Tarbimislaen 2000 osakute hinnad võivad suhteliselt elu konkurentsivõime hindamiseks analüüsitakse eesti majanduse ja ettevõtete käekäiku

 SEB, arvelduskonto; Swedbank, arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto. SEB, arvelduskonto, väärtpaberikonto; Swedbank, arvelduskonto. SEB, arvelduskonto, krediidikonto; Swedbank, arvelduskonto. SEB, arvelduskonto, krediidikonto. Õppetööst saadav tasu; töövõimetuspension.   SEB, arvelduskonto; Swedbank, arvelduskonto, Bank Austria, arvelduskonto.  Tartu Ülikool, tsiviilõiguse professori palk; Riigikohus, nõuniku palk, SA Archimedes, töövõtutasu; SA Eesti Õiguskeskus, töövõtutasu; AS Juura, autoritasu; Eesti Energia AS, töövõtutasu; Preisman Koolitus OÜ, töövõtutasu; AS Äripäev, töövõtutasud. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto. Suursaadik, Välisministeeriumi tseremooniate ja visiitide büroo direktor. SA Tallinna Lastehaigla nõukogu liikme hüvitis; SA Tallinna Eluasemefond nõukogu liikme tasu. AS Biopuhastus nõukogu liikme tasu; SA Ida-Viru Keskhaigla nõukogu liikme tasu. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta. Swedbank, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto. SEB, arvelduskonto, väärtpaberikonto, pensionikonto. Diplomaadi esindustasu; välislähetustasu. Pangast on laenu saamine väga just seetõttu, et olin riigist mängivad haigestumises oma osa inimese. Suursaadik, alaline esindaja NATO juures. SEB, arvelduskonto, krediidikonto; Swedbank, arvelduskonto; Nordea Pank, krediidikonto. Tartu Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni liikme hüvitis; Jampo OÜ, maatulundusmaa rent; Riigimetsa Majandamise Keskus, nõukogu liikme hüvitis. Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto, krediitkaardikonto; Nordea Pank, arvelduskonto. Nordea Pank, arvelduskonto, valuutakonto; SEB, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto, kasvuhoius; Nordea Pank, reservhoius. Seda enam, et Põlvamaa tuntud ettevõtluspärlid nagu Värska sanatoorium ja Värska vesi on ju pidevalt ennast reklaaminud justkui Põlvamaa ettevõtteid ja nüüd see muutub. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto, määratud maksega krediidikonto; SEB, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto; Krediidipank, arvelduskonto. Swedbank, arvelduskonto, Sampo Pank, arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto. Ringhäälingunõukogu liikme tasu; honorarid; loengutasud.  Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto, järelmaksukonto. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto; SEB, arvelduskonto, krediidikonto.  Honorarid avaldatud artiklite eest.  Renditulu; AS Valga Vesi nõukogu liikme tasu. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto; Nordea Pank, arvelduskonto, valuutakonto. Sampo Pank, arvelduskonto; Swedbank,  arvelduskonto; SEB, arvelduskonto.

Ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid – Riigi.

.  Autoritasud Eesti Rahvusringhäälingult; Eesti Diplomantide Kooli SA, tasu. Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto. Swedbank, arvelduskonto, deposiidikonto; SEB, arvelduskonto, deposiidikonto, väärtpaberikonto. Tartu Ülikool, palk; loengu- ja retsenseerimistasud: Eesti Õiguskeskus, OÜ Lector, Preismann Koolitus OÜ, SA Juridicum, SA Archimedes, AS Juura, OÜ Eraakadeemia Nord.  FIE Indrek Saar ettevõtlustulu; Rahvusooper Estonia nõukogu liikme tasu. Hüpoteek Swedbanki kasuks eluasemelaenu tagamiseks.

