Varem ma pole küll tähele või tarbimislaene on võimalik võtta

Siin võiks siis ka täpsustada, kas ülesseadmine on poolthääl. Äkki keegi teine tahaks ka esitada kandidaate, kuid ei saa – Andres on juba kõik võimalikud ära esitanud. Pigem on küsimus selles, kas kahe poolt võib hääletada, sest administraatorikandidaatide puhul loetakse ülesseadmine poolthääleks. Tõepoolest, kõik ei pruugi tahta konkureerida, aga kui osa inimesi võtab oma kandidatuuri tagasi, siis ju teised tunnevad, et nad on ebaausas konkurentsis. Selles pole midagi imelikku, kui sead kandidaadi üles, teine seab üles teise kandidaadi ja sa pärast mõningast vaagimist otsustad, et ei, tolle kandidaadi panus oli ikka nagu tsipake suurem.

Kasutaja arutelu:Juhan121 – Vikipeedia

. Lihtsalt kuidagi tõusevad ära need rikkad ja kuigi minu elatustase pole nii kõrge, tunnen, et päris prügina mind ka kohelda ei saa. Kui seda lubatakse, siis ma esitan kaks, kui ei, siis ma ei esita kedagi. Ei, võit ei ole ebameeldiv, aga see juhtus ainult minu hooletuse tõttu, sisuliselt oleks pidanud Kask võitma. Aga praegu.ma ei teagi, peab jälle mõtlema. Kõik kasutajad peaksid saama hääletada. Kandidaadiks saaks ehk tõesti esitada ka nõusolekut küsimata, kuid ei saa valida nominenti, kes valimistel osalemiseks nõusolekut ei anna. Seetõttu peaks vähemalt nomineerimisprotsess olema avalik ja avatud. Nii oleks kõige lihtsam ja selgem. Mõistagi omavahel asja arutades, kuid ilma mingi konkursi ja avalike kandidaatideta. Kuigi küsimus on igati relevantne, et mida ja kuidas siis ikkagi vaadatakse või kas üldse vaadatakse. Vaatasin teda kurja pilguga ja pole vist rahulolevamat nägu isegi magamistoas oma mehe näol näinud. Siis jõuavad kandideerimislehele ainult need, kes on nõus. Kahtlen ka, kas keegi vaevub piisavalt teiste tööle tähelepanu pöörama. Nende puudumine teeb ebakindlaks. Võib ju teha nii, et loobuda ei saa, aga kes tõesti ei soovi valituks saada, võib paluda mitte enda poolt hääletada. kuupäeval ning ei läinud sestap enam arvesse. Ega me vägisi ei saa kellelegi auhinda anda. Ma pooldan siiski praegust varianti, sest kandidaatide esitamine tuletab meelde neid, kes muidu ei pruugiks meelde tulla. Ülehomsest kõik valimaǃ Reeglitest lähtuvalt seekord avalikult, võib-olla edaspidi veidi teisiti. Kui seda hakata mitme inimese vahel jagama, siis ei jää sealt midagi eriti järgi. Mis tähendab omakorda, et jääb kahtlus, kas tegelikult ikka loositi. Selleks pakutakse palju võimalusi pangalistest ja mittepangalistest finantsasutustest laenu saamiseks. See on kergem, kui teised aitavad; mina ei pane ka kõiki tähele. See ei ole ju midagi suurt. Üks võimalus häälte võrdsel jagunemisel on arvestada üles seadmise järjekorda: auhinna saab see, kes enne üles seati. Selle taha pole mõtet pugeda. Nüüd ma pean arhiivst koukima. Kui eelpool pakutud lahendus ei sobi, tuleb leida muu viis. Enne tähtaega antud hääl ei lähe ju arvesse. Minu meelest peaks juhatus ka reeglid paika panema. Vastasel juhul meenutaks see Reformierakonna poolt presidendikandidaatide esitamist - et meil on siin neli head kandidaati, aga me ei taha neist kedagi eelistada, valige teie, milline neist teile sobida võiks. Aga kui keegi loobub, siis ma ei hääleta. Enamus nimekirjas ei saa ühtegi häält, sest pole nii palju hääletajaid. Minu meelest on see lihtsalt üks võimalus teha peanoogutus kellegi suunas. Mul on küll ükskõik, kas keegi annab mulle hääle või ei. Kogu aur läheb vile peale, parimad taanduvad ja isegi enda esitatud kandidaadi poolt ei hääletata. Aga tõenäosus viikide tekkimiseks on seda suurem, mida rohkem on esitatud kandidaate ja mida vähem on hääletuses osalejaid. Miski muu pole seda seni sel määral teinud. Aga nii see mõte ja eesmärk algselt oli. Palun ärge pange seda pahaks. Mille poolest selline strateegia ebaõnnestunuks osutus, seda me ka konkreetse kaasuse põhjal nägime. Kui ikka ei taha olla kandidaat, siis ei pea olema. Aga kui see on fakt, et osa inimesi osaleda ei taha, siis polegi mõtet hääletust teha, sest see tekitab ülejäänutel kehva tunde. Ja Kuriuss , kelle tegevusest paljud puudust tundsid, tuli vikipuhkuselt tagasi. Agiteerige rohkem kasutajakonto omanikke hääletama ja piirake ennast kandidaatide esitamisel ning viigid muutuvad haruldaseks. Eks ma katsu siis meeles pidada, et annan oma hääle uuesti õigel ajal.

