Tutvudes erinevate laenufirmade pakkumistega eelistage võimalusel selliseid, kus intressid, lepingutasud ja haldustasud on kõige madalamad või pole mõnda neist

Sel aastal oli võimalus taotleda aktiivõppeprogramme KIK-st ainult koolieelikutele. Liikuv mulaaž annab aimu sellest, kui pikk võib olla rähni keel. Lapsed saavad vaadata ja katsuda topiseid, sarvi; võrrelda suve- ja talvekasukat; kuulata lindude-loomade kohastumisest eluga toimetulekuks igal aastaajal. Täpsemalt kogetust saad lugeda alalehelt: programmidel õpitu. Lapsed saavad õppida aktiivselt looduskeskkonnas, uurida, katsetada ja hiljem õpitut õpetajatega reflekteerida. Mõista metsamõistatusi, rauast käo õlale istuma meelitada jpm. Saab teada, kuidas kuulevad nahkhiir ja elevant ning testida, kuidas kõlab inimese hääl metsas, koopas või kirikus. Tutvudes erinevate laenufirmade pakkumistega eelistage võimalusel selliseid, kus intressid, lepingutasud ja haldustasud on kõige madalamad või pole mõnda neist. Lastele tutvustatakse Eesti metsades elavate loomade elu ja kombeid - kes kellega, kus ja kuidas elab ning mida sööb. Uurides händkaku koljut selgub, et kõikidel loomadel ei asugi kõrvaavad ühel kõrgusel. Antud leht ilmub iga kuu ja on kättesaadav veebipõhiselt kõigile huvilistele.

Mõnus söögikoht seltskonnale kuni 12 inimest. - Perekooli.

. Õppekäigul saavad lapsed tundma õppida kodukoha loodust, metsa kui elukooslust. Taotlemise toetust KIK-st oma keskkonnaharidusliku õppesisu rahastamiseks. Kuulatakse loomade hääli, et tunda nad  ära. osalevad Tallinna Loomaaia zookooli õppeprogrammil „Koduloom ja tema tähtsus", mis toetab Tibutare õppekava nädalateema „Kodu-ja lemmikloomad" õpieesmärkide täitmist aktiivõppe-meetodil tutvudes erinevate loomadega loomaaias. See võtab teie eksistentsi oma pidudel käisin küll laen ühe käendajaga oma poolvarjulises, tuulte eest kaitstud kohas. Nuusutada võib metssea elus olulisi lõhnu ning vaadata, kuidas madu keelega õhku „maitseb".

Koolitused | Surfikool

. Kõik õppeprogrammide teemad on seotud lasteaia õppekava teemadega ja rühmaõpetajate poolt välja valitud. Kõik õppeprogrammide teemad on seotud lasteaia õppekava teemadega ja on rühmaõpetajate poolt välja valitud. Ruum tutvustab kujundlikult loomade meeli, seejuures on näitena kasutatud loomaliike, kelle üks või teine meel või meeleelund on eriti hästi arenenud või väga omapärane. Lapsed oskavad seostada looma välimust ja käitumist tema elukeskkonnaga. Projekti tulemusel suurenevad laste teadmised loodusest, ökoloogilise tasakaalu säilimiseset, erinevate taime ja loomaliikide elutingimustest, loodusnähtustest, inimtegevuse mõjust loodusele.  Õppekäigud algavad septembris ja lõppevad mais- seega terve aasta. Õppeprogrammi toel saavad lapsed aru loodushoiu vajalikkusest ja oskavad ise loodust hoidvalt käituda; tunnevad Eestis enim peetavaid kodu -ja lemmikloomi ja nende pidamise reegleid. Õpitakse eraldame mängude abil metsloomi koduloomadest. Lisaks võtavad antud projektiga meie rühmad kohustuse kirjutada lasteaia ajalehte "Kuldmuna" kogetust. Ja nüüd täpsemalt, mis õppekäigud Teie lapsi ees ootavad ja mida nad seal õpivad.  Õppekäigud algavad septembris ja lõppevad mais- seega kestab projekt terve aasta. Õppekäigul lapsed õpivad tundma  kodukoha loodust, tiiki kui elukooslust, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise vajadust, vee ja toiteainete tähtsust inimese, taimede ja loomade elus. Lisandväärtusena valmistavad lapsed koos õpetajatega õppeprogrammi läbimise järel visuaalse kokkuvõtte õpitust, kogetust. Nende huvi on suurenenud looduse ja pärimuskultuuri vastu. Ja nüüd täpsemalt, mis õppekäigud Teie lapsi ees ootavad ja mida nad seal õpivad. Õppeprogrammide eesmärkide, sisu ja ajakavaga saate tutvuda Lasteaia õppekorraldus ja kasutatavad õppemeetodid toetavad lapse mitmekülgset arengut ja õpihuvi. Õppeprogrammi eesmärkideks on: veekeskkonna kui ühe elukeskkonna tähtsustamine ja tiigis elavate organismide tutvustamine ning keskkonnatundlikkuse arendamine. Noore elevandi elutruu mulaaži juures saab teada, milliseid funktsioone täidab lont. On õppinud loomi vaatlema ja ära tundma loomaaia lastezoos. Loodud õppematerjale hakatakse ka edaspidi lasteaia õppeklassis interaktiivse tahvli vahendusel tutvustama teistele lastele, mis tagab projekti mõju jätkusuutlikkuse. Lapsed saavad mõõtu võtta noorte ja vanade puudega, kaalukal sammul oma tõekspidamisi ning iseennast kaalule seada. On õppinud loomi vaatlema ja ära tundma. Nii on võimalik heita ümbritsevale pilk läbi kärbse, koera või kala silmade ning võrrelda, kui erinev on metskitse ja inimese nägemisulatus. Avastuste ruumis saab katsudes, kuulates, vaadates ja nuusutades teada, kuidas loomad maailma tajuvad. Juba teist õppeaastat järjest taotlemise toetust KIK-st oma keskkonnaharidusliku õppesisu rahastamiseks. kestev Keskkonna Investeeringute Keskuse projekt lastele keskkonnahariduse valdkonnas: mis võimaldab igal rühmal osaleda tasuta kahel õppekäigul keskkonnahariduse pedagoogi käe all koos oma õpetajatega. Sel õppeaastal siis läksime sammu võrra edasi.

Õppeprogrammi toel saavad aru loodushoiu vajalikkusest ja oskavad ise loodust hoidvalt käituda. Selline lähenemine võimaldab kinnistada õpitud teadmisi ja samas tutvustada ka teistele lastele, lapsevanematele õpitut, mis suurendab oluliselt projektist kasu saavata inimeste arvu. Kuulata, uurida, puurida – puuriidagi halge täis laduda. Õpitakse kuulmise järgi ära tundma erinevaid loomi

Märkused