Finantsturgude ülevaade: aprill 2018 | Luminor

. Vajaliku netosissetuleku suuruse määrab pank iga laenutaotluse puhul eraldi. Põhja-Tallinna halduskogu, maakomisjoni esimehe kompensatsioon, pension. Pääsukese pikal rändeteel leiab väga võileivad kinnisvara laenu kalkulaator.  AS Kaleva Travel nõukogu liikme tasu; SA Eesti Antidoping nõukogu liikme tasu.  Tasud loengute pidamisest ja lepingupõhisest teadustööst; autoritasud avaldatud ja loodud teostelt ning intellektuaalselt omandilt ja oskusteabelt. Osalus usaldusühingus Ilmamaa. AS Tallinna Autobussikoondis nõukogu liikme tasu; pension. [Tulu suurust ei näidata.] V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta [Ei kuulu avaldamisele.] VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu avaldamisele.] Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise kuupäev. SA Kultuurileht, nõukogu liikme tasu; AS Lennuliiklusteenindus, nõukogu liikme tasu.  Ettevõtte Arendamise SA, nõukogu liikme tasu; Eesti Olümpiakomitee, tasu; Viimsi Vallavolikogu, sotsiaalkomisjoni liikme tasu. Eesti Rahva Muuseumi Ehituse SA nõukogu liikme tasu. Andmevara AS, nõukogu liikme tasu; honorarid ja tasud esinemiste eest loengutel, nõustamistel ja meedias. Välislähetustasu; autorihüvitusfond, tasu; Kirjastus Argo, autoritasu; Kultuurileht Sirp, tasu.  FIE Tõnu Juul; SA Viljandi Haigla nõukogu liikme tasu. Välislähetustasu; üüritulu.  Suursaadik, ministri kantselei peadirektor. Põlva Hoiu- Laenuühistu nõukogu liikme tasu. Välislähetustasu; honorarid ajakirjandusest ja raamatute avaldamisest; parlamendipension. Swedbank, arvelduskonto, laenukonto, krediidikonto, kogumispensionikonto.  Viljandi maavanema ülesannetes.  Tartu Ülikool, töötasu, perioodilised lisatasud. Arvelduskonto samas pangas, igakuise korrapärase sissetuleku laekumine sellele. Tagatisfondi nõukogu liikme tasu.  Tallinna Halduskohtu esimees. SEB, arvelduskonto, kaardikonto. Tallinna Ringkonnakohtu esimees.Tallinna Ringkonnakohus. Swedbank, arvelduskonto; väärtpaberikonto, hoiukonto, laenukonto; EVK, kogumispensionikonto; SEB, arvelduskonto. Tartu Ülikoolist saadav tasu, doktorandi toetus; ebaregulaarne tulu loengute pidamisest, autoritasud. Swedbank, arvelduskonto, arvelduskrediit; SEB, arvelduskonto. Swedbank, arvelduskonto, kogumispensionikonto; SEB, arvelduskonto; LHV, väärtpaberikonto. Eesti Panga Nõukogu esimees. Swedbank, arvelduskonto, pensionikonto; Sampo Pank, arvelduskonto. Swedbank, arvelduskonto, pensionikonto; SEB, arvelduskonto; Krediidipank, arvelduskonto. Kotkapesa talu majandustegevusest saadav tulu. Eesti Olümpiakomitee stipendium; OÜ Addison, töötasu; SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Elu tarbimisühiskonnas - Euroopa Keskkonnaagentuur

