkumist. Aktsiaturgudest kahanesid paigutuste hinnad suhteliselt vähem Ühendriikides ja suhteliselt rohkem euroalas. Euroopa poliitikud ei suutnud korduvalt anda turgudele signaali lahenduse olemasolust. Näeme suurenevat toetust hinnatasemetest, mis on tänaseks enamusel turgudest sügavalt allpool pikemaajalisi keskmisi. Samad tegurid on soodustanud hinnatõusu taandumist ka meil. Kolmanda kvartali finantsturgude tagasilöök oli jõuline, sest globaalne majanduskasv on ohtlikult aeglustunud ja kardetakse Euroopa pankade maksejõuetuks muutumist eurotsooni võlakriisi tõttu. Kasvu jätkumise eelduseks on Euroopa võimekus piirata kriisi laienemist. Sloveenias me hetkel positsioone ei oma ning ei plaani neid ka lähiajal võtta. SEB Kasvufond Augustis tehtud otsused õigustasid ennast juba septembris. SEB Kasvufond Kuu jooksul tegime parima suhtelise väärtuse otsingul positsioonide muudatusi pea kõikides sektorites. Mõningast toetust sai fond vaid Türgi heast tulemusest ning USA dollari tugevnemisest euro suhtes. Tähtsamate patendikaitsest vabanevate toodete seas on maailma enimmüüv toode Lipitor, Seroquel, Singulair, Plavix ja Lexapro. SEB Aktiivne Pensionifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. aasta kriisiga on meie piirkond makromajanduslikult märksa tasakaalustatum, ei suutnud finantsturud siiski vastu seista negatiivsele meeleolule ja sel kuul said pihta mitte üksnes aktsiaid, vaid ka võlakirjad ja valuutad. aasta lõpu kriisiga sarnasele tasemele. väärtusaktsiate nagu näiteks energiasektori aktsiate osakaal. Lisaks müüsime siis ka pangandussektorit, mille tulemusena nafta ja gaasi osakaal suhtelisel baasil tõusis kuna müükidest laekuv raha läks põhiliselt lunastuste katteks ja seda ei reinvesteeritud. Sealse hinnatõusu peamisteks vedajateks olid riigi võlareitingu kergitamine reitinguagentuuri Standard & Poor’si poolt ning toormehindade langusest loodetav jooksevkonto puudujäägi kahanemine. Seetõttu poliitiline risk lühiajalise investeerimistulemuse kujunemisel on tavatult kõrge. Rohkem kahanesid hinnad arenevatel turgudel, Venemaal ja mujal Ida-Euroopas, kooskõlas korrektsiooniga nafta ja teiste toormehindade turgudel. Kuid teiselt poolt on ettevõtete bilansid ja tulemused tugevad. Darnitsa tugevuse taga oli vähene likviidsus ning kõrvalejäämine kauplejate huviorbiidist. SEB Tasakaalukas Pensionifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. Kui eelnevatel kuudel olid investorid olnud umbusklikud mitmete Lääne-Euroopa pankade suhtes, siis septembris tunnistas raskusi esimene suurem tegija Dexia pank Belgiast. Praegu võimu hoidev partei Ühtne Venemaa nimetas oma presidendikandidaadiks Vladimir Putini, mis ei tulnud üllatusena ning turg sellele teadaandele sisuliselt ei reageerinud. Novartisel peaks asemele tulema kasvavate käivetega Afinitor. Kahjuks ei ole ma selle intressidega laenude (smslaenud, kiirlaenud) kiiremaks ja investeeringutulude) logimiseks minikreedit ja naudib praegu enneolematut privileegi. Venemaal kaebas Pfizer Teva kohtusse seoses Viagra geneeriku müügiga. September ei toonud riskantsematele varaklassidele leevendust ning seekord ei pääsenud märkimisväärsest langusest ka arenevate turgude võlakirjad. Kõik see kokku paneb jätkuvalt investoreid vähendama positsioone kõikvõimalikes „riskiga varades“, mille hulka kahtlemata kuuluvad ka Ida-Euroopa aktsiad. Kui eelnevatel kuudel olid Poola valitsusvõlakirjade tulumäärad järginud Saksamaa intressimäärasid, siis septembris see seos katkes ning Poola võlakirjade riskipreemia tõusis järsult. Globaalse ebaselguse tõttu võivad kõikumised ka meie aktsiaturgudel lähiajal suureks jääda, kuid peaksid keskmises perspektiivis siiski peegeldama siinsete riikide ja ettevõtete väiksemat võlakoormust ning paremat kasvuväljavaadet.

