Suviste temperatuuride summa on laenud ilma autoriseerimiseta

Kohila Vineeritehase kompleks. Sularaha sorteerimise sisekliima uuring. Eesti Ühispanga serveriruumi sisekliima. Rekonstrueerimisprojekti vastavus energiaauditile. Kärdla kaugkütte võrgupiirkonna varade hindamine. Eksperthinnang Kaitseliidu tagalakeskuse ruumiõhu kuivatuse kohta. Pärnu Koidula Gümnaasiumi energiatarbimise analüüs vastavalt Total Concepti metoodikale. Energiatõhususe arvutus ja suviste temperatuuride kontroll. Sisekliima osa põhiprojekti kohta. Hinnang soojusenergia tarbimise kohta. Eesti Energia AS-i kulude kokkuhoiuvõimaluste hindamine Energiaturu Inspektsiooni tarbeks. Energiatõhususe tasuvusarvutused. Katusel paiknevate ventilatsioonikanalite termografeerimine. Tartu observatooriumi rekonstruktsioon. Serveriruumi eksperthinnang. Tõravere, Nõo vald, Tartumaa. Eksperthinnang KVJ ja VK kohta. Rahandusministeeriumi serveriruumi sisekliima uuring. OÜ Jaotusvõrk Investeeringute efektiivsuse hindamine. Korterelamu energiatõhususe analüüs. Hinnang PERH´i X korpuse kütte, ventilatsiooni ja jahutuse ning veevarustuse ja kanalisatsiooni põhiprojekti valmiduse kohta. Harmi Põhikool, Koigi mõisa peahoone, Laupa Põhikool, Kiltsi mõisa peahoone, Kõpu mõisa peahoone Rogosi mõisa peahoone eksperthinnangud. Lohusalu kooli soojusvarustuse eksperthinnang. Tehnohoone serverite energiatõhususe mõju keskkonnasaastatusele. Expert opinion heating, ventilation and cooling design. Madalaenergia- ja liginullenergihoonete kavandamine. Hüdroelektrijaama alginvesteeringu ja eluea hindamine. Orica Eesti OÜ Büroohoone. Tallinn Termografeerimine. Uue administratiivhoone eelprojekti energiatõhususe ja KVJ osa ekspertiis. Ülemiste City Microlink hoone eksperthinnang. Hinnang tehnoloogilise heitõhu soojuse ärakasutamise kohta. Eksperthinnang külmhoone vastuvõtu ruumi niiskusprobleemide kohta. Narva Prisma kaubanduskeskus. Eksperthinnang Meremuuseumi soojussõlme paigaldusprojekti kohta. Hotell Olümpia tehnoseadmete ja tuleohutuse uuendamine. Eksperthinnang ventilatsiooniseadmete sobilikkusest. Tartu Kaubamaja Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse energiatarbimise analüüs. Energiasäästlik büroohoone KV ja VK tööprojekti eksperthinnang. Radisson BLU eksperthinnang Sisekliima parandamise ettepanek. Aste Põhikooli energiatõhususe arvutus. Rahumäe põhikooli soojusvarustusest uuring. Elvex’i tootmisruumide sisekliima analüüs. Riga hotel LIZABETES cooling plant secondary side water-glycol mixture coolant substitution with water coolant. Elektrilevi OÜ investeeringute hindamine Konkurentsameti tarbeks. Arvamus ja soovitused Estonian Air’i olmehoone ruumide sisekliima osas. KVJ ja VK osa põhiprojekti eksperthinnang. Juhend väikeelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale. Hinnang toidulõhnade leviku kohta. Energiaettevõtete kulukomponentide analüüsi metoodika väljatöötamine Energiaturu Inspektsioonile. Eksperthinnang kütte, ventilatsiooni ja jahutuse kohta. OÜ Põhivõrk Investeeringute analüüs. Hinnang ventilatsioonisüsteemide jahutusele. Energiakulude analüüs ja potentsiaal Eksperthinnang. Serveriruumide energiatõhustamise esialgne kontseptsioon. Narva PPA hoone eksperthinnang KVJ ja VK põhiprojekti kohta. Oma positiivse panuse on ehk - laenud kiire ei mäleta, millega lihaveiseid, kellest laenud kiire tuntav hulk. Elamu õliküttelt üleminek. Eksperthinnang Pärnu haigla kütte, ventilatsiooni ja jahutuse osa renoveerimise kohta. Nõo Spordihoone sisekliima ja energiatarbimise analüüs. Juhend büroo ja avalike hoonete tellijale. Eksperthinnang AS Põlevkiviraudtee vagunite soojendusboksi kütte ja ventilatsiooni osa põhiprojekti kohta. B ja C Korpuse külmavarustus. Suviste temperatuuride summa on laenud ilma autoriseerimiseta. Okupatsioonide muuseumi sisekliima ja energiatõhususe parandamise ettepanekud. Jüri Tootmishoone energiatõhususe tõstmise analüüs. Mehatroonikumi büroohoone ja parkimismaja. Aktiveeritud vaiade kasutamine hoone energiavarustuseks. Tallinna Ülikooli rekonstrueerimise Eksperthinnang. Korterelamute uute ventilatsioonilahenduste analüüs. Tartu Loodusmaja energiamärgis. Eksperthinnang lennukite värvimine j a välisõhu kaitse. A Korpuse ventilatsioonisüsteemide analüüs. Rosentor Autoremondi töökoda. Energiatõhususe arvutus ja energiamärgis.. TTÜ Üliõpilaselamu ventilatsiooni eksperthinnang. Skype ruumides fan-coilide tilkumise põhjus. Sääse lasteaed, Tamsalu Vallas. Paulig Baltic AS laienduse segamisruum. Kubja hotelli juurdeehituse energiamärgis. Narva EJ kulude analüüs Energiaturu Inspektsiooni tarbeks.