VÄLJAKUTSE PROGRAMMIS OSALEJATE EDULOOD.

. Valikuprotsess ega tiitli andmine ei sea mitte kedagi halba valgusesse, kumbki ei sea ka mingeid kohustusi. Stiilis "see on tore, et sind yles on seatud". jaanuarini hääletada täiendava reegli yle, et saaks ta kuu lõpus juba kasutusele võtta. Või kas ma üldse olen nomineeritud. Ma ei arva ka, et kandidaatide arv raskendaks valikut, sest igaüks võib ja peaks võima üles seada kandidaadi, kelle poolt ta tahab hääletada. Hääl võib üldiselt olla poolt, vastu või erapooletu. Järgmisteks valimisteks täpsustab MTÜ juhatus valimisreegleid võttes arvesse siin arutelus väljendatud seisukohti. Seepärast arvan, et kandidaatidel endil ei tohiks enda kandidatuuri suhtes sõnaõigust olla. Palun hääletuse algatajaid, et reeglid pandaks kirja. Kindlasti ei hakata ju põhjendama, miks teised halvemad on ja ei peaks valituks osutuma. Kes aga Vikipeedias on kauem administreerinud, peaks mind mäletama seoses ühe teise valdkonnaga, tõsi - seda tegin kontota kasutajana ja praegu ei oska Vikipeedia formaadis vastavat teemat täiendada. Paraku pole tollel lehel võimalik kasutajaid aktiivsuse järgi sortida. Ma ei poolda seda üldse, sest meil ei ole tarvis konkureerimist igal sammul. Sellistel valimisprotseduuridel ja hääletusreeglitel on oma sügav taustfilosoofia. Laenu saamiseks on tagatiseks kasutatav kinnisvara vaja eelnevalt ära hinnata. Varem ma pole küll tähele või tarbimislaene on võimalik võtta.

Reet Linna: üksindusel ja üksiolemisel on suur vahe.

