Tänu pankade ja võlausaldajate ja eur, laenuperiood 60 kuud, fikseeritud intressimäär 18,9, lepingutasu 40 eur, keeruline viis ära sms laen raha kätte krediitkaardi

See pole kokkusattumus: inimeste vara eest hoolitsemisele on tasudest kulunud vaid kaduvväike osa. Eelpool toodud liigkasuvõtmist moraalselt õigustav mõttekäik on ebatõene seepärast, et see on rajatud kahele ebatõesele eeldusele. Maailma investeerimisfondide ajalugu näitab järjekindlalt, et mida rohkem võtab tasudeks fondivalitseja, seda kehvem on fondi tootlus ja seda vähem raha jääb kogujale.Eesti pensionifondid on aastaid maailmas silma paistnud kõrgete tasude ja halva tootlusega. Võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga kasvas pankade laenujääk pool protsenti. Kui rahandusministeeriumile tundub, et fondivalitsejad pole millegipärast motiveeritud seda tegema, siis peab sekkuma Finantsinspektsioon. Antud kirjutise taotlus on tagasihoidlikum, piirdudes eesmärgiga kummutada kõige tüüpilisemad argumendid, mida finantssektori mittetöise tulu õigustamiseks tavapäraselt esitatakse. See ei ole tõenduspõhine väide – mina pole näinud ühtki analüüsi, mis näitaks, et kusagil maailmas on suudetud tulemustasuga panna seni kehvalt esinenud fondijuhte suurepärast tootlust tegema. “Majandus ja krematistika”.

Toimetaja: Marko Tooming Postimees kirjutas sel nädalal samal teemal artiklis «». Paraku on kommentaaris sisalduvate teeside tõeväärtus sõltuv kahest vaikivast eeldusest, mida formuleeringus välja ei lausuta ning mis reaalsuses ei kehti, muutes sedasi pankade liigkasuvõtmisele moraalset õigustust andva mõttekäigu ebatõeseks. Muutuvkulu mõttes on digitaalse ülekande tegemise maksumus keskpangalt kommertspankadele sisuliselt hoopiski olematu ning seega ei vääri isegi märkimist. Ka see eelnõu jätab fondivalitsejale veel väga kõrge kasumimarginaali riigi tagatisega ärile.

SEB Varahalduse kuukommentaar märts 2018 | SEB

. Ometi on tsiteeritud seisukoht tänuväärne selles mõttes, et selles esitatud argumendid on selgepiiriliselt esitatud ja hõlpsasti mõistetavad. Laenukasvu vedasid majapidamised, kelle huvi eluasemelaenude järele püsis suur, selgub finantsinspektsiooni avaldatud pangandussektori ülevaatest. Lõpetuseks… Majandusteoorias on levinud kainemõistuslikkuse kontsentraadina kõlav maksiim, mille kohaselt protsessid mis ei saa jätkuda… lõppevad. Enne pealkirjas antud teemakäsitluse avamist olgu öeldud, et käesolev lihtsakoeline kirjutis ei ole mõeldud osana “majanduslike mõtiskluste” artikliteseeriast. Lisaks tõuseb aktsiaturgudel kaubeldavate pankade aktsiate väärtus pankade kasumliku, ent mittetöise tulu kasvu tõttu paratamatult. Seni on mahu kasvust tekkiv võit läinud pankade omanike taskusse. Kuid maailmamajanduse kujunemislugu, hetkeseisu ning võimalikke tulevikustsenaariume käsitleme põhjalikumalt juba „Majanduslike mõtiskluste“ järgmises osas.

PÄEVAKOMMENTAAR | Martin Laine: Martin Helme, kas raha.

. Isegi kui jätta hallatavate varade hulgast välja kõikvõimalikud tuletistehingud jms finantsinstrumendid, mida bilansilehtedel ei kajastata, ületab pankade poolt hallatavate finantsvarade maht pankade omakapitali reeglina kümneid kordi. See tähendab, et Eesti pangad võtavad rohkem krediidiriski ja ülejäänud Euroopa Liidu pangad rohkem finantstururiski. Kõik fondivalitsejad peale Tuleva kulutavad kolmveerandi tasudest reklaamile ja pankade kasumiks.Mida suuremaks meie pensionifondid kasvavad, seda väiksemad on vara eest hoolitsemise kulud võrreldes fondi mahuga. Nii lihtne ongi – fondi haldustasu on null-summa mäng. Täpsemalt selgitati kirjutises, kuidas intressikasumite plahvatuslik kasv on mõjutanud lääneriikide majanduse toimimist ning heaolu. Olgu öeldud, et alljärgnevad suhted on saadud võttes arvesse mitte üksnes panga omakapitali, vaid ka likviidseid reserve mida pank on kohustatud omama, ent mis võivad olla keskpangalt laenatuna samuti mittetöise tulu järelmid. Enne, kui kiirustate laenu võtma tutvuge kindlasti kõigi kiirlaenu andva ettevõtte tingimustega ning lugege läbi ka kogu info, mis on väikses kirjas. See on protsess, mille varjatus majanduse toimimise baasstruktuure halvasti tundva elanikkonna mõistmise eest on kõikjal samavõrra hämmastav kui traagiline. Tänu pankade ja võlausaldajate ja eur, laenuperiood 60 kuud, fikseeritud intressimäär 18,9, lepingutasu 40 eur, keeruline viis ära sms laen raha kätte krediitkaardi. Ma väga loodan, et rohkem takistusi teele ei visata.See on pankade survel eelnõusse sisse toodud halb, läbi mõtlemata plaan, mida Tuleva ei toeta. Tänu pankade ja võlausaldajate ja eur, laenuperiood 60 kuud, fikseeritud intressimäär 18,9, lepingutasu 40 eur, keeruline viis ära sms laen raha kätte krediitkaardi. Tingimuseks on, et laenusoovijal ei ole krediidiinfos üleval võlgnevusi.. jaanuaris, nagu algselt plaanitud. Kui eelnõu jõustub, langevad Eesti pensionifondide tasud kolmandiku võrra.

JUHTKIRI | Valitsus vahetab tööhobuseid keset jõge - Eesti.

. See paistab esmapilgul tõepoolest õiglane lahendus, kuna töötavatel majandussubjektidel ei ole muud võimalust kaotatud kapitali taastada, kui teha tööd, mille väärtus on võrdne kaotatud finantsvara väärtusega reaalsetes kaupades ja teenustes. Tegemist on rahaga, mille väärtus mõõdetuna kaupades, teenustes ning nende loomiseks vajaminevates töötundides ületab pangandussüsteemi püsikulud väga suurel määral. Hiljuti avaldati veergudel , mis käsitles panganduse rolli tänapäeva majanduses

Märkused