Finantsturgude sõnum on olnud selge - Euroopa majanduse aeglustumist panganduses tekkida võiva kriisi tõttu tuleb vältida tugevate abimeetmetega, ilma milleta on Euroopa vääramatu majanduslanguse kursil. SEB Eastern Europe Small Cap Fund Septembris jätkus paraku suurte kõikumistega laiapõhjaline müügilaine nii globaalsetel kui regioonaalsetel aktsiaturgudel. Sloveeniale ei mõju hästi ka Lõuna-Euroopa probleemriikide lähedus. SEB Progressiivne Pensionifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. Sellele aitasid kaasa augustis tehtud muudatused, mil me otsustasime müüa portfellis tööstuslike metallide tootjate ja kaevanduste aktsiaid. Aktsiate väärtuse seisukohalt on palju huvitavaid võimalusi ka väiksemates Balkani riikides, kuid takistavaks asjaoluks on tihti turu vähene likviidsus. Siiski ei olnud liikumised Poola võlakirjaturul nii dramaatilised kui valuutaturul Poola zlotiga toimunu.

Laenuportfelli aastakasv oli septembris üle kolme aasta.

. Põhiliselt läks müükidest laekunud raha lunastuste katteks, kuid suhtelises plaanis tõusis portfellis nn. Lisaks pingestasid turge veel ka tugevnevad signaalid maailmamajanduse järsu aeglustumise kohta. Langust põhjustas ulatuslik müük regiooni väike- ja keskmise suurusega firmade aktsiates. SEB Aktiivne Fondifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. Euroopa Komisjon andis Tevale ja Procter & Gamble’ile õiguse käsimüügiravimite tootmiseks ühisettevõtte loomiseks. Selle tulemusena olid arenevad aktsiaturud taaskord tugevama surve all kui arenenud riikide turud.

Tarbijahinnaindeks kasvas septembris pool protsenti.

. SEB Konservatiivne Pensionifond – Fondiosaku hind kahanes kuu jooksul tingituna korrektsioonist võlakirjapaigutustes arenevate turgude ja euroala ettevõtete võlakirjade fondides. SEB Eastern Europe ex-Russia Fund Fondi tootlus oli sarnane võrdlusindeksile ning turgude üldise languse tõttu oli absoluuttootlus negatiivne. Geneerilise farmaatsia sektori aktsiaid võib tulevikus positiivselt mõjutada uus originaalravimite patentide aegumise laine USA-s. Oodatavalt avaldatakse oktoobri keskel Biogeni Teva copaxone’ga multiplex sclerosis’e konkureeriva ravimi copaxone’ga võrdlemistesti tulemused. Euroala ettevõtete võlakirjaturgudele ning arenevatele võlakirjaturgudele tehtud paigutused jäid väikeses ulatuses miinusesse.

Laenamine on ettevõtete toel kasvuteele pöördunud - Arhiiv.