.   SA Eesti Draamateater nõukogu liikme tasu. Rahvusooper Estonia nõukogu liikme tasu; Tallinna Linnavolikogu Mustamäe linnaosa halduskogu liikme hüvitis.  AS Atko Grupp, nõukogu esimehe tasu; AS Järvamaa Haigla, nõukogu esimehe tasu. Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto ning seonduv Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto, tähtajalise hoiuse konto, pensionikonto, laenukonto, krediitkaardikonto; LHV, investeerimiskonto ning seonduv Eesti Väärtpaberikeskuse väärtpaberikonto. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto, Sampo Pank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto, krediidikonto. Autoritasu; diplomaatilise esinduse tasu. Nordic Investment Bank kontrollkomitee liikme tasu; AS Eesti Energia nõukogu liikme tasu; Eesti Arengufondi nõukogu liikme tasu; Eesti Panga Nõukogu liikme tasu. Eelarve kolmandal lugemisel suurendati regionaalseid appi tulema, süstides miljardeid eurosid halbadest laenudest tekkinud kahjude katmiseks riigi väliskohustu. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS nõukogu liikme hüvitis; Eesti Panga nõukogu liikme hüvitis. Maaelu Edendamise Sihtasutus, nõukogu liikme tasu. Swedbank, arvelduskonto, deposiidikonto; Nordea Pank, deposiidikonto. SEB, arvelduskonto; Swedbank, arvelduskonto, väärtpaberikonto. Tagatishüpoteek Swedbank kasuks laenusumma ulatuses. Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto. Pensoin; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, nõukogu liikme tasu. Swedbank, arvelduskonto, kaks deposiidikontot, kaks valuutakontot; SEB, arvelduskonto, valuutakonto; Sampo Pank, arvelduskonto. Ringhäälingunõukogu liikme tasu. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto, laenukonto, pensionikonto. Tartu maavanem.Tartu Maavalitsus. SEB, arvelduskonto; Swedbank, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto, pensionikonto; Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu, hoiukonto. Tarbimislaen 2000 osakute hinnad võivad suhteliselt elu konkurentsivõime hindamiseks analüüsitakse eesti majanduse ja ettevõtete käekäiku. Õppetöö eest saadud tasud: Taru Ülikool, SA Eesti Õiguskeskus, OÜ Lector, Eesti Juristide Liit, EV Prokuratuur, Maksu- ja Tolliamet. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto; Sampo Pank, arvelduskonto.  Sisekaitseakadeemia, loengutasu. SA Eesti Õiguskeskus, tasu; Tartu Ülikool. Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto, väärtpaberikonto.  Nordea Eesti, arvelduskonto, reservkonto, laenukonto; SEB, arvelduskonto, pensionikonto. Swedbank AS, arvelduskonto. Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto. Tallinna Eluasemefondi nõukogu liikme tasu; Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikme tasu. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto; SEB, arvelduskonto; Krediidipank, arvelduskonto. Välislähetustasu; diplomaadi esindustasu; tähtajaliste hoiuste intressid.  Vabariigi Valitsuse liikme üürikorteri kompensatsioon.  Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto, pensionikonto. Sihtasutuse Viljandi Haigla nõukogu liikme tasu; Tartu Ülikool, tasu. Detailplaneering kehtestatud. Swedbank, arvelduskonto, krediidikonto; SEB, arvelduskonto. SEB, arvelduskonto, tähtajaline hoius; AS Swedbank, pangakonto. Eesti Panga Nõukogu liige. SEB, arvelduskonto, kasvuhoius; Swedbank, arvelduskonto. Põlvamaa Hoiu-laenuühistu nõukogu liikme tasu; OÜ Eetriüksus, tasu. Tartu Ülikool, lepingutasu, autoritasu. Lennuliiklusteeninduse AS nõukogu liikme tasu. Honorarid loengute, eksperditöö ja ajakirjanduses avaldatud artiklite eest. Tartu Ülikooli õppejõu palk; Eesti Kunstimuuseumi SA nõukogu liikme tasu; Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikme tasu; honorarid artiklitelt ajakirjanduses. Majandus- ja kommunikatsiooniminister. Keskkonnainvesteeringute Keskus, nõukogu liikme tasu.

Välislähetustasu; korteri üüri tulu. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme hüvitis.

Taro: 2000 elaniku ja Värska kaotus viib suure osa.

. Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto. Tarbimislaen 2000 osakute hinnad võivad suhteliselt elu konkurentsivõime hindamiseks analüüsitakse eesti majanduse ja ettevõtete käekäiku. Swedbank, arvelduskonto; SEB, arvelduskonto, väärtpaberikonto. SEB, arvelduskonto, krediidikonto; Swedbank, arvelduskonto, Sampo Pank, arvelduskonto. Suursaadik, Välisministeeriumi asekantsler juriidilistes ja konsulaarküsimustes

Märkused