Urmas luik nõustab georgia ja peipsi kagu invest laen keskus kutsub ühel riikide suursaatkondadega ja uurisime, millised ühe riigi territooriumilt teise, ja turism

Andera on omandanud rakenduskõrghariduse Tallinna Majanduskoolis ning end erinevate ettevõtete juures täiendanud. Kliendid peavad kõrgelt lugu Oliveri kindlameelsusest ja südikusest nende huvide kaitsel. Katrin on rõõmsameelne ja vastutulelik LEXTALi tugimeeskonna liige, kes oma igapäevatöös on klientidele ja advokaatidele abiks. Vandeadvokaat / Partner Margus Reiland on maksuõigusele, konkurentsiõigusele ja haldusõigusele spetsialiseerinud advokaat, kes esindab kliente nii kohtutes kui kohtuväliselt. Piia on tunnustatud riigihankeõiguse advokaat. Krediidiasutus põhja-eesti hoiu-laenuühistu pakub oma klientidele mitu laenu saamise võimalust, kas kinnisvara tagatisel või autoliisingut. Samuti on ta hinnatud spetsialist andmekaitse, äri- ja lepinguõiguse ning infrastruktuuri valdkonnas. aastal taasühinemist töötas Katrin aasta asutatava panga peajuristina. Vaba aja veedab Kadi hea meelega sporti tehes saalihokit mängides. Juba gümnaasiumis läbis ta International Baccalaureate Diploma ingliskeelse õppeprogrammi ning lisaks on õppinud ka näiteks norra, hispaania ja prantsuse keelt. Kogenud riigihankeõiguse spetsialistina on Kärt nõustanud tehingute ja riigihangete läbiviimist, mille hind ulatub kümnetesse miljonitesse eurodesse. Vandeadvokaat / Partner Magnus on tsiviilkohtumenetluse ekspert ning hinnatud kohtuadvokaat. Vabal ajal sisustab Mats oma aega laua- ja arvutimängudega ning filmikunstiga. Margel on pikaajaline kogemus keeruliste kinnisvaratehingute nõustamisel. Sander on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ja on omandamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi õigusteaduses. Tema tugevus seisneb selles, et lisaks väga headele teoreetilistele teadmistele on Velil äärmiselt suur praktiline töökogemus. Sander on oma õigusteadmisi täiendanud Saksamaal Münsteri Ülikoolis. Margusel on pikaajaline kogemus maksuvaidlustes, maksuplaneerimise küsimustes ja rahvusvahelise maksustamise küsimustes. Kohtud on määranud teda pankrotihalduriks ligi kaheksasajal korral. Kristit inspireerivad kunst ja andekad inimesed, ta on Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsi asutajaliige. Rauno sulest pärineb Eesti esimene laiapõhjaline ja õigusteoreetiline käsitlus isejuhtivatest sõidukitest. aasta sügisest, assisteerides eelkõige kriminaalmenetluse valdkonna advokaate.. Lisaks on tal suur kogemus töös saneerimisnõustajana ning likvideerijana. aastal keskendudes magistritöös täitemenetlust puudutava kohtupraktika lahtimõtestamisele. Õigusteadmised pärinevad Tartu Ülikoolist ning töövälisel ajal tegeleb Rauno purjetamise, discgolfi ja tennisega. Kristi on olnud Eesti Tantsuspordi Liidu president ja on andunud võistlustantsu ja sportliku eluviisi austaja. Teda paeluvad oma töös väljakutsed – suuremahulised tagasivõitmisprotsessid pankrotimenetlustes, samuti keerukate majanduskuritegude uurimine pankrotihaldurina. Kindlustusõiguses on ta tunnustatud lektor. Vabal ajal tunneb ta rõõmu reisimisest. Vabal ajal tegeleb Urmas Lions heategevusliikumisega ning harrastab tennist. Lisaks on Martin end täiendanud Viini vaidluste lahendamise suveülikoolis. Magnuse oskus esitada ka keerulisi probleeme lihtsasti arusaadavalt on korduvalt pälvinud lisaks klientidele ja kolleegidele ka kohtunike tunnustust. Tal on märkimisväärne kogemuste pagas rahvusvaheliste tehingute sõlmimise nõustamisel. Margus on lepinguõiguse ja rahvusvahelise eraõiguse asjatundja, kes on nõustanud oluliste tehingute läbiviimist ja esindanud kliente advokaadina erinevates keerulistes õigusvaidlustes. Piia on omandanud magistrikraadi õigusteaduses Tartu Ülikoolist. Margusel on mitmekülgne kogemus ehitusettevõtjate nõustamisel läbi kogu ehitusprotsessi. Diana on ühe olulisema hankevaldkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ kaasautor. Kristi tegutseb peamiselt ühingu- ja tööõigusega.

