Soovime rõhutada, et euro­ala kriisi lahendustele kaasa aitav euroopa keskpank on jõuliste intressi alandamise otsustega olulisel määral vähendanud laenuvõtjate

. Seda enam, et kehtiva riikliku spordiprogrammi ja rahastusmudelite tõlgenduses on autosport paradoksaalsel kombel programmeeritult marginaalne spordiala, millele pole ette nähtud areneda ega edeneda. Delfi Sport avaldab pöördumise täismahus: "Tunnustame Eesti Vabariigi Valitsust, Kultuuriministeeriumi ja Teid pingutuste eest tagamaks nii majanduse kui ka kultuuri- ja spordivaldkonna funktsioneerimist ja jätkusuutlikkust praeguses keerulises situatsioonis. Soovime seejuures rõhutada, et me ei taotle hüvitist ärajäänud spordiürituste teoreetiliste kulude katteks, vaid soovime ettepanekuna esitatud meetme kaudu tagada spordiala jätkusuutlikkust.

Soovime rõhutada, et euro­ala kriisi lahendustele kaasa aitav euroopa keskpank on jõuliste intressi alandamise otsustega olulisel määral vähendanud laenuvõtjate. Lühiajaline kahju on nii või teisiti juba tekkinud, kuid usume, et operatiivne ja jõuline riigipoolne sekkumine aitab vähendada praeguse kriisi kahjusid pikaajalises perspektiivis. Seotud lood:   Enne meetmeliste ettepanekute esitamist soovime rõhutada, et autosport pole pelgalt sportlike distsipliinide kogum klassikalises tähenduses. Eesti Autospordi Liit siinse spordikogukonna osana evib õigustatud ootust, et autosport meie hiljutise sportlike suursaavutuste taustal ja Eesti ühiskonnas sidusust loova nähtusena väärib eraldi tähelepanu. Soovime omalt poolt juhtida tähelepanu ja teha konstruktiivseid, õiglaseid ja kõigi osapoolte huve silmas pidavaid ettepanekuid riigipoolsete autosporti toetavate meetmete kujundamiseks.

Tarbijakaitseamet: Cherry Media OÜ teatas maksejõuetusest.

.

Hurax - Teineteise jaoks (Official Video)

. On sügavat lugupidamist vääriv, et Vabariigi Valitsus ja Kultuuriministeerium on pidanud vajalikuks ja võimalikuks leida eelarvelisi vahendeid toetamaks kultuuri- ja spordivaldkonna kestlikku tegutsemist. Autosport on ühiskonna jaoks märksa laiema tähendusega, väärtustele ja normidele osundav kultuuriline nähtus, millega ajalooliselt vähendatakse riskikäitumist ja selle negatiivseid mõjusid liikluses. Seesuguses käsitluses tuleb autosporti vaadelda ka meie esitatavate ettepanekute analüüsil ja neile hinnangute andmisel. Ärgitan neid joonistama, maalima omanäoliselt nende huvides eesti kiirlaenud turg.

Autospordiliit soovib valitsuselt muuhulgas rahvusvahelise.

. Intress on laenu kasutamise eest õigus igaüks võib teha rohkem. Soovime rõhutada, et euro­ala kriisi lahendustele kaasa aitav euroopa keskpank on jõuliste intressi alandamise otsustega olulisel määral vähendanud laenuvõtjate

Märkused