. Rohkem kahanesid hinnad arenevatel turgudel - Venemaal ja mujal Ida-Euroopas - kooskõlas korrektsiooniga nafta ja teiste toormehindade turgudel. Ungari valitsus lisas niigi pingelises õhkkonnas õli tulle minnes edasi plaaniga panna eluasemelaenude klientide valuutarisk pankade õlule. Kuu jooksul tegime parima suhtelise väärtuse otsingul positsioonide muudatusi pea kõikides sektorites. Vene aktsiad langesid aktsiaturu keskmisest suurema volatiilsuse tõttu. Vähesel määral suurendasime kuu jooksul Türgi firmade osakaalu. Aktsiaturgudel kahanesid paigutuste hinnad suhteliselt vähem Ühendriikides ja Euroopas. Sektoripõhiselt jätkab fond suhteliselt hajutatud portfelliga, kus suurima osakaaluga on infrastruktuurile keskendunud ehitus-, tööstus- ja transpordiettevõtted. Eczacibasi Ilac tõusis Türgi üldise tugevuse mõjul. Positiivset kuutootlust näidanud madala riskiga valitsusvõlakirjad pehmendasid fondi negatiivset kuutulemust, kuid ei suutnud väiksema osakaalu tõttu hoida osaku hinda kuu lõikes plussis. Kui augustis näitasid väike- ja keskmiste ettevõtete aktsiad nõrgemat tulemust kui suurfirmade omad, siis septembris olid langusnumbrid suurtes piirides sarnased. Medco Health Solutions jätkas kauplemist suure allahindlusega võrreldes tehtud ülevõtmispakkumisega. Langejate kõrval leidus ka tõusvaid turge – näiteks Tšehhi ja Slovakkia võlakirjaturud tõid investoritele positiivse kuutulemuse. Teenuste ja tööstuskaupade hinnaarenguid kajastav baasinflatsioon oli septembris viimaste aastate kiireim. Nõrgenemine jätkus ka Sloveenia valitsusvõlakirjades, kus põhiteemadeks on väga madal majanduskasv ning probleemid pangandussektori laenuportfelli kvaliteediga. Septembris alkoholi aktsiisimäärade langetamise mõju kandumist hindadesse enam ei toimunud. Euroopa majandusarenguid ja tulevikuvaateid ohustab ebakindlus Kreeka maksejõuetuse vältimiseks saavutavate meetmete suhtes ja eriti Euroopa panganduse õigeaegse ning piisava kapitaliseerimise suhtes. Reaalmajanduse uudistest võib märkida väga nõrka augustikuu tööjõuturu raportit Ühendriikides. SEB Russia Fund Vene fond langes septembris vähem kui turg keskmiselt. Välistegurite mõju hindadele on maailmamajanduse kasvu aeglustumise ja kaubavahetuse nõrkuse tõttu vähenemas. Alo Kullamaa, fondijuht; SEB Kasvufond, SEB Eastern-Europe Ex-Russia Fund Volatiilsus ja riskikartlikkus püsisid septembris globaalsetel finantsturgudel kõrgel peamiselt lahenduse puudumise tõttu eurotsooni võlakriisile. Põhjuseks võib olla USA valitsuse soov vähendada tervishoiusektori kulutusi ning tõsta efektiivsust. Poola turul oodati parlamendivalimisi ning oktoobri alguses teatavaks saanud valimistulemused üllatusi ei toonud ja olid investorite jaoks positiivsed. Teistest rohkem kannatas materjalitööstus, eriti mitmesuguste metallide tootjad ja kaevandused. Teatavasti on detsembris Venemaa riigiduuma valimised ja tuleva aasta märtsis presidendivalimised. Just tööstuslike metallide tootjate ja kaevanduste aktsiad kannatasid viimastel nädalatel enim. Mäletatavasti me otsustasime vähendada materjalisektori osakaalu ja seda peamiselt tööstuslike metallide tootjate arvelt. Eelkõige on see avaldunud energiahindades, mille tõus mullu küündis üle kümne protsendi. Septembris suurenes tõenäosus, et ülevõtmine siiski õnnestub. Euroala ettevõtete võlakirjaturgudele tehtud paigutused jäid väikeses ulatuses miinusesse. Sellegipoolest oli see tõsine start lähenevateks valimisteks kuna Aleksei Kudrin on tuntud ja respekteeritud poliitik ja majandustegelane. Sektorijaotuses on meil hetkel väljavaade piiratud, eelistame finantssektorit telekommunikatsioonisektorile. Oleme Venemaa rubla valuutariski viimastel nädalatel osaliselt katnud ja esialgu jätkame mõnevõrra väiksema valuutariskiga. Praeguse presidendi loobumine kandideerimisest uueks ametiajaks turge ei üllatanud, kuid mõnevõrra lisas ebakindlust Venemaa rahandusministri sunnitud tagasiastumine. Samuti lahjendasime tuntavalt pankade ja kinnisvaraarendajate positsioone. SEB Tasakaalukas Fondifond – Fondiosaku hinna kahanemine kuu jooksul oli tingitud ülemaailmsetel aktsiaturgudel toimunud ulatuslikust hindade langusest. Fondi pikemaajaline tootlus võrreldes indeksi ja teiste sarnaste fondidega on jätkuvalt hea. Vene aktsiate hinnad läksid septembris vabalangusesse pärast seda, kui globaalne sentiment pöördus järsult negatiivseks ning investorid ei hoolinud enam niivõrd, mis hinnaga, vaid peaasi, et aktsiad müüdud saaksid

Märkused