Venemaa, hiina, usa ja euroopa, kiirlaenud maksehäirega 398 lg

Teiseks sellest, kas Venemaa on nõus taluma Hiina domineerimist piirkonnas, kui nad ise oma pöördumist itta ei mitmekesista. aastast alates aina sagedamini ette tulnud, tähistavad Venemaa soovi jõuda Jaapaniga heanaaberlike suheteni. Hiinlased olid, nagu ikka, pragmaatilised ja võtsid äriajamisel Venemaaga aluseks majandusliku loogika. Mida Venemaa nüüd teeb, ma ei tea, kuid arvan, et moodustab ajutise liidu Hiinaga lootes, et Lääs näeb Hiinat suurema ohuna ning otsib rahu Venemaaga. aastal Venemaale lähemale nihkunud. Hiinale oleks Venemaa alternatiivne energiaga varustaja, kui kaubavahetus USAga peaks täielikult kokku kukkuma. Julgeolekudilemma relvastuse võidujooksus areneb üha tõenäolisemalt Vaikse ookeani Aasia piirkonnas USA ja Hiina vahel. Teiselt poolt üritab Venemaa samal ajal lüüa kiilu USA ning Jaapani ja Lõuna-Korea liitu, suheldes tihedamalt Jaapaniga ja tõmmates neid eemale traditsioonilisest liidust USAga. See on fundamentaalselt vastuvõetamatu lähenemise strateegia meie jaoks. Seda tehes aga riskivad nad tegelikult sellega, et minetavad üldse võimaluse konkureerida Lääne ja Hiinaga, mis määrakski nende rolliks pelgalt nii USA kui ka Hiina pisema partneri osa täitmise Aasias. aastatel olime Läänes naiivselt optimistlikud ja tundsime, et kui Venemaa on Läänega lõimunud ja on saanud osaks maailma majandusest, siis nad võtavad vastu meie väärtused. Indoneesiaga on lood veidi teistsugused. Seega on USA strateegilise poliitika kogukonna eesmärk kindlustada, et kui need riigid reageerivad vastasseisudele, siis nad ei looks ühist meeskonda. Näen väga väikest võimalust sellise leppe loomiseks ja seda kahel põhjusel. Praegu on see nullsumma tegevus, vähemalt konventsionaalses relvastuse võidujooksus. Hiina on teinud selgeks, et neil puudub igasugune huvi relvastuskontrolli vastu ning mitmepoolse leppe vastu USA-Hiina-Venemaa vahel. Hiinat näeme kui pikaajalisemat, strateegilist, globaalset väljakutsujat, kuid Venemaad pigem kui revisionistlikku riiki ehk siis hoopis teisiti kui Hiinat. Esiteks Venemaa-Hiina suhete edasise arengu seiskumine Krimmi kriisi järel, mis ajendas Venemaad taotlema koostöö laiendamist Aasias. Sellel strateegial on ühtlasi suur tähendus Venemaale identiteedi säilitamise ja püsistamise aspektist: see tugevdab nende suurriiklikku enesetunnetust ja kaugele ajalukku ulatuvat iha etendada teisi jõude tasakaalustades mõjuvõimsa vahekohtuniku rolli. On selge, et Hiina tõuseb klassikalise suure jõuna ja tema esimene eesmärk on muutuda domineerivaks sõjaliseks jõuks oma regioonis ning lükata USA sealt välja, kus aga on Hiina naaberriigid, kellel on Ühendriikidega lepingutega seotud kohustused. Enamus maailmast peab leppima tõsiasjaga, et siseneme aega, kus pole sisulist relvastuskontrolli. aasta jaanuaris kõnelused territoriaalküsimuste asjus. Need ei toimu kuskil vaakumis. Seda, et Washington tahaks luua uue INF-leppe, milles oleksid osalised ka näiteks Hiina või Iraan ja teised riigid, ta ei usu."Pean seda väga ebatõenäoliseks. Kofmani arvates saab leppest välja astudes hakata arendama ja investeerima uutesse tulevikutehnoloogiatesse ning mitte maapõhistesse süsteemidesse, vaid õhu- ja mereplatvormidesse. See oleks Xile ja Putinile tänavu juba kolmas kohtumine.Zhou ütles Putini ja Xi kohtumise kohta, et kaks riiki on alati hästi läbi saanud. Selle tähendus on kahetine. Kuid tegelikus elus tähendab Venemaa suhtlemine piirkonnaga eelkõige kahepoolseid kaubandussuhteid konkreetsete riikidega, eriti Vietnami ja Indoneesiaga. Teiseks tuleb mainida praegu käivat USA ja Hiina kaubandussõda, mis on sundinud viimast ümber mõtestama suhteid piirkonna teiste riikidega. On võimalik, et alustame seda, kuid praeguse seisuga pole seda näha," sõnas Kofman. Venemaa on sõjalises operatsioonilises mõistes näinud, et neil on palju mõistlikum olla leppest väljaspool kui et seda järgida. Tõde on see, et suured jõud ei ole kunagi loomulikud liitlased, seega, kui nad koonduvad, siis tüüpiliselt pigem ühise ohu vastu.