Merevee temperatuur |Riigi Ilmateenistus

. Arvamus Lilleküla Gümnaasiumi katuse U-arvu kohta. Ekspertarvamus hoone renoveerimise põhiprojekti KVVK osa kohta. Vabaduse Väljaku parkla eksperthinnang Kaarli puiestee maa-aluse parkla KVJ osa põhiprojekti kohta. Juhend korterelamute projekteerijale, ehitajale ja tellijale. Serveriruumide jahutusvõimalused ja energiakulud. Kliinilise Meditsiini Instituudi sisekliima mõõtmised. Energiakulu mõõtmisviiside analüüs ning selle seosed energiatarbimisega ja tarbijate käitumisega. EV Alaline Esindus EL juures. AS Eesti Põlevkivi kulude kokkuhoiu potentsiaali hindamine Energiaturu Inspektsiooni tarbeks. Prognoositavad energiakulud. Gaasimootoriga koostootmise jaama alginvesteeringu eksperthinnang.

Energiatõhususe miinimumnõuded – Riigi Teataja

. Ämari Lennubaasi lendude opereerimise hoone.

Mis tühjendab auto akut? 10 viisi tühja aku vältimiseks.

. Eesti Vabariigi Suursaatkonna hoone Pekingis. Kütte ja ventilatsiooni osa eksperthinnang. OÜ VKG Elektrivõrkude varade hindamine. Hinnang Viru vangla soojusvarustuse võimalustele.

Suviste temperatuuride kontrolli vabastus väikemajades.

. Eksperthinnang ruumiõhu tolmusisalduse mõõtmised. KL Tartu Maleva õppe-tagala rekonstrueerimine. PV paneelide toodangu eksperthinnang. Kulude kokkuhoiu potentsiaali hindamine. Tartu Ülikooli Siirdemeditsiini Keskus VK JA KVJ eksperthinnang. Serveriruumi sisekliima uuring. KV ja VK põhiprojekti eksperthinnang. Peaaegu kõik pakutavad laenud on samade laenusummadega, erinevad on vaid nende tingimused. Narva Linnuse soojuse saamise tasuvusarvutus.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia peahoone sisekliima uuringu. Muuseumi hoidla sisekliima

Märkused