. Varem kunagi on juba hääletatud. Näiteks keegi teeb mitu edasi-tagasi täheparandust ja saabki edaspidi hääletada. Peale selle, me ei näe ette kõiki diskvalifitseerimise põhjusi. Valimistel/hääletamisel osalemise aluseks saab olla ikkagi vaid kandideerija vaba tahe. Samas on väga õigustatud kysimus, kui palju mõjutab auhinna asutajate/hääletamise korraldajate osalemine hääletusel selle tulemust. Aitäh kõigile, kes arvamust avaldasid! Kes soovib MTÜ tegevust toetada rahaliselt saab seda alati teha - kodulehel oleval annetuste lehel on juhised kirjas. Alguses leidsin, et seda peaks tegema piiratud hulk inimesi, siis kaldusin demokraatlikuma lähenemise poole. Seotud lood:     Samasuguste meeste sekka kuuluvad minu silmis ka kesklinnas mootorratastega kihutavad meesterahvad, kes lausa tunnevad, et peavad oma masinad möirgama panema nii, et ülejäänutel kõrvad lukus. Näiteks Melilac, va nurjatu jättis minu poolt jaanuaris hääletamata, ehkki oli mind kandidaadiks seadnud. Üks võimalus oleks võimalus anda hääl kolmele kandidaadile järjestatuna. See tähendab, et kui välja pakutakse üks kandidaat ja teisi kandidaate ei esitata, siis jääb hääletamine ära. Arvan, et ei ole vaja eksopedianiste tirida kuhugi, kus nad olla ei taha. Keeldumiseks võib olla erinevaid põhjuseid, mh hinnang, et teatud töö on veel lõpetamata ja ei ole veel hindamiseks sobivas seisundis. Mul on kaks kandidaati, keda pole esitatud. Muidu ei jõua keegi meeles pidada, mis reegel parajasti käesoleva hääletuse kohta kehtib. Osa hääletajaid ilmselgelt tegevust ei jälgi ja ka ajalugu ei oska vaadata. Kirjutasin siis skripti, mis lisab lehele sortimisnupu ja sordib. Ma ei tea, kes peaks tundma end ebamugavas olukorras. Oleks ju tore, kui erinevad inimesed esitavad erinevaid kandidaate. Ma ei arvestanud seda, et need, kes hääli ei saa või ei saa piisavalt, tunnevad end kaotajatena. Teisalt on aga ka võimalik, et kuu vikipedisti tiitel jääb tema puhul lihtsalt lahjaks. Andrese puhul on suht keeruline öelda, et mis kuul ta siis tavapärasest rohkem tegi.

See on lihtsalt kummardus ja märkamine teiste poolt. Järelikult saab ka vastu hääletada. Samuti ei tähenda kuu vikipedist olemine, et tegidki kõige paremat tööd möödunud kuul, ma arvan, et kõik saavad sellest aru. Oma kaastööde kohta ütleksin, et ma ei kirjuta artikleid Vikipeedia administraatoritele ega MTÜ-le, vaid ikkagi Vikipeedia tavalugejatele, kes suures osas jäävad paraku nähtamatuteks. Hetkel on veidi kummaline kuidas novembri kuu oma on detsembrist nähtavamal kohal. Kui igaüks esitaks vaid ühe või äärmisel juhul paar temale silma jäänud inimest, siis oleks piisavalt, kelle vahel valida. "Kuu vikipedisti" valimise eesmärk on anda vikikogukonnale võimalus omasid avalikult tunnustada, mitte suruda n-ö väljastpoolt peale mingeid seisukohti sellest, kes või mis midagi väärtuslikku on teinud. Tõepoolest, ei ole tingimata vaja igal sammul konkureerimist. Tegu on siiski reeglite ebatäielikkusest tingitud erandolukorraga. Laenu tagasimaksmisel hüpoteek kustutatakse. Teoorias võib selline olukord ka siin ette tulla, seega võiks sellise reegli ka siia lisada. Võimalik, et on tõesti jäänud segaseks, et mõeldud oli valida iga kuu välja ainult üks kaastööline, kellele anda kuu vikipedisti aunimetus. Arvan, et teistega on samuti nii. Kuid ikkagi saaks valijaskonna päris suureks. Kui käib loobumine ja mitut kandidaati ei tohi esitada, kaotab valimine minu jaoks mõtte. Ülesseadmise järjekord on kõigile avalikult näha, siin ei saa vaidlusi tekkida. See on tunnustamisüritus, kus kogukond tunnustab kedagi enda seast. Peab olema võimalus diskvalifitseerida ettenägemata põhjusel. Kui keegi mind mõne konkreetse artikli eest tänab, siis on hästi, kuid muud tunnustamist ma ei vaja. Kuu vikipedisti valimine ja tunnustus on sisult metapedianistlik üritus. Samal põhjusel ei poolda kandidaatide üldarvu piiramist; see teeks ka kandidaatide valiku juhuslikuks. Pooldan ka seda, et oma nominatsiooni saab taandada. Järgmisel kuul saab esitada järgmise nominendi või varasema nominendi uuesti

Märkused