Ülejäänud riikides saavad tarbijad lühiajalist laenu keskmiselt vähem kui kümne protsendiga

Haigestumine tõusis sellel nädalal oluliselt Hispaanias, Prantsusmaal ja Saksamaal. Nakatunute hulk tõuseb kindlasti. Naistele ei paista abi olevat ka ei meeste omast suuremast ega väiksemast tööpuudusest. Küll aga tuleb testida, kui on väiksemgi kahtlus koroonaviirusinfektsioonile. Teine meede on nooremate põlvkondade, kui nad on nakatunud, isoleerimine. Ülejäänud riikides saavad tarbijad lühiajalist laenu keskmiselt vähem kui kümne protsendiga. Surmajuhtumid on tõenäoliselt mõlemas riigis registreeritud ja adekvaatselt kajastatud. Tõeline kahju majandusele selgub siis, kui pandeemia läbi on. Kui palju Eestis haigeid üldse tuleb, seda võib arvutada selle järgi, mida me teame Hiinast ja Itaaliast. Teistes Itaalia piirkondades on nakatunuid vähem ning haigestumise tõus laugem. Iga korrektne vastus annab 0,2 jooksul positiivse laenuotsuse korral saate. Seega on võimalusi ennast sotsiaalselt distantseeruda küllaga. Haiglad peavad jääma raskete haigete jaoks. See aga võtab aega.Lisaks soovitan lugeda. Testimine ei tee kedagi terveks, aga võimaldab nakatunud isoleerida. Tervete isikute testimine pole mõttekas, sest negatiivne test ei tähenda, et inimene nakatunud pole ning rahustab inimese asjatult maha. Kõik saadaolevad andmed näitavad, et meeste suremus on umbes kaks korda suurem kui naistel. Kodune karantiin on inimesele kõige vastuvõetavam ja efektiivne, kui sellest kinni peetakse. Järgmised neli nädalat, kui mitte kuus, saavad väga rasked olema.

Heido Vitsur: miks saavad naised Eestis meestest vähem.

.

Patrull: Hooaeg 1 Osa 5 | TV3 Play

. märtsist levib viirus Eesti-siseselt ja haaratud on mitmed maakonnad. Näitemängu lavale toomist toetavad meremäe see ei kajasta komisjoni kiirlaen pangakonto väljavõtteta intresse teenima. Seega hüpotees, et naiste palgad on väiksemad neis maades, kus naised on palga suuruse suhtes leplikumad, ei näi kehtivat. Aasia riikides on epideemia kontrolli all. Oluline on märkida, et viiruse hulk selle aja jooksul oluliselt langes. Viiruse leviku fookuseks on saanud Euroopa, seejuures on haaratud kõik Euroopa riigid ja haiguse tõus jätkub kõigis riikides. Meditsiinisüsteemi koormab aga ennekõike raskete haigete hulk. Kui Hiinas ja Lõuna-Koreas on juhtumite hulk oluliselt langenud, siis Jaapanis või Singapuris on pigem väike tõus. Suremus tõuseb oluliselt vanusega. Lisaks Itaaliale on suure nakatumisega riikide hulka lisandunud Hispaania ja Prantsusmaa. Ükski riik pole uutest haigusjuhtumistest lõplikult vaba. Uute nakatunute arvud Aasia riikides on pigem kümnetes kui sadades. Raskete ja kriitiliste haigete hulga saab juba olemasolevate andmetega välja arvutada; elanikkonna struktuur ja suremus erinevates vanusegruppides on ka teada. Juhtumeid on aga Euroopa riikidega võrreldes üldkokkuvõttes vähe. Saan aru, et testimise võimekust on oluliselt suurendatud. Ei ole ju kõrge miinimumpalgaga riikide seas peale Suurbritannia ühtegi seesugust riiki, kus palgalõhe meeste ja naiste vahel Euroopa keskmisest suurem oleks. Kõik Itaalia piirkonnad on haaratud ning karantiin kehtib kogu Itaalias. Paraku ei saa suurt meeste ja naiste palgalõhet palju paremini selgitada ka ei majanduse struktuuri, miinimumpalga suuruse, majandusliku ebavõrdsuse, meeste ja naiste erineva majandusliku aktiivsuse või tööpuuduse määra abil. Kõigis neis riikides lisandub umbes tuhat haiget päevas ning epideemia on algjärgus. Praegu on eriolukord, koolid on kinni, paljud töötavad kodus.

Kõige rohkem haigeid on elanikkonna suurust arvestades Saaremaal. Nakatumise kõrgpunkt ei tundu käes olevat üheski Euroopa riigis, vaatamata sellele, et Itaalia puhang on kestnud kolm nädalat. Nii on Tšehhis naiste tööpuudus kaks protsendipunkti meeste omast kõrgem ja Eestis vastupidi, kuid tulemus on üks ja seesama – naiste palgad on veerandi võrra madalamad. Raskem on arvutada, milline on haigestumise koguhulk. Ülejäänud riikides saavad tarbijad lühiajalist laenu keskmiselt vähem kui kümne protsendiga. Samuti võiks palgalõhet ja miinimumpalga suurust võrreldes oletada, et need on omavahel olulisel määral seotud. Krooniliste haiguste ravi peab kindlasti jätkuma, aga see peaks nii palju kui võimalik toimuma kodus

Märkused