Inimesed | LEXTAL Advokaadibüroo

. Kristi omab laiapõhjalisi teadmisi ning märkimisväärset praktikat kriminaalõiguse valdkonnas. Martin on omandanud Tartu Ülikoolis bakalaureusekraadi ja on omandamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas magistrikraadi õigusteaduses. Veli on vaieldamatult üks Eesti parimaid maksejõuetusõiguse tundjaid. Kliendile kaasaegse ja toimiva lahenduse otsimine ja leidmine on see, mis Raunot inspireerib. aasta kevadest ning assisteerib advokaate kriminaalmenetluse valdkonnas. Teadustöös uurib Margus, kuidas kasutada tehnoloogiat õigusküsimuste lahendamisel. aasta sügisest ja on spetsialiseerunud kohtuvaidlustele ning pankrotiõigusele. Laen või liising on võlgnevuse. aastal võitis ta Eesti Harjutuskohtu Seltsi poolt korraldatud harjutuskohtu võistluse, pälvides oma meeskonnaga ka parima kirjaliku töö autorite tiitli. Kadi peab töös oluliseks, et teda ümbritseksid head inimesed ning et tal oleks võimalusi ennast proovile panna. Margel on suur kogemus ettevõtjate nõustamisel erinevates omandamis-, võõrandamis- ja ühendamistehingutes, aga ka suuremahuliste projekteerimis- ja ehitustöövõtulepingute sõlmimisel. Alar on hinnatud lektorina lugenud loenguid mh kindlustusõigusest ja konkurentsiõigusest. aastast, enne seda töötas ta pangandussektoris. Lisaks tööle vabatahtlikuna erinevates MTÜ-des tegeleb Sirle iluuistamise, rattasõidu, aianduse ja käsitööga. Tutvuge enne laenu võtmist kõigi ekspressraha laenutingimustega ja vaadake üle nende poolt pakutavad laenud, nii ei tule teil endal hiljem kahetseda, et võtsite. Vis kaubandusõiguse harjutuskohtu võistlusel ning on olnud aktiivne juuratudengite ühenduses ELSA Estonia. Diana omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. Aus ja põhiõigusi tagav kriminaalmenetlus on Oliveri südameasjaks, mistõttu töötab ta õppejõuna Tartu Ülikoolis ning avaldab tihti ka arvamusartikleid. Vabal ajal meeldib Kärdile lugeda ja mägedes suusatada. aastast ja on LEXTALis partner. Samuti on ta avaldanud hankealaseid artikleid tavameedias ning õiguskirjanduses. Lisaks on tal eriline kogemus mittetulundussektoris ning ta on seejuures osalenud asutajana mitmete organisatsiooni juures ning tegev tänini juhatuse liikmena. Kristel on LEXTALi raamatupidaja ja vastutab selle eest, et büroo finantsdokumentatsioon oleks korras ning finantstehingud tehtud nõuete järgi ja korrektselt. Oma töö juures peab Sander kõige olulisemaks võimalust panna ennast proovile. Tööst vaba aega veedab Pie kõige meelsamini perekonna seltsis ning harrastab pereringis rattasõitu ja suusatamist.

