Tudengil enamasti puudub kinnisvara tagatis ning stabiilsest sissetulekust, mida saaks arvestada laenu võtmisel, on veel vara rääkida

Mida tudeng peaks silmas pidama korteri üürimisel? | Domus.

. Tegemist on arusaadava nõudega, kuna pank on ikkagi kasumit taotlev ettevõte.Tudeng otsib õppelaenule alternatiiveUmbes kümme aastat tagasi reklaamiti tudengite õppelaenu kui tolle aja parima intressimääraga toodet. “Aga unustage SMS-laenud ja kasiinodes kaardimaksed!” hoiatab teller. Kui Euribor langeb madalseisu, saavad pangad oma tulud endiste üliõpilaste poolt tasutavate intresside kaudu. Tudengil enamasti puudub kinnisvara tagatis ning stabiilsest sissetulekust, mida saaks arvestada laenu võtmisel, on veel vara rääkida. Samuti toob ta esile pika ja paindliku tagasimaksegraafiku. Ehk siis igal juhul on pangad kaitstud.Muutuv turg ja muutuvad seadused. Kui proovin teada saada, kas teller suudab mulle mingeidki laenuintresse öelda, võtab ta välja värvilise laenuinformatsiooniga tabeli. Kerge vene aktsendiga meessoost teller ütleb kohe alguses, et sissetulekuta inimesel on väga raske laenu saada. aastal laenu võtnud isikud. Kui vaadata toimuvat noore inimese seisukohalt, siis tundub intressimäärade vähenemise valguses hea mõte võtta õppelaenu asemel ehk mõnda alternatiivi, näiteks eluasemelaenu. Õppelaenu intressist kaks protsenti peaks tagama pankadele kõik õppelaenu administreerimisega seonduvad kulud, vastasel juhul ei tasuks ettevõtmine rahaliselt ära. Kuid õppelaenu võtjatel on intress fikseeritud.Praegu jääb mulje, et mida väiksem Euribor, seda rohkem finantseerib tudengist laenuvõtja panka. Veerand tundi kestnud vestluse jooksul otsustan suure intressiga väikelaenude arutamisest loobuda, üritades ikkagi uurida oma võimalusi kodulaenu puhul.Selle peale tõmbub telleri ilme tõsisemaks, tal pole muud lisada kui see info, mis kodulehel juba olemas. Ta noogutas mulle ja ma sellele omalaen ee lähedale.. Kui küsida kergelt mureliku ilmega tellerilt, millise kuupalgaga oleks võimalik saavutada viieprotsendilist ja väiksemat intressi, jääb ta nõutuks. Vohu hinnangul võib vastasel juhul tekkida olukord, kus pangad laenavad kallimalt, kui nad õppuritele edasi saavad anda.Samuti nõustuvad mõlemad pangad, et fikseeritud intressiga õppelaenu korral on madal Euribor pankadele tulusam. Kuid turg muutub ja seadus võiks sellega üritada sammu pidada.Tallinna Tehnikaülikoolis õppinud Mari Hindov hindab õppelaenu teiste variantidega võrreldes madala intressi tõttu tudengile sobilikuks. Doktorantuuris õppimise korral suureneks laenusumma märgatavalt veelgi. Senimaani aga soovitan noortel esmalt erinevaid elukohti üürides leida endale sobivaim – kodulaen on väga pikk ja olulise tähtsusega leping panga ja kliendi vahel, millega võetakse kohustus paarikümneks aastaks. Samuti rõhutab teenindaja, et kuni pool summast võiks kulutada laenu tagasimakseks.Kodulaenu puhul ei saa me kaugemale panga kodulehel olevast informatsioonist. Kuna Euribori odavnemise näol teenivad pangad õppelaenuga seonduvat tulu just kooli lõpetanud tudengite arvel, tekib küsimus, kas riigi poolt nõnda sätestatud seadus on eetiliselt läbi mõeldud. Kuna teenindaja sõnul on mitu kliendihaldurit puhkusel, ei teki ka niipea võimalust paremaks laenukonsultatsiooni saamiseks. Kuigi väikelaenu puhul on tingimused leebemad, küündivad intressid kõrgele. Telleriga laenuvõimalustest rääkides kerkib esimesena taas pinnale väikelaen. Sellegipoolest uurib Äripäev viiest õppelaenu andvast pangast, millised võimalused noorel inimesel veel raha saamiseks säilivad.Päeva kokkuvõtteks tuleb öelda, et noorel inimesel ei ole kerge laenu saada, eriti ametliku sissetuleku ja tagatiseta. Tudengil enamasti puudub kinnisvara tagatis ning stabiilsest sissetulekust, mida saaks arvestada laenu võtmisel, on veel vara rääkida. aastal, kui laenude hulk küündis haripunktini. Pärast mõningast mõtlemist alustame juttu kahest väikelaenusarnasest võimalusest: arvelduskrediit ja freestyle. Oluline on aru saada kinnisvaraga seonduvast vastutusest ja mitte siduda end enne kohustustega, kui on olemas piisav sissetulek, stabiilne töökoht ja kindel teadmine, millisena ja soovitavalt ka kellega koos oma tulevikku nähakse. Tegemist on arusaadava nõudega, kuna pank on ikkagi kasumit taotlev ettevõte. Praeguseni kehtivas õppetoetuste ja õppelaenu seaduses pole viieprotsendilist intressimäära muudetud. Eluasemelaenuga on jälle vastupidi, sest madalatele intressidele ligipääsemiseks peab isik suutma pangale tõestada enda väikest riskifaktorit. Praegu arutatakse ja analüüsitakse senise süsteemi majanduslikke, sotsiaalseid ja õiguslikke tugevusi ning nõrkusi. Tudengil enamasti puudub kinnisvara tagatis ning stabiilsest sissetulekust, mida saaks arvestada laenu võtmisel, on veel vara rääkida. Keskmine laenutaotluse summa on 2419 eurot. Kodulaenu marginaalid erinevad tulenevalt sellest, milline on kliendi riskiprofiil ehk milline on tema sissetulek, maksevõime, tagatise väärtus ja senine krediidiajalugu.

Tudengielu - Tallinna Tehnikakõrgkool

. Peaks kooli lõpetanud noor sattuma maksuraskustesse, annab pank mure riigi kanda ning edasine lahendus leitakse krediidiasutuseta. aastal jõustunud seadusemuudatus, mis kaotas õppelaenu kustutamise õiguse mitmel teiselgi tudengil, kes olid läinud taolise eesmärgiga panka raha küsima. Õppelaen nuumab pankuIga päevaga muutub õppelaenu võtja jaoks olukord tõsisemaks, sest Euribor on rekordilises madalseisus ja langus tõenäoliselt jätkub. aastal odavaimaks laenuvõimaluseks, sest sel ajal küündisid mitmete teiste pikaajaliste laenude intressid kõrgemale.

Õppelaen nuumab panku - Äripäev

. Eeskuju võiks võtta Suurbritanniast või Skandinaaviast, kus laenu tagasimaksmine algab teatud sissetulekutaseme saavutamisel.Olukord ministeeriumis arutusel. Selles on aprilli seisu Euribor koos marginaaliga

Märkused