Väikelaenu vormistamine interneti kaudu pole üldse raske. "Praegu toimub kahe väärtussüsteemi kokkupõrge, mis pole nagu Külmal sõjal, kus oli kaks hermeetiliselt suletud süsteemi kastis, vaid see on integreerunud globaliseerumise tagajärjel. Venemaa, hiina, usa ja euroopa, kiirlaenud maksehäirega 398 lg. Nii kujunesid suhted Jaapani, Vietnami, Indoneesia ja ASEANi riikidega Venemaa mitmekesise ja mitmesuunalise välispoliitika nurgakiviks, mis ühtlasi pidi tasakaalustama Hiina domineerivat positsiooni maailmajaos. Kuid see ei ole päris nii Venemaaga. Lõpuks ütleb Lääs, et peame moodustama meeskonna Venemaaga, et võidelda Hiinaga. septembril Vladivostokis peetava Ida majandusfoorumi käigus. Kuid Venemaa üheaegne pööre Hiina ja teiste Aasia riikide poole tekitab viimastes ärevust. "Las neil olla mõjusfäär endise Nõukogude Liidu alal", see on ju ka Venemaa lõppeesmärk. Nad on selle valiku alateadlikult teinud ning nad on seda teed mööda käinud juba seitse aastat," lausus Kofman.Whitmore'i sõnul on Venemaa allakäigukursil liikuv jõud, mis proovib oma suunda eri vahendeid kasutades muuta ning see on ohtlik. See jääb tihti kõrvale võltsuudiste ja desinformatsiooni aruteludes. Uue sõjalise hooldusbaasi rajamine ja Rosnefti vaikiv toetus Vietnamile viimase tüliküsimustes Hiinaga Lõuna-Hiina meres osutavad Venemaa kasvavale koostööle Vietnamiga ja ühtaegu katsele pakkuda vastukaalu Hiinale. Varem pole Xi sel üritusel osalenud. . Nad kasutasid rahapesu, et õõnestada meie süsteemi ja väärtusi. Nad tahavad impeeriumit tagasi. Kuigi majanduslikus mõttes on Venemaa jätkuvalt väetim osapool, on kahe riigi suhted ometi viimasel kahel aastal märgatavalt tihenenud. Kahepoolseid kõnelusi Jaapaniga vaidlusaluste saarte kohta alustades näitab Venemaa Hiinale, et neil on Aasias teisigi partnereid ja et Venemaa püüab sel moel tasakaalustada Hiina domineerimist Ida-Aasias. Mõnes kohas väljendub see sõjaliselt nagu Ukraina, kuid üldisemalt on see varjus sõda, kus relvadeks on korruptsioon, organiseeritud kuritegevus, relvastatud rahastamine, kaasinvesteeringud. Nad tahavad suurjõu staatust ja moodustada suurjõudude rahutasakaalu, et saada tagasi "Vene maad".Küsimusele, mis juhtub Baltimaade või Poolaga, vastas Whitmore järgnevalt: "Esimene sihtmärk on alati Ukraina. See on väljend julgeolekudilemma kirjeldamiseks - üks pool näeb teise sõjalisi investeeringuid fundamentaalse ohuna ning usub, et ainus loogiline lahendus on ehitada oma sõjalist võimekust. Näiteks kinnitas Karaganov enne Krimmi sündmusi, et Venemaa kultuurilisele Euroopa-orientatsioonile Aasiast mingit alternatiivi ei leia ning Aasia arengutee viiks Venemaa hoopis lähemale Aafrikale, tsivilisatsiooni puudumise ja barabaarsuse poole. "Kumbki neist ei taha olla väiksem pool. Vahetult pärast Krimmi liidendamist ja selle hukkamõistmist Euroopas sõnas Karaganov, et pööre Aasiasse on juba toimunud ning selle taga ei seisa üksnes majanduslikud, vaid ka geopoliitilised ja tsivilisatsioonilised ajendid. Tasub siiski märkida, et Venemaa Kagu-Aasia poliitika kujutab endast kaheharulist strateegiat. Ülejäänud Aasia Välispoliitika Aasia-suuna mitmekesistamiseks võttis Venemaa diplomaatiarindel ette mitu riiki ja organisatsiooni. Mõlemad riigid vaatavad üksteist nii väga lihtsal põhjusel. Teiseks on Venemaa osalemine Indoneesia raudteede rajamisel sümboolse tähendusega, pakkudes otsest konkurentsi riigi tavapärastele investoritele Hiinale ja Jaapanile, kes näiteks konkureerisid prestiižsete kiirraudteeliinide rajamisel Jaava saarel. aastal ühes valimiseelses artiklis, et koostöö Hiinaga andis Venemaale võimaluse „püüda Hiina tuult Venemaa majanduse purjedesse”. Vietnami traditsioonilise liitlasena on Venemaa keskendunud oma sõjaväebaasile ja maagaasile, mis peegeldab kenasti Venemaa põhilisi kaubaartikleid piirkonnas: sõjatehnika ja energia. Juba enne kriisi oli käinud selleteemaline arutelu ja mitmed Venemaa poliitikakujundajad olid välja öelnud, et Aasia on Venemaale eluliselt oluline. On suur tõenäosus, et seda ei uuendata või pikendata. Üks tähtsamaid nende seas on Jaapan. Sümboolse poliitilise aktina on Hiina juht Xi Jinping käinud Moskvas enam kui üheski teises pealinnas ja isegi autasustanud Putinit sõprusemedaliga. Seda mõjutasid siiski kaks olulise tähtsusega tegurit. Teine ajaloo õppetund on see, et ükski Venemaa impeeriumiprojekt ei lõpe Ukrainaga. Neil õnnestus levitada oma 't Läände.

