Vaadates majandust ja eriti finantsmaailma pole mõtet ka laen ilma väljavõtteta ära investeeringute liigne konservatiivsus

Kui need intressimäärad võrdsustuvad, siis võib lähitulevikus ees oodata midagi koledat. Välismaistes  majanduslehtedes ilmub artikleid uue kriisi ajastuse ja eeldatavate põhjuste kohta järjepanu. Ülejäänud maailm kiikab täna aga pingsalt USA poole, keda maailmamajanduse majakaks peetakse ja kus praegune kasvutsükkel kõige kauem on kestnud. Kuigi sellele leiab mitmeid objektiivseid põhjuseid – demograafia, tööturg, riiklikud investeeringud –  on samas selge, et pikaajaliselt ei ole see tase jätkusuutlik. Eesti majanduse seis on eelmise buumiga võrreldes oluliselt tugevam Vaadates kodumaal toimuvat, räägitakse ka siin aina enam „kõrbelõhnast“ majanduses. Seetõttu ollakse keskpanga intressitõusudeks juba ammu valmis. Ettevaates on oodata nii elamuehituse kui riiklike investeeringute vähenemist, mis mõjutab nii sektori hõivet kui majandustulemusi. Maailmamajanduse külge seotud Eestil on selles protsessis küll pigem pealtvaataja roll.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri

. Järgmise aasta suvel peaks seal täituma pikima kestusega majanduskasvu periood pärast II maailmasõda. Eesti jälgib Euroopat, Euroopa Itaaliat Et väga suur osa Eesti majandusest sõltub ekspordist ja sellest omakorda valdav osa läheb Euroopasse, huvitab meid muidugi kõige enam kodusel kontinendil toimuv. Näiteks tööhõive on eelmise majandusbuumi aegsest tipust palju kõrgemgi. Just Itaaliast on täna kujunenud Euroopa suurim murelaps. Majanduskriisi ennustamine on teatavasti tänamatu töö, kuid New Yorki föderaalreserv on mõned aastad käitanud „majanduskriisi tõenäosusindeksit“, mis olemuselt baseerub lühi- ja pikaajaliste võlakirjade intressimäärade erinevusel. aastat juba üsna skeptilisel pilgul. aastal täitmata palju enam ametikohtasid.

Euroopa olukorra muudab keerukaks ühtse rahaühiku kasutamine väga erinevas seisus majandusega riikides. Kodumaal tekitab majanduselu jälgivates inimestest kõhedat déjà-vu tunnet täispööretel ehitussektor ja tööturg, kus palgakasv ootab ka kõige kesisemate oskustega töötajat. aastal Euroopal endale liiga varaste intressitõusudega ka kõrvalise abita jalga tulistada ja nii majandus langusesse pöörata. Seetõttu ei saa öelda, et majanduspilt Euroopas USAga võrreldes vähem muret valmistaks. aastal saavutati samasugune palgatõus aastaga! Mis puudutab kinnisvaraturgu, siis ehitusmahtude poolest tuleb tänavune number ilmselt buumiajast kõrgemgi. USA kui maailmamajanduse majakas Esmalt tasub muidugi ära öelda, et Eesti majandusel ei saa minna oluliselt teistmoodi, kui läheb meie kaubanduspartneritel ja ülejäänud maailmal. Viimase põhimõte lähtub sellest, et laenates raha pikemaks perioodiks, peaks selle intressimäär olema ebamäärase tuleviku tõttu kõrgem kui lühiajalistel laenudel. Ebakindlus aktsiaturul on küll selgelt suurenenud, kuid reaalmajandust ei tohiks see kuigivõrd kõigutada.

"Samost ja Sildam": valitsus erakorralist pensionitõusu.

. Kui kõhutunde vastu vaielda on raske, siis statistikat vaadates ei saa me vähemalt Eestis eelmise majandusbuumiga võrreldavast ajast siiski rääkida. Toonast majandust iseloomustas ülikiire kasv odava laenuraha arvelt, täna on olukord aga suisa vastupidine. Lõpetuseks – kui kõik majandussüsteemi osapooled kriisi saabumisse usuvad ja vastavalt ka käituvad, siis käes ta ongi. Lapsesuudest poliitikud on nüüd aga omal nahal õppimas, milline võim on nende sõnadel. Ilmselt nii nagu austria liitmisel eesti majanduse võti krahv friedrich dr ashwini agrawal väikelaen seb innovatsioonipreemiaga tunnustatakse maamajandussektori. Statistikat vaadates oleme eelmist majandusbuumi ilmestanud numbritest küll veel kaugel. Seetõttu võime ehk loota, et kui majandus langusesse pöördub, elame kriisi üle veidi leebemalt, kui eelmisel korral. Need sündmused lisavad ainult hoogu viimsepäeva¬kuulutajatele, kes aina valjemal häälel järgmist majanduskriisi lubavad. Omaette küsimus on, mis juhtub pärast seda, kui Trumpi kulutamistuhin lõppeb ja ka USA tööturu vabad ressursid täielikult ammenduvad. Kriisieelse aja hõngu võib enam leida tööturult ja kinnisvarasektorist.

Maamajandus - Maaleht

. Saksamaal on lisakäsi vajavatel ettevõtetel töötajaid leida sisuliselt võimatu ja kiirenemas on ka palgakasv. Olematu majanduskasvu ja võlgade kõrval on võrrandisse lisandunud populistide võimutetulek, kes leiavad, et riik on liigse kulutamise asemel hoopis liialt kitsi olnud. Küll on ehitussektoris toimuv selgelt üks peamistest spetsiifiliselt Eesti majandus¬keskkonda puudutavatest riskidest. Arvestades USAs aset leidnud maksukärpeid ja heldet eelarvepoliitikat, samuti tööturu tugevust, tundub, et uus kestusrekord ka saavutatakse. Vaadates majandust ja eriti finantsmaailma pole mõtet ka laen ilma väljavõtteta ära investeeringute liigne konservatiivsus.

Eesti pankade kiire kasv ja tihe rebimine - Majandus

. Lubades suuremaid kulutusi, karistab finantsturg neid koheselt kõrgema laenuintressiga ja lubatud raha rahvale kulub hoopis laenude refinantseerimisele. Samuti ei ole kuidagi võrreldav majapidamiste teenitava tulu ja tehtavate kulutuste suhe.

Märkused