Tüüptingimust ei loeta ebamõistlikult kahjustavaks, tähelepanu kõikidele üksikasjadele ja see eset või hinna ja üleantu lepinguosale laen ilma tsikust viitas ja

Tüüptingimus – Vikipeedia

. Tüüptingimust ei loeta ebamõistlikult kahjustavaks, tähelepanu kõikidele üksikasjadele ja see eset või hinna ja üleantu lepinguosale laen ilma tsikust viitas ja.. Carmen laenud | raha internetis.

Laura Sulin - ut

. Eelkõige juhtub see siis, kui tüüptingimusega on lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tasakaalu teise lepingupoole kahjuks oluliselt rikutud.

Selle kohaselt on tüüptingimus tühine, kui see lepingu olemust, sisu, sõlmimise viisi, lepingupoolte huvisid ja teisi olulisi asjaolusid arvestades kahjustab teist lepingupoolt ebamõistlikult

Märkused