Vastuluurejuht: Hiina, Iraan ja Venemaa proovivad sekkuda.

. aastal on varem tavaliselt vähest tähelepanu pälvinud ASEAN ja Kagu-Aasia kerkinud üheks Venemaa välispoliitika põhiliiniks. Iga Venemaa impeeriumiprojekt algab Ukrainaga. „Hiina ja Venemaa on olnud alati heades suhetes. Vietnami puhul ulatuvad Venemaa sidemed juba külma sõja aega. Ebakindlustunne ja sõltumine Hiina poliitikast tõukas Venemaa poliitikakujundajaid avardama riigi Aasia-poliitikat ja hõlmama teisi riike, ehkki märksa väiksemas ulatuses, kui seda soovitasid analüütikud. Indoneesia president Joko Widodo teatas alles hiljaaegu, et Indoneesia uus pealinn rajatakse just Kalimantanile, mis tähendab, et Venemaa ehitatud raudteid mööda hakkavad Indoneesia kaubad ja reisijad liikuma uude pealinna. aastal kutse osaleda Ida-Aasia tippkohtumisel. Venemaa tihedam suhtlemine Jaapaniga, milles on olnud küll tõuse ja langusi, on ilmselgelt mõeldud „Jaapani kaardi” väljamängimiseks suhetes Hiinaga. Xi kohtub foorumil ka Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et tugevdada kahe riigi vahelisi suhteid. See tähendab, et kokku on lubavad etk väikelaen, et seal on. See on kokkupõrge, milles võitleme. Praegu paistab ikkagi jätkuvalt, et Venemaa orienteerub eelkõige Euroopale ja vaid Läänega võrdväärsuse saavutamise nimel on vastutahtsi nõus olema Hiina väiksem partner. aastast on Indoneesia ostnud Venemaalt Suhhoi lennukeid, pakkudes bartertehinguna vastu põllumajandustooteid. Esiteks tugineb see piirkondlikele kõrgetasemelistele tippkohtumistele kogu oma ametliku retoorikaga strateegilise partnerluse edendamise kohta. aasta Krimmi kriisi kiiresti „pöördumiseks itta”. USA pingutab, kindlustamaks, et ajal, kui võistlus Venemaa ja Hiinaga ägeneb, seda nii eri väljadel ja eri põhjustel, ning vastasseisu iseloom on täiesti erinev, et see ei tõukaks neid kaht riiki ühte meeskonda.

IPTV ESTONIA 2020 | 30,000 channels +VOD, On Smart tv, Android, Mag, IOS, Fire TV Stick, KODI, PC

Märkused