Kolleegid hindavad tema praktilist meelt, ratsionaalsust ning kiirust parima võimaliku tulemuse saavutamisel. Enne LEXTAL-iga liitumist on Henri omandanud kogemust teises advokaadibüroos. Sirle on pikaajalise kogemusega perekonnaõiguse spetsialist. Õiguse juures meeldib Matsile võimalus rakendada teoreetilisemaid filosoofilisi teadmisi praktikas ning väljakutse leida probleemile optimaalseim lahendus. Ühtlasi armastab ta õppida erinevaid keeli. Vabal ajal mängib Sander jäähokit. Laenufirmad nagu smsraha ja smsmoney pakuvad paindlikumaid tingimusi ning neist ettevõtetest võetud kiirlaenu saab tagasi maksta ka osamaksetena. Samuti tegutseb Magnus pankrotihaldurina. Vandeadvokaat / Partner Urmas on LEXTALi üks asutajatest ja Eesti üks tunnustatumaid era-, äri- ja pankrotiõiguse spetsialiste, kes esindab kliente nii kohtus kui nõustab tehingute sõlmimisel. Margus huvitub IT ja tehnoloogia valdkondade õigusprobleemidest. Samuti on Kristil pikaaegne kogemus merenduse ja ookeanikalapüügi valdkonnas tegutsevate ettevõtete nõustamisel. aastal saavutas Mats võistkonnaga kolmanda koha Eesti Harjutuskohtu Seltsi korraldatud harjutuskohtu võistlusel. Oliveri peetakse üheks mõjukaimaks Eesti vandeadvokaadiks. Ave-Ly tegutseb LEXTALis peamiselt ühingu-, maksu- ja lepinguõiguse ning tsiviilkohtumenetluse valdkondades. aastast ja on Eesti Advokatuuri juhatuse liige. Alar on üks tunnustatuimaid spetsialiste Eestis kindlustusõiguse, kohtumenetluse ja riigihankeõiguse alal ning nõustab kliente kõikides peamistes õigusvaldkondades. Ta on esindanud advokaadina mitmeid kindlustusseltse, mh koostanud ka neile kümneid kindlustuse tüüptingimusi. Vandeadvokaat / Partner Ants on maksu- ja samuti ühinguõiguse üks tippasjatundjaid Eestis. Tema maksu- ja konkurentsiõiguslik nõu on olnud vajalik paljude ühinemiste, omandamiste ja restruktureerimiste elluviimisel. Ta on ühe olulisema hankevaldkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ kaasautor ning esindanud nii pakkujaid kui hankijaid arvukates hankevaidlustes.

Urmas Volens - Nove Advokaadibüroo

. Õiguse puhul meeldib Elisele kõige enam seos ratsionaalse mõtlemise ja loomingulisuse vahel ehk võimalus teha tööd nii mõistuse kui südamega. Marge tegeleb büroo administratiivküsimustega, koolitustega ja assisteerib advokaate nende igapäevatöös. Paljud suurimad kindlustusvaidlused on lahendatud tema osavõtul. Lisaks on tal suur kogemus klientide nõustamisel ja esindamisel seoses keeruliste majanduskuritegude uurimisega ja tagasivõitmistega. Lisaks esindab ja nõustab Henri kliente seoses meditsiiniõiguse küsimustega. Urmas luik nõustab georgia ja peipsi kagu invest laen keskus kutsub ühel riikide suursaatkondadega ja uurisime, millised ühe riigi territooriumilt teise, ja turism. aastal aasta advokaadiks organisatsiooni kategoorias. Veli suudab ka väga keerulistes olukordades näha tervikpilti, situatsiooni kliendi tarvis kiiresti kaardistada ja töötada välja optimaalse tegutsemiskava. Lisaks on Henri osalenud rahvusvahelisel Willem C. Vabal ajal meeldib Henrile muusikaga tegeleda. Kõige suuremat töörõõmu pakuvad talle aga juhtumid, kus on võimalik raskustesse sattunud ettevõte tervendada ning raskustest välja tuua. Tegu on vaieldamatult Eesti ühe tuntuima ja tituleerituima advokaadiga, kes on olnud advokatuuri esimees ja osalenud väga paljudes olulistes kohtuvaidlustes Eestis ning välismaal. aastal omandas ta Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi, kirjutades enda magistritöö töötajatele antavate optsioonide maksustamise teemal. Lisaks on ta Briti suursaadiku Eestis Honorary Legal Adviser. Vandeadvokaat / Partner Olavi-Jüri on pikaaegse kogemusega kohtuvaidluste ja kindlustusõiguse spetsialist. Katrin on vaidluste lahendamisele spetsialiseerunud vandeadvokaat.

Autor: Urmas Luik - Postimees: Värsked uudised Eestist ja.

. Ave-Lyd motiveerivad pingutama ennekõike väljakutsed, aga suur roll on ka positiivsel töökeskkonnal ja meeskonnal tema ümber. Kärdil on praktikakogemus erinevatest Eesti riigiasutustest – Justiitsministeeriumist, Õiguskantsleri kantseleist ja Riigikohtust. Ta on Eesti Advokatuuri tööõiguse komisjoni liige. Vaba aega meeldib veeta looduses ja sportlikult. Urmas on klientide eest seisnud mitmetes Eesti õiguspraktikat oluliselt kujundavates vaidlustes ning rahvusvaheliselt. Marge on töötanud mitmetes advokaadibüroodes ning tal on selles valdkonnas väga põhjalikud kogemused

Märkused