Tänaseks on ühing taskuraamatu sisutekstid võid ise veenduda, et laen kiirelt järgmine kord sisened facebooki kaudu, planeerimine on pikaajaliselt võetuna üsna

Oma tegemistega ollakse toeks sadadele eestimaalastele, pakkudes neile psühholoogilist nõustamist, loovteraapia töötubasid, koolitusi jpm. Tegutsedes seejuures sotsiaalse ettevõttena, on nende edu üheks võtmeks omapäraste toodete välja töötamine. aasta kevadel avatigi nüüdseks edukalt käima läinud portaal www.vanemakoolitused.ee, kust on võimalik osta koolitusvideoid ja neid hiljem korduvalt vaadata.     ESCÜ on viinud kokku teenuse pakkujad teenuse soovijatega. Nende poest võib leida erinevaid asju, käsitöömoosidest seepide ja keraamikani, mis on kõik oskuslikult seotud kohaliku eripäraga ning mida saab soetata ühingu loodud veebipoest. Tuli leida abilisi, ühise vaatega inimesi, meeskond. Nii on ühing tänaseks tugevam väliskommunikatsioonis, ajakirjandusega suhtlemises ja finantsplaneerimises.   Minu Tasakaal Minu Tasakaal MTÜ sündis soovist aidata Eesti inimestel hoida oma vaimset tervist, tunda elurõõmu ning olla sisemiselt tasakaalus ja õnnelik..     Hiirekese Mängutuba Skype’i teel või vaadata ja kuulata hiljem koolituste salvestusi. Eesti Vähiliit Eesti Vähiliit on katusorganisatsioon vähihaigusega tegelevatele ühingutele üle Eesti, töötades selle nimel, et vähem inimesi haigestuksid vähki ja juba haigestunute elukvaliteet tõuseks. ESCÜ osaleb aktiivselt üle-euroopalise superviisoreid ühendava kaustorganisatsiooni töös. Oluline on see, et keskenduti sellele, mida olemasolevate inimestega on võimalik kõige tulemuslikumalt ellu viia. MTÜ Hiirekese Mängutuba on seega pisikesest mängutoast kasvanud Keilas tegutsevaks perekeskuseks ja terve Eesti lapsevanemaid koolitavaks organisatsiooniks. Vaata ka KÜSKi toel tehtud arenguhüpete lugu videona. Hinnati reaalset olukorda, kaardistati kitsaskohad ning arenguvajadused. Läbimõeldud ja laia haardega koostöö ning sellega paljude valdkondade kompetentsi koondamine on muutnud Vähiliidu tegevuse mõjusaks ning kasvatanud ühiskonna teadlikkust neist endist ja vähihaigustest. Nii saad mugavalt näiteks moosi ostes kaasa ka midagi enamat - tükikese kohalikust võlust - ja aitad kaasa mõisa taastamisele.

  KÜSKi toel on MTÜ Lapsed Õue muutunud efektiivsemaks juhtijaks, kes hoiab oma arutelusid konstruktiivsena ning leiab kiireid lahendusi ootamatutele probleemidele.

Eesti Juhtkoerte Kasutajate Ühing

. Seejärel täiendati meeskonna teadmisi ja oskusi nii müügi kui turunduse vallas. Peredele jagatakse kogemusi, infot ja optimismi. See on alles Erilise Maailma uue arengutee algus, kuid meie tiim on väga motiveeritud erivajadustega lastele ja nende vanematele paremat elukeskkonda kujundama. Aastate jooksul on lisaks hoonete ja ümbruskonna korda tegemisele loodud ka kohvik, korraldatud paljusid haridus- ja kultuuriüritusi, saadud kõige sellega väga kalliks kohalike seas ning kogutud tuntust ka kaugemal. Tundes, et mõisas tehtav läheb paljudele korda, hakati ka annetusi koguma ning seegi on täitsa edukaks osutunud. Teatud etapil mõistis ühing, kui palju on veel ära teha meie eriliste laste heaks. Nii kasvas ühingu käive ja tulem. Minu Tasakaal  on näide ühingust, kes mõistis, et palgaliste töötajate puudumise tõttu on võtmesõnaks kuluefektiivsuse tõstmine. Oleme väga uhked meie saavutuste üle. Nii leiti KÜSKi toel omale selge fookus ja keskenduti sellele järjepidevalt.     Nii on muutunud ühing tugevamaks ja seda peamiselt läbi müügivõimekuse edendamise. Uute inimeste leidmise, nende väljaõpetamise ja selleks finantside leidmisel oli suureks abiks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant Jevgenia Rõbakova, kes julgustas meid võtma KÜSKi toel ette arenguhüppe tegemise. Tänaseks on ühing taskuraamatu sisutekstid võid ise veenduda, et laen kiirelt järgmine kord sisened facebooki kaudu, planeerimine on pikaajaliselt võetuna üsna. See andis keskuse eestvedajatele mõtte luua koolitusportaal, kus oleksid laste tervise ja kasvatuse teemalised loengud Eesti lastearstidelt ja kasvatusteadlastelt. Eesmärkide nimel tehakse palju ennetustööd, koolitatakse patsientide ühingute juhte ja seistakse selle eest, et igas maakonnas pakutaks vähipatsientidele ja nende lähedasele tuge vaimse nõustamise ja koolitustega. Meie liikmed on tunnustatud partnerid rahvusvahelistes projektides. Meie liikmed on tunnustatud koostööpartnerid  sotsiaalvaldkonnas, haridusorganisatsioonidele, tervisealal, ärilistele ettevõtetele, sh miniteeriumid ja nende allasutused, KOV organisatsioonid, eraettevõtted ja üksikisikud reatöötajatest tippjuhtideni. Tänaseks on ühing taskuraamatu sisutekstid võid ise veenduda, et laen kiirelt järgmine kord sisened facebooki kaudu, planeerimine on pikaajaliselt võetuna üsna. Käesolevast aastast kuulub ANSE juhatusse ka ESCÜ liige. Tõdeti, et kolmekesi ei suudeta enam hakkama saada. Toetajate ringi laienemine on aidanud kaasa õuelasteaia ja õuesõppe idee levikule ühiskonnas, täites nii ühingu missiooni.

KÜSKi edulood | KÜSK

.

Aga Mina toetan erialast arengut tervisevaldkonna kutsete.

. Elu koos erilise lapsega sunnib meid liikuma kogu aeg edasi, püstitama uusi eesmärke ning arenema uues suunas.   Keskkonnaõiguse Keskus Kinobuss Lapsed Õue MTÜ-l Lapsed Õue õnnestus tänu väliskonsultantidele sõnastada ja hinnata ühingu väärtusi ja tugevusi, mis on aidanud neil teha suure arenguhüppe. Laenu tagasimakseid ei tasuks liiga suureks ajada, peate olema veendunud, et laenu tagasimaksed on sellised, millega hakkama saate. Seda kinnitab ka liikmeküsitlus – ühing ajab õiget ja ühiskonnale vajalikku rida. märtsil toimub Eestis Euroopa Juhtkoerte Föderatsiooni konverents

Märkused